Bạn hiện đang ngoại tuyến, hãy chờ internet để kết nối lại

Làm thế nào để: Thực hiện tiến trình cài đặt không giám sát quản lý trường hợp khẩn cấp dịch vụ của Windows Server 2003

Hỗ trợ cho Windows Server 2003 đã kết thúc vào ngày 14 tháng 7 năm 2015

Microsoft đã kết thúc hỗ trợ cho Windows Server 2003 vào ngày 14 tháng 7 năm 2015. Thay đổi này đã ảnh hưởng đến các bản cập nhật phần mềm và tùy chọn bảo mật của bạn. Tìm hiểu ý nghĩa của điều này với bạn và cách thực hiện để luôn được bảo vệ.

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch máy của Microsoft chứ không phải do con người dịch. Microsoft cung cấp các bài viết do con người dịch và cả các bài viết do máy dịch để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng ngôn ngữ của bạn. Tuy nhiên, bài viết do máy dịch không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Loại bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, giống như một người nước ngoài có thể mắc sai sót khi nói ngôn ngữ của bạn. Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra. Microsoft cũng thường xuyên cập nhật phần mềm dịch máy này.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này:815273
TÓM TẮT
Bài viết này mô tả làm thế nào để thực hiện một không giám sát Khẩn cấp quản lý dịch vụ (còn được gọi là EMS) cài đặt của Windows Server 2003.

Dịch vụ quản lý khẩn cấp là một tính năng mới trong Windows Server 2003 có giấy phép bạn thực hiện hệ thống và quản lý từ xa nhiệm vụ phục hồi khi hệ phục vụ không có sẵn bằng cách sử dụng từ xa chuẩn quản trị công cụ và các cơ chế. Cung cấp các dịch vụ quản lý khẩn cấp thay thế quyền truy cập vào một máy chủ khi máy chủ không phải là có thể truy cập thông qua các kết nối tiêu chuẩn phương pháp, thường là một mạng lưới.

Quay lại đầu trang

Kết nối tới hệ phục vụ

Thực hiện cài đặt không giám sát, bạn phải kết nối từ xa máy tính đến máy chủ bằng cách sử dụng một NULL modem cáp và một chương trình thiết bị cuối (như vậy như HyperTerminal) hoặc bằng một phương pháp. Để thêm thông tin về làm thế nào để cấu hình và sử dụng dịch vụ quản lý khẩn cấp, hãy xem phần "Tham khảo" bài viết này.

Quay lại các đầu trang

Khẩn cấp quản lý dịch vụ nhắc trong phần văn bản thiết lập

Vào đầu phần văn bản cài đặt Windows, bạn có thể nhận được một nhắc tương tự như sau đây trên thiết bị đầu cuối nếu kết nối các máy tính hỗ trợ dịch vụ quản lý khẩn cấp và nếu khẩn cấp Dịch vụ quản lý được kích hoạt trong BIOS máy tính.

Chú ý Hầu hết máy tính 64-bit và một số máy tính 32-bit là tình trạng khẩn cấp Quản lý dịch vụ-capable. Theo mặc định, khẩn cấp quản lý dịch vụ là khả dụng trong BIOS máy tính.
Windows Server 2003, Enterprise Edition Setup=============================================Windows can automatically configure most aspects of your installation, requiring little to no input from you. If you are configuring a computer with no local monitor or keyboard, you must use this feature or setup will not complete.If you would like to use this feature, please press ENTER now.If you would like to proceed with a manual installation, please press the C key now.ENTER=Express Setup C=Custom Setup F3=Quit
 1. Báo chí c cho thiết lập Custom. Bạn nhận được dưới đây thông báo:
  Windows Server 2003, Enterprise Edition Setup=============================================Please Enter the password that will be used for the Administrator Account on this machine. This password must not be empty.Administrator Password:
 2. Gõ mật khẩu cho mật khẩu quản trị viên, báo chí NHẬP, và sau đó gõ lại nó khi được nhắc.
 3. Khi baïn nhaän người dùng giấy phép thỏa thuận (EULA), đọc nó, và sau đó nhấn F8 (hoặc trong HyperTerminal, bấm phím ESCAPE, và sau đó trong 2 giây, baám 8).

  Thiết lập tiếp tục không cần giám sát và sử dụng các thông tin cấu hình từ tệp Unattend.txt Windows Server 2003 tập tin mã nguồn.
Quay lại đầu trang

Khẩn cấp quản lý dịch vụ nhắc trong GUI phần của thiết lập

Khi bạn thực hiện phần văn bản thiết lập trên máy tính địa phương đầu người dùng đồ họa giao diện (GUI) phần của Windows Thiết lập, bạn có thể nhận sau dấu nhắc nếu máy tính là khẩn cấp Quản lý dịch vụ-khả năng và nếu dịch vụ quản lý khẩn cấp được kích hoạt trong BIOS máy tính:
Kết nối EMS đã được phát hiện trên hệ thống của bạn. Bạn đang được nhắc nhở cho đầu vào qua cài đặt không giám sát kênh trên mà kết nối. Nếu bạn cung cấp đầu vào qua kết nối EMS, điều này hộp thoại sẽ đóng cửa và thiết lập sẽ hoàn thành. Nếu bạn muốn cấu hình thiết lập thông qua này địa phương kết nối, nhấp OK và thiết lập sẽ tiến hành, khiến bạn cho đầu vào.
Nếu bạn bấm vào Ok, hoặc các Đóng nút để thoát khỏi hộp thoại thiết lập tiếp tục như là một thiết lập Windows đã tham dự điển hình.

Chú ý Hầu hết máy tính 64-bit và một số máy tính 32-bit là tình trạng khẩn cấp Quản lý dịch vụ-khả năng, và theo mặc định, khẩn cấp quản lý dịch vụ là khả dụng trong BIOS máy tính.

Trong khi thiết lập chờ trả lời của bạn, khách hàng đầu cuối mà bạn muốn chạy cài đặt từ xa sẽ hiển thị các chế độ văn bản quản lý giao diện điều khiển tên tổ chức phần mềm đặc biệt quản trị giao diện điều khiển (SAC).
 1. Tại nhà ga, gõ CH-?, và sau đó nhấn ENTER để hiển thị không giám sát kênh (thuật ngữ "không giám sát kênh" được sử dụng để mô tả các kênh được sử dụng để quản lý các cửa sổ không giám sát cài đặt). Các thông tin sau sẽ được hiển thị:
  EVENT:  A new channel has been created. Use "ch -?" for channel help.Channel: Unattended Setup ChannelSAC>EVENT: The CMD command is now available.
  Chú ý Chương trình HyperTerminal có thể được cấu hình với các echo ngày thiết đặt được kích hoạt. Điều này gây ra trùng lặp ký tự xuất hiện trong các cửa sổ đầu cuối khi bạn gõ. Để bật tắt cài đặt này:
  1. Trên các Tệp trình đơn, nhấp vào Thuộc tính.
  2. Bấm vào các Thiết đặt tab, và sau đó nhấp vào ASCII Setup.
  3. Nhấn vào đây để xóa các Echo ký tự đánh máy tại địa phương kiểm tra hộp và bấm Ok.
 2. Loại CH-?, sau đó nhấn ENTER để hiển thị các lệnh quản lý kênh. Các thông tin sau là hiển thị:
  Channel management commands:ch          List all channels.Status Legend: (AB)A: Channel operational status  'A' = Channel is active.  'I' = Channel is inactive.B: Channel Type  'V' = VT-UTF8 emulation.  'R' = Raw - no emulation.ch -si <#>      Switch to a channel by its number.ch -sn <name>    Switch to a channel by its name.ch -ci <#>      Close a channel by its number.ch -cn <name>    Close a channel by its name.Press <esc><tab> to select a channel.Press <esc><tab>0 to return to the SAC channel.End Display:
 3. Nhấn ESC + TAB để di chuyển qua các kênh có sẵn để xác định vị trí các kênh không giám sát. Khi baïn choïn kênh này, bạn sẽ được nhắc để đọc thỏa thuận Giấy phép người dùng cuối (EULA) cho sản phẩm của bạn.
 4. Bấm trang xuống phím để đọc EULA, và sau đó nhấn F8 đồng ý.

  Chú ý Trong một số chương trình thiết bị cuối, các phím f không hoạt động. Trong trường hợp này, bấm thoát, và sau đó nhấn 8 trong vòng hai giây.
 5. Khi bạn được nhắc nhập khóa sản phẩm, nhập nó trong các định dạng sau:
  XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX
 6. Gõ mật khẩu quản trị viên khi được nhắc, và sau đó gõ lại nó khi được nhắc.
Khi bạn gõ và xác nhận mật khẩu quản trị viên, các cài đặt không giám sát tiếp tục bằng cách sử dụng các thông tin từ tệp Unattend.txt đặt trong cặp IA64 tập tin mã nguồn Windows Server 2003.

Quay lại đầu trang
THAM KHẢO
Để thêm thông tin về Emergency Management Dịch vụ, xem bài viết tại Web site sau Microsoft:

Quay lại các đầu trang

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 815273 - Xem lại Lần cuối: 08/28/2011 09:44:00 - Bản sửa đổi: 2.0

Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Web Edition, Microsoft Windows Small Business Server 2003 Standard Edition, Microsoft Windows Small Business Server 2003 Premium Edition

 • kbmgmtservices kbhowtomaster kbmt KB815273 KbMtvi
Phản hồi