Bạn hiện đang ngoại tuyến, hãy chờ internet để kết nối lại

Làm thế nào để ngăn chặn tên miền chính sách nhóm áp dụng cho một số tài khoản người dùng hay máy tính

Hỗ trợ cho Windows Server 2003 đã kết thúc vào ngày 14 tháng 7 năm 2015

Microsoft đã kết thúc hỗ trợ cho Windows Server 2003 vào ngày 14 tháng 7 năm 2015. Thay đổi này đã ảnh hưởng đến các bản cập nhật phần mềm và tùy chọn bảo mật của bạn. Tìm hiểu ý nghĩa của điều này với bạn và cách thực hiện để luôn được bảo vệ.

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch máy của Microsoft chứ không phải do con người dịch. Microsoft cung cấp các bài viết do con người dịch và cả các bài viết do máy dịch để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng ngôn ngữ của bạn. Tuy nhiên, bài viết do máy dịch không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Loại bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, giống như một người nước ngoài có thể mắc sai sót khi nói ngôn ngữ của bạn. Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra. Microsoft cũng thường xuyên cập nhật phần mềm dịch máy này.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này:816100
TÓM TẮT
Bài viết này mô tả cách để giữ cho tên miền nhóm chính sách từ cũng áp dụng cho các tài khoản quản trị, người sử dụng đã chọn, hoặc cả hai. Windows Server 2003 và Windows Server 2008 sử dụng chính sách nhóm để kiểm soát hoạt động hành vi của hệ thống và thiết đặt bảo mật cho người dùng và máy tính trong một mạng Windows. Nhóm các chính sách có thể được áp dụng cho người dùng hay máy tính, hoặc cả hai. Chính sách nhóm có thể được áp dụng tại trang web, tên miền, hoặc mức độ đơn vị tổ chức.

Ngăn chặn các chính sách nhóm áp dụng cho tài khoản người quản trị

Thông thường, nếu bạn muốn có chính sách nhóm để chỉ áp dụng cho cụ thể tài khoản (tài khoản người dùng, trương mục máy tính, hoặc cả hai), bạn có thể đặt các các tài khoản trong một đơn vị tổ chức, và sau đó áp dụng chính sách nhóm lúc đó đơn vị tổ chức cấp. Tuy nhiên, có thể có tình huống nơi bạn muốn áp dụng chính sách nhóm cho một tên miền toàn bộ, mặc dù bạn có thể không muốn chính sách thiết đặt này cũng áp dụng cho trương mục người quản trị hoặc người dùng cụ thể khác hoặc các nhóm. Các thủ tục sau đây có thể ngăn chặn chính sách nhóm từ việc áp dụng để quản trị tài khoản (hoặc bất kỳ khác nhóm hoặc người dùng tài khoản mà bạn chỉ định) bởi chỉnh sửa các tùy Access Control List (DACL) cho các chính sách.

Sử dụng Active Directory Người sử dụng và máy tính

 1. Nhấp vào Bắt đầu, điểm đếnCông cụ quản trị, sau đó bấm Active Directory Người sử dụng và máy tính.
 2. Trong cây giao diện điều khiển bên trái, bấm chuột phải vào tên của các tên miền mà các chính sách được áp dụng. Sau đó, nhấp vào Thuộc tính.
 3. Bấm vào các Chính sách Nhóm tab.
 4. Nhấp vào các đối tượng chính sách nhóm mà bạn không muốn để áp dụng để quản trị viên. Theo mặc định, các chính sách duy nhất được liệt kê trong cửa sổ là chính sách tên miền mặc định.
 5. Nhấp vào Thuộc tính, sau đó bấm cácBảo mật tab.

  Chú ý Nếu người dùng những người bạn không muốn hoặc nhóm chính sách để áp dụng không xuất hiện trong danh sách, hãy làm theo các bước sau:
  1. Nhấp vào Thêm.
  2. Nhấp vào tên miền trong đó tài khoản sống.
  3. Xác định vị trí các tài khoản, và sau đó bấm vào nó trong danh sách.
  4. Nhấp vào Ok.
 6. Nhấp vào nhóm quản trị viên (hoặc các nhóm hoặc người dùng) rằng bạn không muốn chính sách áp dụng cho.
 7. Trong cửa sổ quyền, bấm để chọn cácTừ chối hộp kiểm cho các Áp dụng chính sách nhómsự cho phép.

  Chú ý Hành động này ngăn cản các đối tượng chính sách nhóm từ đang được truy cập và áp dụng cho các tài khoản người dùng hoặc nhóm đã chọn.

Sử dụng nhóm chính sách quản lý giao diện điều khiển

 1. Nhấp vào Bắt đầu, điểm đến Công cụ quản trị, sau đó bấm Quản lý chính sách nhóm.
 2. Trong cây giao diện điều khiển bên trái, mở rộng Rừng.
 3. Mở rộng Tên miền.
 4. Mở rộng Tên miền.
 5. Mở rộng Đối tượng chính sách nhóm.
 6. Nhấp vào các đối tượng chính sách nhóm mà bạn không muốn để áp dụng cho quản trị viên.
 7. Trong cửa sổ hiển thị bên phải, bấm vào các Đoàn đại biểu tab.
 8. Bấm vào các Nâng cao nút ở góc trên bên phải thấp hơn cửa sổ hiển thị.
 9. Nhấp vào Thêm, rồi gõ tên trương mục mà bạn không muốn các đối tượng chính sách nhóm để áp dụng cho.
 10. Nhấp vào Ok.

  Chú ý Đối tượng chính sách nhóm chứa cài đặt mà áp dụng cho các đối tượng của máy tính và cho các đối tượng người sử dụng. Nếu bạn chỉ muốn giới hạn thiết lập người dùng từ việc áp dụng, thêm chỉ là tài khoản người dùng mà bạn không muốn các thiết đặt chính sách áp dụng cho. Nếu bạn chỉ muốn giới hạn thiết đặt máy tính từ việc áp dụng, thêm chỉ là trương mục máy tính mà bạn không muốn các thiết đặt chính sách áp dụng cho. Để thêm máy tính tài khoản, bạn phải bấm vào các Loại đối tượng nút, và sau đó bấm vào để chọn các Máy vi tính hộp kiểm.
 11. Đảm bảo rằng tài khoản mới được thêm vào được chọn trong các Tên người dùng hoặc nhóm cửa sổ. Sau đó, di chuyển xuống trong các Cấp phép cửa sổ, và bấm vào để chọn các Từ chối hộp kiểm cho các Áp dụng nhóm chính sách quyền.
 12. Nhấp vào Ok.
 13. Nhấp vào Có tại dấu nhắc Windows Security.
THAM KHẢO
Thông tin bổ sung về các máy chủ hoặc máy trạm làm việc trong một tên miền không môi trường (nhóm làm việc), nhấp vào số bài viết sau đây để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
293655Làm thế nào để áp dụng chính sách địa phương để người sử dụng tất cả ngoại trừ người quản trị trên Windows 2000 trong thiết đặt nhóm làm việc
Để biết thêm chi tiết về chủ đề liên quan, nhấp vào số bài viết sau để xem các bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
255550Làm thế nào để cấu hình chính sách tài khoản Active Directory
221930 Chính sách bảo mật tên miền trong Windows 2000
259576 Nhóm Quy tắc ứng dụng chính sách cho bộ kiểm soát miền

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 816100 - Xem lại Lần cuối: 08/28/2011 11:17:00 - Bản sửa đổi: 2.0

Windows Server 2008 Datacenter, Windows Server 2008 Enterprise, Windows Server 2008 Standard, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)

 • kbhowtomaster kbmt KB816100 KbMtvi
Phản hồi