Windows XP thấp phân mảnh Heap thuật toán tính năng có sẵn cho Windows 2000

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch máy của Microsoft chứ không phải do con người dịch. Microsoft cung cấp các bài viết do con người dịch và cả các bài viết do máy dịch để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng ngôn ngữ của bạn. Tuy nhiên, bài viết do máy dịch không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Loại bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, giống như một người nước ngoài có thể mắc sai sót khi nói ngôn ngữ của bạn. Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra. Microsoft cũng thường xuyên cập nhật phần mềm dịch máy này.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này:816542
Bài viết này đã được lưu trữ. Bài viết được cung cấp "nguyên trạng" và sẽ không còn được cập nhật nữa.
TÓM TẮT
Các thuật toán cao phân mảnh Heap có sẵn trong Windows XP bây giờ có sẵn cho Windows 2000.

Các thuật toán cao phân mảnh Heap giảm thiểu đống phân mảnh và cải thiện hiệu suất phân bổ Win32 Heap khi nó phân bổ hoặc deallocates bộ nhớ dài biến khối. Thuật toán này cũng quy mô tốt trên các máy tính sự.
THÔNG TIN THÊM
Hotfix được hỗ trợ đang được Microsoft cung cấp. Tuy nhiên, hotfix này là nhằm khắc phục chỉ sự cố được mô tả trong bài viết này. Hotfix này chỉ áp dụng cho hệ thống đang gặp vấn đề cụ thể này.

Nếu hotfix này sẵn có để tải xuống, có phần "Tải xuống hotfix sẵn có" ở đầu bài viết trong Cơ sở Kiến thức này. Nếu phần này không xuất hiện, gửi một yêu cầu dịch vụ khách hàng của Microsoft và hỗ trợ để có được các hotfix.

Chú ý Nếu vấn đề khác xảy ra hoặc nếu bất cứ xử lý sự cố là cần thiết, bạn có thể phải tạo một yêu cầu dịch vụ riêng biệt. Các chi phí hỗ trợ thông thường sẽ áp dụng để hỗ trợ thêm câu hỏi và vấn đề này không đủ điều kiện cho hotfix này cụ thể. Đối với một danh sách đầy đủ của Microsoft dịch vụ khách hàng và hỗ trợ số điện thoại hoặc để tạo ra một yêu cầu dịch vụ riêng biệt, ghé thăm Web site sau của Microsoft: Chú ý Các hình thức "Hotfix download available" hiển thị các ngôn ngữ mà các hotfix có sẵn. Nếu bạn không thấy ngôn ngữ của mình thì đó là do hotfix này hiện không có ngôn ngữ đó.

Điều kiện tiên quyết

Không có điều kiện tiên quyết được yêu cầu.

Khởi động lại yêu cầu

Bạn phải khởi động lại máy tính của bạn sau khi bạn áp dụng tính năng này.

Thông tin thay thế hotfix

Hotfix này không thay thế bất kỳ hotfixes khác.

Thông tin về tệp

Phiên bản tiếng Anh của điều này Sửa chữa có thuộc tính tệp (hoặc sau này) mà được liệt kê trong bảng sau. Ngày tháng và thời gian cho những tập tin được liệt kê theo giờ phối hợp quốc tế (UTC). Khi bạn xem chi tieát taäp tin, nó được chuyển đổi thành giờ cục bộ. Để tìm sự khác nhau giữa UTC và local time, sử dụng các Giờ Khu vực thẻ công cụ ngày và giờ trong Pa-nen điều khiển.
  Date    Time Version     Size  File name  -----------------------------------------------------  11-Jun-2003 18:49 5.0.2195.6738  42,256 Basesrv.dll  17-Jan-2003 16:06 5.0.2195.6656  236,304 Cmd.exe  11-Jun-2003 18:49 5.0.2195.6660  233,232 Gdi32.dll  11-Jun-2003 18:49 5.0.2195.6741  711,440 Kernel32.dll  04-Feb-2003 20:15 5.0.2195.6661  29,264 Mountmgr.sys  11-Jun-2003 18:49 5.0.2195.6751  333,072 Msgina.dll  11-Jun-2003 18:49 5.0.2195.6741  483,600 Ntdll.dll  04-Jun-2003 17:17 5.0.2195.6752 1,695,296 Ntkrnlmp.exe  04-Jun-2003 17:18 5.0.2195.6752 1,694,336 Ntkrnlpa.exe  04-Jun-2003 17:18 5.0.2195.6752 1,715,264 Ntkrpamp.exe  04-Jun-2003 17:17 5.0.2195.6752 1,672,832 Ntoskrnl.exe  08-Apr-2003 05:54 5.0.2195.6701  90,232 Rdpwd.sys  11-Jun-2003 18:49 5.0.2195.6688  403,216 User32.dll  11-Jun-2003 18:49 5.0.2195.6745  385,808 Userenv.dll  02-Jun-2003 21:26 5.0.2195.6751 1,628,816 Win32k.sys  29-May-2003 23:25 5.0.2195.6750  181,520 Winlogon.exe  11-Jun-2003 18:49 5.0.2195.6752  243,984 Winsrv.dll  11-Jun-2003 18:49 5.0.2195.6741  711,440 Kernel32.dll  11-Jun-2003 18:49 5.0.2195.6741  483,600 Ntdll.dll  11-Jun-2003 18:49 5.0.2195.6751 1,628,816 Win32k.sys  11-Jun-2003 18:49 5.0.2195.6752  243,984 Winsrv.dll
Hotfix này Cập nhật Windows API để kích hoạt sơ đồ mới quản lý bộ nhớ. Để sử dụng này thực hiện mới chức năng HeapSetInformation, sử dụng một API cuộc gọi đó là tương tự như sau:
ULONG ulHeapCompatibilityInformation ;  ulHeapCompatibilityInformation = 2;  if(HeapSetInformation(hCHeap,HeapCompatibilityInformation,&ulHeapCompatibilityInformation,   sizeof(ulHeapCompatibilityInformation))) {   wprintf(L"Heap algorithm set to %s Low-fragmentation heap(handle=0x%x)\n",     buf[ulHeapCompatibilityInformationRequested], hCHeap);  }  else   wprintf( L"Unable to set Heap information to %s (handle=0x%x)GetLastError()= %d 0x%x\n",     buf[ulHeapCompatibilityInformationRequested],hCHeap, GetLastError(), GetLastError());  }
Để có thêm thông tin về làm thế nào hotfix gói được đặt tên, bấm số bài viết sau đây để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
816915Lược đồ đặt tên mới cho Microsoft Windows Hotfix gói
Win2000

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 816542 - Xem lại Lần cuối: 12/08/2015 02:14:27 - Bản sửa đổi: 2.0

Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows 2000 Professional Edition, Microsoft Windows 2000 Advanced Server

 • kbnosurvey kbarchive kbautohotfix kbhotfixserver kbqfe kbinfo kbbug kbfix kbwin2000presp5fix kbmt KB816542 KbMtvi
Phản hồi