Thông báo lỗi: "Internet Explorer không thể tải xuống tệp"

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch thuật của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa lại thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung cấp các bài viết được cả biên dịch viên và phần mềm dịch thuật thực hiện và cộng đồng chỉnh sửa lại để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng nhiều ngôn ngữ Tuy nhiên, bài viết do máy dịch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Các bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này: 816868
Triệu chứng
Khi bạn cố gắng tải xuống tệp với Internet Explorer từ Máy chủ Web, bạn có thể nhận được thông báo lỗi sau:
"Internet Explorer không thể tải xuống tập đã đặt tên tin từ Máy chủ Web."
Nguyên nhân
Hành vi này xảy ra vì tiêu đề bố trí nội dung cho dòng tệp lớn hơn khoảng 150 byte và bộ kí tự đại diện Latin bằng 150 kí tự đại diện. Hành vi này có thể xảy ra nếu tiêu đề bố trí nội dung được định dạng bằng bộ kí tự đại diện Latin, chẳng hạn như tiếng Nhật hoặc tiếng Nga.

Ví dụ: một tiêu đề bố trí nội dung 17 kí tự đại diện tiếng Nhật kí tự đại diện là 153 byte do chương trình mã hóa UTF-8 sử dụng 9 byte cho một kí tự đại diện tiếng Nhật duy nhất, nhưng sử dụng chỉ 1 byte trong bộ kí tự đại diện Latin.
Giải pháp

Internet Explorer 5.01

Thông tin cập nhật

Các tệp sau đây có sẵn để tải xuống từ Trung tâm Tải xuống của Microsoft:

Internet Explorer 5.01 gói bản ghi dịch vụ 3

Tải xuốngTải xuống IE5.01sp3-KB871260-Windows2000sp3-x 86-ENU.exe ngay bây giờ. Ngày phát hành: Ngày 30 tháng 8 năm 2004

Để biết thêm thông tin về cách tải xuống tệp Hỗ trợ Microsoft, hãy bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
119591 Cách tải xuống các tệp hỗ trợ của Microsoft từ bản ghi dịch vụ trực tuyến
Microsoft đã quét vi-rút tệp này. Microsoft đã sử dụng phần mềm phát hiện vi-rút mới nhất đã có vào ngày tệp được đăng. Tệp được lưu trữ trên máy chủ được tăng cường bảo mật giúp ngăn chặn mọi thay đổi trái phép vào tệp.

Internet Explorer 5.01 gói bản ghi dịch vụ 4

Tải xuốngTải xuống IE5.01sp4-KB871260-Windows2000sp4-x 86-ENU.exe ngay bây giờ. Ngày phát hành: Ngày 30 tháng 8 năm 2004

Để biết thêm thông tin về cách tải xuống tệp Hỗ trợ Microsoft, hãy bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
119591 Cách tải xuống các tệp hỗ trợ của Microsoft từ bản ghi dịch vụ trực tuyến
Microsoft đã quét vi-rút tệp này. Microsoft đã sử dụng phần mềm phát hiện vi-rút mới nhất đã có vào ngày tệp được đăng. Tệp được lưu trữ trên máy chủ được tăng cường bảo mật giúp ngăn chặn mọi thay đổi trái phép vào tệp.

Điều kiện tiên quyết

Vì tệp phụ thuộc, bản cập nhật này yêu cầu Internet Explorer 5.01 SP3 trên Windows 2000 SP3 hoặc Internet Explorer 5.01 SP4 trên Windows 2000 SP4.

Yêu cầu khởi động lại

Bạn phải khởi động lại máy tính sau khi áp dụng bản cập nhật này.

Thông tin thay thế bản cập nhật

Bản cập nhật này không thay thế bất kỳ bản Cập Nhật khác.

Thông tin tệp:

Bản cập nhật Internet Explorer 5.01 SP3

  Date     Time  Version      Size  File name  --------------------------------------------------------------  21-Jul-2004 20:55 5.0.3532.2100   792,848 Browseui.dll    03-Mar-2003 17:24 6.0.2800.1172   33,792 Ieuninst.exe    09-Oct-2003 17:04 6.0.2800.1271   27,136 Ieupdate.exe    21-Jul-2004 21:02 5.0.3532.2100  2,287,888 Mshtml.dll     19-Aug-2003 18:00 5.0.3521.1800   48,912 Pngfilt.dll     21-Jul-2004 20:54 5.0.3532.2100  1,100,048 Shdocvw.dll     21-Jul-2004 20:52 5.0.3532.2100   279,312 Shlwapi.dll     05-Mar-2002 04:53 5.50.4915.500   84,240 Url.dll       21-Jul-2004 21:04 5.0.3532.2100   409,360 Urlmon.dll     21-Jul-2004 21:04 5.0.3532.2100   450,832 Wininet.dll 

Bản cập nhật Internet Explorer 5.01 SP4

  Date     Time  Version      Size  File name  --------------------------------------------------------------  21-Jul-2004 21:21 5.0.3819.2100   792,848 Browseui.dll    03-Mar-2003 17:24 6.0.2800.1172   33,792 Ieuninst.exe    09-Oct-2003 17:04 6.0.2800.1271   27,136 Ieupdate.exe    21-Jul-2004 21:24 5.0.3819.2100  2,287,888 Mshtml.dll     13-Jun-2003 02:15 5.0.3806.1200   48,912 Pngfilt.dll     21-Jul-2004 21:20 5.0.3819.2100  1,100,048 Shdocvw.dll     21-Jul-2004 21:20 5.0.3819.2100   279,312 Shlwapi.dll     05-Mar-2002 04:53 5.50.4915.500   84,240 Url.dll       21-Jul-2004 21:25 5.0.3819.2100   409,360 Urlmon.dll     21-Jul-2004 21:25 5.0.3819.2100   450,832 Wininet.dll 


Quan trọng Ngoài các cài đặt chuyên biệt trên bản Cập Nhật, bạn phải thêm khoá kiểm nhập. Để làm như vậy, hãy làm theo các bước sau:
 1. Khởi động Trình soạn Sổ kiểm nhập (Regedt32.exe).
 2. Chọn khoá con sau trong sổ đăng ký:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Main\FeatureControl
 3. Trên menu chỉnh sửa , trỏ chuột vàomớivà sau đó bấm khoá.
 4. Tên khoá mới như sau:FEATURE_ERROR_FILENAME_EXCEED_RANGE_KB816868
 5. Bấm chuột phải vào
  FEATURE_ERROR_FILENAME_EXCEED_RANGE_KB816868
  , trỏ chuột vào mớirồi bấm Giá trị DWORD.
 6. Loại iexplore.exe, và sau đó pressENTER.
 7. Bấm đúp vào iexplore.exe khoá, loại1dữ liệu giá trị hộp văn bản, và bấm OK.
 8. Thoát khỏi Trình chỉnh sửa Sổ kiểm nhập.

Internet Explorer 6

Cập nhật nóng được hỗ trợ do Microsoft cung cấp. Tuy nhiên, cập nhật nóng này chỉ được dùng để khắc phục sự cố được mô tả trong bài viết này. Chỉ áp dụng cập nhật nóng này cho hệ thống đang gặp sự cố cụ thể này. Cập nhật nóng này có thể được kiểm tra thêm. Vì vậy, nếu bạn không bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi sự cố này, chúng tôi khuyên bạn đợi bản cập nhật phần mềm tiếp theo có chứa cập nhật nóng này.

Nếu cập nhật nóng này sẵn có để tải xuống thì sẽ có phần "Cập nhật nóng có sẵn để tải xuống" ở đầu bài viết Cơ sở Kiến thức này. Nếu phần này không xuất hiện, hãy liên hệ với bản ghi dịch vụ Khách hàng và Bộ phận Hỗ trợ của Microsoft để nhận được các cập nhật nóng.

Lưu ý: Nếu sự cố khác xảy ra hoặc nếu cần khắc phục sự cố, bạn có thể phải tạo một yêu cầu bản ghi dịch vụ riêng. Chi phí hỗ trợ thông thường sẽ tính cho các câu hỏi hỗ trợ bổ sung và các sự cố không phù hợp với cập nhật nóng cụ thể này. Để có danh sách đầy đủ số điện thoại hỗ trợ và bản ghi dịch vụ khách hàng của Microsoft hoặc để tạo yêu cầu bản ghi dịch vụ riêng, hãy ghé thăm web site sau của Microsoft: Lưu ý: Mẫu "Tải xuống cập nhật nóng sẵn có" hiển thị các ngôn ngữ mà cập nhật nóng này sẵn có. Nếu bạn không thấy ngôn ngữ của mình thì đó là do cập nhật nóng này hiện không có ngôn ngữ đó.

Điều kiện tiên quyết

Vì tệp phụ thuộc, hotfix này yêu cầu Internet Explorer 6 gói bản ghi dịch vụ 1.

Yêu cầu khởi động lại

Bạn phải khởi động lại máy tính sau khi bạn áp dụng hotfix này.

Thông tin thay thế cập nhật nóng

Hotfix này không thay thế bất kỳ hotfix nào khác. Phiên bản tiếng Anh của sửa chữa này có các thuộc tính tệp (hoặc thuộc tính tệp mới hơn) được liệt kê trong bảng sau. Ngày và giờ của các tệp này được liệt kê theo giờ chuẩn quốc tế (UTC). Khi bạn xem thông tin về tệp, ngày và giờ được chuyển đổi thành giờ địa phương. Để tìm sự khác nhau giữa UTC và giờ địa phương, sử dụng tab múi thời gian trong công cụ Ngày và Giờ trong Pa-nen Điều khiển.
  Date     Time  Version      Size  File name  --------------------------------------------------------------  28-Apr-2003 12:15 6.0.2800.1193   586,240 Wininet.dll   				
Tình trạng
Microsoft đã xác nhận rằng đây là sự cố trong Microsoft Internet Explorer 6.

Cảnh báo: Bài viết này đã được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 816868 - Xem lại Lần cuối: 09/13/2015 08:59:00 - Bản sửa đổi: 3.0

 • kbautohotfix atdownload kbhotfixserver kbqfe kbie600sp2fix kbie600presp2fix kbfix kbbug kbprb kbmt KB816868 KbMtvi
Phản hồi