Không thể kết nối vào một cặp mạng trên một kết nối VPN

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch máy của Microsoft chứ không phải do con người dịch. Microsoft cung cấp các bài viết do con người dịch và cả các bài viết do máy dịch để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng ngôn ngữ của bạn. Tuy nhiên, bài viết do máy dịch không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Loại bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, giống như một người nước ngoài có thể mắc sai sót khi nói ngôn ngữ của bạn. Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra. Microsoft cũng thường xuyên cập nhật phần mềm dịch máy này.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này:817069
Bài viết này đã được lưu trữ. Bài viết được cung cấp "nguyên trạng" và sẽ không còn được cập nhật nữa.
TRIỆU CHỨNG
Sau khi bạn thiết lập một mạng riêng ảo (VPN) kết nối với một máy chủ, bạn không thể kết nối đến bất kỳ cổ phiếu trên máy chủ. Bạn có thể ping các máy chủ tên và địa chỉ giao thức Internet (IP), nhưng không thể kết nối để chia sẻ trên máy chủ. Lưới xem và sử dụng Net lệnh không thành công với một trong các thông báo lỗi sau đây:
Lỗi hệ thống 121. Các Semaphore thời gian chờ khoảng thời gian đã hết hạn
Lỗi hệ thống 53. Đường dẫn mạng không tìm thấy.
Lỗi hệ thống 64. Tên mạng đã chỉ rõ không còn có sẵn.
NGUYÊN NHÂN
Vấn đề này xảy ra vì các cửa sổ TCP kích cỡ cho TCP kết nối cho các khách hàng VPN 0 (không).
GIẢI PHÁP

Dịch vụ gói thông tin

Để giải quyết vấn đề này, có được gói dịch vụ mới nhất cho Microsoft Windows 2000. Để biết thêm thông tin, bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
260910 Làm thế nào để có được các Windows 2000 Service Pack mới nhất

Thông tin Hotfix

Hotfix được hỗ trợ đang được Microsoft cung cấp. Tuy nhiên, hotfix này là nhằm khắc phục chỉ sự cố được mô tả trong bài viết này. Hotfix này chỉ áp dụng cho hệ thống đang gặp vấn đề cụ thể này.

Nếu hotfix này sẵn có để tải xuống, có phần "Tải xuống hotfix sẵn có" ở đầu bài viết trong Cơ sở Kiến thức này. Nếu phần này không xuất hiện, gửi một yêu cầu dịch vụ khách hàng của Microsoft và hỗ trợ để có được các hotfix.

Chú ý Nếu vấn đề khác xảy ra hoặc nếu bất cứ xử lý sự cố là cần thiết, bạn có thể phải tạo một yêu cầu dịch vụ riêng biệt. Các chi phí hỗ trợ thông thường sẽ áp dụng để hỗ trợ thêm câu hỏi và vấn đề này không đủ điều kiện cho hotfix này cụ thể. Đối với một danh sách đầy đủ của Microsoft dịch vụ khách hàng và hỗ trợ số điện thoại hoặc để tạo ra một yêu cầu dịch vụ riêng biệt, ghé thăm Web site sau của Microsoft: Chú ý Các hình thức "Hotfix download available" hiển thị các ngôn ngữ mà các hotfix có sẵn. Nếu bạn không thấy ngôn ngữ của mình thì đó là do hotfix này hiện không có ngôn ngữ đó.
Tiếng Anh Phiên bản sửa lỗi này có thuộc tính tệp (hoặc sau này) mà được liệt kê trong các bảng dưới đây. Ngày tháng và thời gian cho những tập tin được liệt kê trong phối hợp giờ (UTC). Khi bạn xem chi tieát taäp tin, nó được chuyển đổi sang Local time. Để biết sự khác nhau giữa UTC và local time, sử dụng các Múi giờ thẻ công cụ ngày và giờ trong Pa-nen điều khiển.
  Date     Time  Version      Size  File name  --------------------------------------------------------------  17-Mar-2003 17:11 5.0.2195.6687   119,024 Afd.sys  20-Mar-2003 09:14 5.0.2195.6602   108,816 Msafd.dll      20-Mar-2003 09:14 5.0.2195.6691   314,704 Tcpip.sys  15-Jan-2003 10:56 5.0.2195.6655   16,240 Tdi.sys  20-Mar-2003 09:14 5.0.2195.6601   17,680 Wshtcpip.dll   				

TÌNH TRẠNG
Microsoft đã xác nhận rằng đây là một vấn đề trong các sản phẩm của Microsoft được liệt kê đầu bài viết này. Lỗi này được sửa lần đầu tiên trong Microsoft Windows XP 2000 Gói dịch vụ số 4.
THÔNG TIN THÊM
Để thêm thông tin về làm thế nào để có được một hotfix cho Windows 2000 trung tâm dữ liệu máy chủ, nhấp vào số bài viết dưới đây để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
265173 Chương trình Trung tâm dữ liệu và Sản phẩm Windows 2000 Datacenter Server

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 817069 - Xem lại Lần cuối: 12/08/2015 02:20:46 - Bản sửa đổi: 2.0

Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Professional Edition, Microsoft Windows 2000 Server

 • kbnosurvey kbarchive kbautohotfix kbhotfixserver kbqfe kbwin2ksp4fix kberrmsg kbprb kbwin2000presp4fix kbfix kbbug kbmt KB817069 KbMtvi
Phản hồi