Tạm dừng dài xảy ra khi bạn cố gắng để bắt đầu sống TV từ My TV

Hỗ trợ cho Windows XP đã kết thúc

Microsoft đã kết thúc hỗ trợ dành cho Windows XP vào ngày 8 tháng 4 năm 2014. Thay đổi này đã ảnh hưởng đến các bản cập nhật phần mềm và tùy chọn bảo mật của bạn. Tìm hiểu ý nghĩa của điều này với bạn và cách thực hiện để luôn được bảo vệ.

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch máy của Microsoft chứ không phải do con người dịch. Microsoft cung cấp các bài viết do con người dịch và cả các bài viết do máy dịch để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng ngôn ngữ của bạn. Tuy nhiên, bài viết do máy dịch không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Loại bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, giống như một người nước ngoài có thể mắc sai sót khi nói ngôn ngữ của bạn. Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra. Microsoft cũng thường xuyên cập nhật phần mềm dịch máy này.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này:817287
TRIỆU CHỨNG
Bạn có thể gặp những vấn đề mà được mô tả trong bài viết cơ sở kiến thức Microsoft sau:
817713 Tạm dừng dài xảy ra khi bạn cố gắng để bắt đầu sống TV từ My TV
GIẢI PHÁP

Dịch vụ gói thông tin

Để giải quyết vấn đề này, có được gói dịch vụ mới nhất cho Microsoft Windows XP. Để biết thêm thông tin, bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
322389 Cách lấy gói dịch vụ Windows XP mới nhất

Cập nhật thông tin

Để giải quyết những vấn đề này, có được Q817287: Critical Update từ Microsoft Windows Update Web site: Phiên bản tiếng Anh của điều này Sửa chữa có thuộc tính tệp (hoặc sau này) mà được liệt kê trong bảng sau. Ngày tháng và thời gian cho những tập tin được liệt kê theo giờ phối hợp quốc tế (UTC). Khi bạn xem chi tieát taäp tin, nó được chuyển đổi thành giờ cục bộ. Để tìm sự khác nhau giữa UTC và local time, sử dụng các Giờ Khu vực thẻ công cụ ngày và giờ trong Pa-nen điều khiển.
  Date     Time  Version    Size   File name  ---------------------------------------------------------------------------------  25-Mar-2003 21:40 5.1.2600.1190  53,760 Cryptsvc.dll  25-Mar-2003 21:40 5.1.2600.1190 165,888 Cryptsvc.dll  64-bit  25-Mar-2003 18:54 5.1.2600.1190  53,760 Wcryptsvc.dll x86 for 64-bit package				
TÌNH TRẠNG
Microsoft đã xác nhận rằng đây là một vấn đề trong các sản phẩm của Microsoft được liệt kê trong phần "Áp dụng cho". Lỗi này được sửa lần đầu tiên trong Microsoft Windows XP Gói dịch vụ số 2.

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 817287 - Xem lại Lần cuối: 08/28/2011 09:17:00 - Bản sửa đổi: 2.0

Microsoft Windows Update, Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Media Center Edition 2005 Update Rollup 2, Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows XP Tablet PC Edition, Microsoft Windows XP Professional x64 Edition, Microsoft Update

 • kbhotfixserver kbqfe atdownload kbwinxpsp2fix kberrmsg kbenv kbwinxppresp2fix kbfix kbbug kbmt KB817287 KbMtvi
Phản hồi