"Stop mã lỗi 0x0000001E (KMODE_EXCEPTION_NOT_HANDLED)" xuất hiện trên một máy chủ tải nặng

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch thuật của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa lại thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung cấp các bài viết được cả biên dịch viên và phần mềm dịch thuật thực hiện và cộng đồng chỉnh sửa lại để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng nhiều ngôn ngữ Tuy nhiên, bài viết do máy dịch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Các bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này: 817354
Bài viết này đã được lưu trữ. Bài viết được cung cấp "nguyên trạng" và sẽ không còn được cập nhật nữa.
Triệu chứng
Trên máy chủ tải nặng đang chạy Windows 2000 Service Pack 3 (SP3), máy tính có thể ngừng đáp ứng và bạn có thể nhận được thông báo lỗi dừng sau:
DỪNG 0X0000001E (0XC0000005, 0xA001199F, 0x00000000, 0xA0C89369)

KMODE_EXCEPTION_NOT_HANDLED.
Nguyên nhân
Sự cố này có thể xảy ra nếu Explorer.exe ngừng đáp ứng (treo) và cửa sổ vỏ bị hỏng đang gọi điện đến chức năng xxxLoadDesktopWallpaper() . Khi sự cố này xảy ra, thuộc tính spwndShell có giá trị NULL, nhưng giữ lại các thuộc tính pwndShell giá trị trước đó.
Giải pháp

Thông tin hotfix

Hotfix được hỗ trợ có sẵn từ Microsoft. Tuy nhiên, hotfix này chỉ được dùng để khắc phục sự cố được mô tả trong bài viết này. Chỉ áp dụng hotfix này cho các hệ thống đang gặp sự cố cụ thể này.

Nếu hotfix này sẵn có để tải xuống thì sẽ có phần "Hotfix có sẵn để tải xuống" ở đầu bài viết Cơ sở Kiến thức này. Nếu phần này không xuất hiện, hãy gửi một yêu cầu tới bộ phận Hỗ trợ và bản ghi dịch vụ Khách hàng của Microsoft để nhận hotfix.

Lưu ý Nếu vấn đề khác xảy ra hoặc nếu cần khắc phục sự cố, bạn có thể phải tạo một yêu cầu bản ghi dịch vụ riêng. Chi phí hỗ trợ thông thường sẽ tính cho các câu hỏi hỗ trợ bổ sung và các vấn đề không phù hợp với hotfix cụ thể này. Để có danh sách đầy đủ số điện thoại hỗ trợ và bản ghi dịch vụ khách hàng của Microsoft hoặc để tạo yêu cầu bản ghi dịch vụ riêng, hãy ghé thăm Web site sau của Microsoft: Lưu ý Mẫu "Tải xuống Hotfix sẵn có" Hiển thị các ngôn ngữ mà hotfix này sẵn có. Nếu bạn không thấy ngôn ngữ của mình, đó là do hotfix này hiện không có ngôn ngữ đó.

Điều kiện tiên quyết

Microsoft Windows 2000 SP3 là cần thiết để cài đặt chuyên biệt hotfix này. Để biết thêm thông tin về cách lấy gói bản ghi dịch vụ mới nhất của Windows 2000, bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
260910 Làm thế nào để lấy Windows 2000 Service Pack mới nhất

Khởi động lại yêu cầu

Bạn phải khởi động lại máy tính sau khi bạn áp dụng hotfix này.

Thông tin thay thế hotfix

Hotfix này không thay thế bất kỳ hotfix nào khác.

Thông tin về tệp

Phiên bản tiếng Anh của khắc phục sự cố này có các thuộc tính tệp (hoặc mới hơn) được liệt kê trong bảng sau. Ngày và giờ của các tệp này được liệt kê theo giờ chuẩn quốc tế (UTC). Khi bạn xem thông tin về tệp, nó được chuyển đổi thành giờ địa phương. Để tìm sự khác nhau giữa UTC và giờ địa phương, sử dụng tab múi thời gian trong công cụ Ngày và Giờ trong Pa-nen Điều khiển.
  Date     Time  Version      Size  File name  -----------------------------------------------------------  11-Jun-2003 19:09 5.0.2195.6738   42,256 Basesrv.dll  17-Jan-2003 16:06 5.0.2195.6656   236,304 Cmd.exe  11-Jun-2003 19:09 5.0.2195.6660   233,232 Gdi32.dll  11-Jun-2003 19:09 5.0.2195.6741   711,440 Kernel32.dll  11-Jun-2003 19:09 5.0.2195.6751   333,072 Msgina.dll  08-Apr-2003 05:54 5.0.2195.6701   90,232 Rdpwd.sys  29-May-2003 23:22 5.0.2195.6748  4,576,256 Sp3res.dll  11-Jun-2003 19:09 5.0.2195.6688   403,216 User32.dll  11-Jun-2003 19:09 5.0.2195.6745   385,808 Userenv.dll  02-Jun-2003 21:26 5.0.2195.6751  1,628,816 Win32k.sys  29-May-2003 23:25 5.0.2195.6750   181,520 Winlogon.exe  11-Jun-2003 19:09 5.0.2195.6752   243,984 Winsrv.dll  11-Jun-2003 19:09 5.0.2195.6741   711,440 Kernel32.dll  11-Jun-2003 19:09 5.0.2195.6751  1,628,816 Win32k.sys  11-Jun-2003 19:09 5.0.2195.6752   243,984 Winsrv.dll
Tình trạng
Microsoft đã xác nhận rằng đây là sự cố trong sản phẩm của Microsoft được liệt kê ở đầu bài viết này.
Thông tin thêm
Để biết thêm thông tin về cách gói hotfix được đặt tên, hãy bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
816915 Giản đồ đặt tên mới cho gói Hotfix Microsoft Windows

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 817354 - Xem lại Lần cuối: 01/11/2015 05:01:45 - Bản sửa đổi: 3.0

 • kbnosurvey kbarchive kbautohotfix kbhotfixserver kbqfe kbbug kbfix kbwin2000presp5fix kbmt KB817354 KbMtvi
Phản hồi