Bạn hiện đang ngoại tuyến, hãy chờ internet để kết nối lại

"c0000005 (truy cập vi phạm)" thông báo lỗi khi bạn kiểm tra chính tả trong một bức e-mail Bồ Đào Nha (Brazil) Outlook Express

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch máy của Microsoft chứ không phải do con người dịch. Microsoft cung cấp các bài viết do con người dịch và cả các bài viết do máy dịch để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng ngôn ngữ của bạn. Tuy nhiên, bài viết do máy dịch không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Loại bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, giống như một người nước ngoài có thể mắc sai sót khi nói ngôn ngữ của bạn. Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra. Microsoft cũng thường xuyên cập nhật phần mềm dịch máy này.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này: 817526
Triệu chứng
Khi bạn kiểm tra chính tả trong bức e-mail sử dụng ngôn ngữ tiếng Bồ Đào Nha (Brazil), Microsoft Outlook Express 6 cho Windows có thể bất ngờ bỏ với thông báo lỗi sau:
c0000005 (truy cập vi phạm)
Nguyên nhân
Vấn đề này có thể xảy ra nếu thư e-mail có chứa hai con số đó đều giống nhau và đó được tách ra bởi một dấu kiểm nối (ví dụ, 50-50). Vấn đề gây ra bởi một vấn đề với Microsoft Office 2000 Tiếng Bồ Đào Nha (Brazil) công cụ kiểm lỗi.
Giải pháp
Một hotfix được hỗ trợ có sẵn từ Microsoft. Tuy nhiên, hotfix này là nhằm khắc phục chỉ sự cố được mô tả trong bài viết này. Hotfix này chỉ áp dụng cho hệ thống đang gặp vấn đề này cụ thể.

Nếu các hotfix có sẵn để tải về, đó là một "Hotfix download available" phần đầu của bài viết cơ sở kiến thức này. Nếu phần này không xuất hiện, gửi một yêu cầu bản ghi dịch vụ khách hàng của Microsoft và hỗ trợ để có được các hotfix.

Lưu ý Nếu vấn đề khác xảy ra hoặc nếu bất cứ xử lý sự cố là cần thiết, bạn có thể phải tạo một yêu cầu bản ghi dịch vụ riêng biệt. Các chi phí hỗ trợ thông thường sẽ áp dụng để hỗ trợ thêm câu hỏi và vấn đề mà không vượt qua vòng loại cho hotfix này cụ thể. Đối với một danh sách đầy đủ của Microsoft bản ghi dịch vụ khách hàng và hỗ trợ số điện thoại hoặc để tạo ra một yêu cầu bản ghi dịch vụ riêng biệt, ghé thăm Web site sau của Microsoft: Lưu ý Các hình thức "Hotfix download available" hiển thị các ngôn ngữ mà các hotfix có sẵn. Nếu bạn không nhìn thấy ngôn ngữ của bạn, nó là bởi vì một hotfix không có sẵn cho ngôn ngữ đó.
Phiên bản tiếng Bồ Đào Nha

Người Bồ Đào Nha (Brasil) Phiên bản của hotfix này có các thuộc tính tệp (hoặc sau này) mà là được liệt kê trong bảng sau. Ngày tháng và thời gian cho các tập tin được liệt kê trong giờ phối hợp quốc universal time (UTC). Khi bạn xem các thông tin tập tin, nó là chuyển đổi thành giờ cục bộ. Để biết sự khác nhau giữa UTC và local time, sử dụng các múi thời gian thẻ công cụ ngày và giờ trong Pa-nen điều khiển.
  Date     Time      Size  File name  ----------------------------------------------------  01-Apr-2003 23:58    1,154,560 Mssp3pb.msp  02-Apr-2003 00:20    1,275,904 Mssp3pbff.msp  02-Apr-2003 00:07    1,158,144 Mssp3pbop.msp				
Sau khi cài đặt chuyên biệt các hotfix, phiên bản tiếng Bồ Đào Nha (Brazil) Sửa chữa sẽ có các thuộc tính tệp (hoặc sau này) mà được liệt kê trong các Bảng sau đây:
  Date     Time  Version  Size    File name    ----------------------------------------------------  15-Feb-2001 15:52      1,336,400 Mssp3pb.lex  12-Aug-2002 14:02 7.0.0.28  487,482 Mssp3pb.dll   				

Microsoft Office 2000 Multilingual User Interface (MUI) Phiên bản

Office 2000 giao diện người dùng đa ngữ (MUI) Phiên bản của hotfix này có các thuộc tính tệp (hoặc sau này) mà được liệt kê trong bảng dưới đây. Ngày tháng và thời gian cho các tập tin được liệt kê trong giờ phối hợp quốc universal time (UTC). Khi bạn xem các thông tin tập tin, nó là chuyển đổi thành giờ cục bộ. Để biết sự khác nhau giữa UTC và local time, sử dụng các múi thời gian thẻ công cụ ngày và giờ trong Pa-nen điều khiển.
  Date     Time      Size  File name  ----------------------------------------------------  02-Apr-2003 00:34    1,096,192 Lpkcd3.msp  02-Apr-2003 00:52    1,214,976 Lpkcd3ff.msp  02-Apr-2003 00:47    1,096,192 Lpkcd3op.msp				
Sau khi các hotfix được cài đặt chuyên biệt, người sử dụng Office 2000 đa ngôn ngữ Phiên bản giao diện (MUI) của sửa chữa này sẽ có các thuộc tính tệp (hoặc sau này) mà được liệt kê trong bảng sau:
  Date     Time  Version  Size    File name    ---------------------------------------------------------  15-Feb-2001 15:52      1,336,400 Mssp3en.lex_ptb  12-Aug-2002 14:02 7.0.0.28  487,482 Msspell3.dll_ptb				
Sửa chữa là một sửa chữa post-Office 2000 Service Pack 3 (SP-3). Để cài đặt chuyên biệt sửa chữa, bạn phải Văn phòng 2000 SP-3 được cài đặt chuyên biệt. Để có thêm thông tin về Office 2000 SP-3, Nhấp vào số bài viết sau đây để xem các bài viết trong Microsoft Kiến thức cơ bản:
326585 OFF2000: Tổng quan của Office 2000 Service Pack 3
Ngoài ra, bạn có thể phải cài đặt chuyên biệt Windows Installer 2,0 để cài đặt chuyên biệt sửa chữa. Để thêm thông tin về bộ cài đặt chuyên biệt Windows yêu cầu cho sửa chữa post-Office 2000 SP-3, nhấp vào số bài viết sau đây để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
811002 OFF2000: Office 2000 thông tin Cập Nhật và các đắp vá phát hành sau tháng 11 năm 2002 có thể yêu cầu Windows Installer 2,0

Tình trạng
Microsoft đã xác nhận rằng đây là một lỗi trong Microsoft sản phẩm được liệt kê trong phần "Áp dụng cho" này bài viết.
SỬA CHỮA

Thuộc tính

ID Bài viết: 817526 - Xem lại Lần cuối: 08/22/2012 03:55:00 - Bản sửa đổi: 4.0

 • kbautohotfix kbintl kbproof kbemail kbqfe kbhotfixserver kberrmsg kbbug kbfix kbmt KB817526 KbMtvi
Phản hồi