Bạn hiện đang ngoại tuyến, hãy chờ internet để kết nối lại

Trương mục người dùng có thể sớm bị khóa

Hỗ trợ cho Windows XP đã kết thúc

Microsoft đã kết thúc hỗ trợ dành cho Windows XP vào ngày 8 tháng 4 năm 2014. Thay đổi này đã ảnh hưởng đến các bản cập nhật phần mềm và tùy chọn bảo mật của bạn. Tìm hiểu ý nghĩa của điều này với bạn và cách thực hiện để luôn được bảo vệ.

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch máy của Microsoft chứ không phải do con người dịch. Microsoft cung cấp các bài viết do con người dịch và cả các bài viết do máy dịch để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng ngôn ngữ của bạn. Tuy nhiên, bài viết do máy dịch không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Loại bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, giống như một người nước ngoài có thể mắc sai sót khi nói ngôn ngữ của bạn. Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra. Microsoft cũng thường xuyên cập nhật phần mềm dịch máy này.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này:818078
Bài viết này đã được lưu trữ. Bài viết được cung cấp "nguyên trạng" và sẽ không còn được cập nhật nữa.
TRIỆU CHỨNG
Khi bạn cố gắng đăng nhập vào máy tính của bạn, nếu bạn không thành công đăng sau khi các cặp vợ chồng đầu tiên của những nỗ lực của bạn tài khoản bất ngờ có thể được khóa.

Ví dụ, nếu ngưỡng khóa tài khoản của bạn đã được thiết lập để năm, bạn có thể bị khóa sau khi đăng nhập không thành công thứ ba của bạn cố gắng.
NGUYÊN NHÂN
Hành vi này có thể xảy ra nếu tên đầy đủ và tên người dùng tài khoản đăng nhập là như nhau. Khi một cố gắng đăng nhập không thành công, Windows XP tự động retries đăng nhập bằng cách sử dụng tên đầy đủ tài khoản đăng nhập. Do đó, hai đăng nhập vụ xảy ra và được tính chống lại ngưỡng khóa tài khoản của bạn.

Để biết thêm chi tiết về tài khoản khóa ngưỡng, nhấp vào Bắt đầu sau đó bấm Trợ giúp và hỗ trợ. Trong các Tìm kiếm hộp, loại tài khoản khóa, bấm Bắt đầu tìm kiếm, sau đó bấm Trận đấu tìm kiếm toàn văn bản.
CÁCH GIẢI QUYẾT KHÁC
Chỉnh sửa hành vi này, thay đổi tên đầy đủ của các tài khoản do đó nó là khác với tên người dùng của tài khoản. Để thực hiện việc này, hãy làm theo những bước sau:
  1. Nhấp vào Bắt đầu, sau đó bấm Bảng điều khiển.
  2. Trong bảng điều khiển, nhấp vào Trương mục người dùng.
  3. Dưới chọn biểu tượng Pa-nen điều khiển, bấm Trương mục người dùng.
  4. Trên các Người dùng tab, bấm vào tên người dùng bạn muốn thay đổi, và sau đó nhấp vào Thuộc tính.
  5. Trên các Tổng quát tab, thay đổi tên đầy đủ, do đó nó là khác với tên người dùng.
TÌNH TRẠNG
Microsoft đã xác nhận rằng đây là một vấn đề trong các sản phẩm của Microsoft được liệt kê ở đầu bài viết này.

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 818078 - Xem lại Lần cuối: 12/08/2015 02:27:47 - Bản sửa đổi: 2.0

Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows XP Home Edition

  • kbnosurvey kbarchive kbhotfixserver kbqfe kbprb kbmt KB818078 KbMtvi
Phản hồi