Mô tả của NetBIOS duyệt giao diện điều khiển (Browcon.exe)

Hỗ trợ cho Windows XP đã kết thúc

Microsoft đã kết thúc hỗ trợ dành cho Windows XP vào ngày 8 tháng 4 năm 2014. Thay đổi này đã ảnh hưởng đến các bản cập nhật phần mềm và tùy chọn bảo mật của bạn. Tìm hiểu ý nghĩa của điều này với bạn và cách thực hiện để luôn được bảo vệ.

Hỗ trợ cho Windows Server 2003 đã kết thúc vào ngày 14 tháng 7 năm 2015

Microsoft đã kết thúc hỗ trợ cho Windows Server 2003 vào ngày 14 tháng 7 năm 2015. Thay đổi này đã ảnh hưởng đến các bản cập nhật phần mềm và tùy chọn bảo mật của bạn. Tìm hiểu ý nghĩa của điều này với bạn và cách thực hiện để luôn được bảo vệ.

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch máy của Microsoft chứ không phải do con người dịch. Microsoft cung cấp các bài viết do con người dịch và cả các bài viết do máy dịch để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng ngôn ngữ của bạn. Tuy nhiên, bài viết do máy dịch không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Loại bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, giống như một người nước ngoài có thể mắc sai sót khi nói ngôn ngữ của bạn. Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra. Microsoft cũng thường xuyên cập nhật phần mềm dịch máy này.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này:818092
Chú ý
Bài viết này áp dụng cho Windows 2000. Hỗ trợ cho Windows 2000 kết thúc vào ngày 13 tháng 7 năm 2010. Các Trung tâm giải pháp cuối cùng hỗ trợ Windows 2000 là một điểm khởi đầu để lập kế hoạch chiến lược của bạn di chuyển từ Windows 2000. Để biết thêm thông tin xem các Chính sách vòng đời hỗ trợ của Microsoft.
TÓM TẮT
Bài viết này mô tả NetBIOS duyệt Console (Browcon.exe), một tiện ích mà bạn có thể dùng để gỡ rối NetBIOS mạng xem vấn đề. NetBIOS duyệt giao diện điều khiển xây dựng trên sức mạnh của Browstat.exe, một công cụ dòng lệnh được bao gồm trong công cụ hỗ trợ Windows 2000.
THÔNG TIN THÊM

Browstat.exe

NetBIOS duyệt được sử dụng trong nhiều chương trình và tiện ích được thiết kế để chạy trên Windows trên mạng. Các chương trình cho phép người dùng duyệt mạng cho máy tính hoặc máy in thông thường sử dụng NetBIOS duyệt. Khi máy tính cá nhân hoặc nhóm các máy tính bị thiếu trong danh sách, quản trị mạng phải cố gắng để xác định lý do tại sao.

Browstat.exe là một công cụ dòng lệnh cực kỳ mạnh mẽ mà có thể giúp bạn xác định nguyên nhân gốc rễ của một vấn đề duyệt web và sau đó giúp sửa chữa nó. Tuy nhiên, để sử dụng Browstat.exe có hiệu quả, bạn phải là một trình gỡ rối có kinh nghiệm những người có một kiến thức chi tiết về cách NetBIOS duyệt hoạt động. Trong định tuyến IP môi trường, bạn có thể phải chạy Browstat.exe trên một số hệ thống được đặt tại địa điểm khác nhau trên mạng và phối hợp các dữ liệu được trả lại từ mỗi bài kiểm tra. Vì của những phức tạp, vài trình gỡ rối này tận dụng lợi thế của Browstat.exe.Để có thêm thông tin và bước hướng dẫn về cách sử dụng Browstat.exe, bấm số bài viết sau đây để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
188305Xử lý sự cố dịch vụ trình duyệt máy tính của Microsoft
Hướng dẫn sử dụng Browstate.exe cũng được mô tả trong giấy trắng "MS Windows NT Browser". Giấy trắng này cũng bao gồm các thông tin chi tiết về các dịch vụ trình duyệt có sẵn trong hệ điều hành Microsoft. Để xem này giấy trắng, ghé thăm Web site sau của Microsoft:

NetBIOS duyệt giao diện điều khiển

NetBIOS duyệt giao diện điều khiển thúc đẩy sức mạnh của Browstat.exe và làm cho Browstate.exe dễ dàng hơn để sử dụng và hiểu. NetBIOS duyệt giao diện điều khiển là một chương trình Windows được xây dựng trên Microsoft.NET Framework (v1.1.4322). Giống như Browstat.exe, nó chạy trên Microsoft Windows NT 4.0 và Windows 2000 và sau đó hệ thống điều hành có giao thức TCP/IP được cài đặt.Sau khi bạn cài đặt và bắt đầu bàn điều khiển, bạn nhập thông tin có liên quan trong giao diện điều khiển sẽ giúp để tự động hoá các bước gỡ rối nhiều.

Sửa thông tin mà bạn nhập bao gồm:
 • Tên NetBIOS của tất cả các tên miền Windows trên mạng
 • Tên NetBIOS của bộ điều khiển tên miền chính (PDC) cho mỗi tên miền Windows
 • Địa chỉ IP của PDC cho mỗi tên miền Windows
 • Địa chỉ IP của tất cả các hệ phục vụ WINS trên mạng
 • Danh sách tất cả các mạng con giao thức Internet (IP) trên mạng
 • Tên NetBIOS của mỗi hệ thống trên mạng đang chạy NetBIOS duyệt giao diện điều khiển đại lý phần mềm
Ảnh này của môi trường mạng là một hồ sơ mạng. Bạn chỉ phải nhập thông tin này một thời gian. Tuy nhiên, bạn có thể thêm thông tin mới và xóa thông tin lỗi thời bất cứ khi nào bạn cần. Để xem hồ sơ mạng, xem các ngăn bên trái của các hình thức chính.

Đại lý giao diện điều khiển duyệt NetBIOS

NetBIOS duyệt Console sử dụng một đại lý (tác NetBIOS duyệt giao diện điều khiển nhân) để thu thập và báo cáo NetBIOS xem dữ liệu từ mạng từ xa. Các đại lý phải được cài đặt trên một hệ thống duy nhất trên mỗi mạng con hợp lý trên mạng. Tên của hệ thống được nhập vào trong hồ sơ mạng"" trên NetBIOS duyệt Console, do đó nó có thể liên lạc trong xử lý sự cố. Các đại lý là một ứng dụng nhỏ giao diện điều khiển không cần bất kỳ cấu hình. Chỉ cần nhấp đúp vào biểu tượng của nó để bắt đầu các đại lý. Theo mặc định, các đại lý lắng nghe trên cổng TCP 49911 cho kết nối đến bàn điều khiển. Nó sẽ hiển thị chi tiết kết nối mỗi lần kết nối giao diện điều khiển đã cố gắng. Phiên bản 2.0 của các đại lý (Nbcagent.exe) không yêu cầu của Microsoft.NET Framework. Chỉ cần sao chép nó và Browstat.exe đến bất kỳ thư mục trên một hệ thống, và sau đó chạy Nbcagent.exe. Kích thước kết hợp của các đại lý và Browstat.exe là ít hơn 200 KB, và tệp không yêu cầu bất kỳ mục đăng ký. Các NetBIOS duyệt giao diện điều khiển Agent (Phiên bản 2.0) có hai thiết bị chuyển mạch tùy chọn:
 • [/p port_number] Tùy chọn này chỉ định cổng TCP các đại lý sẽ lắng nghe trên cho kết nối đến bàn điều khiển. Cổng TCP được chỉ định phải là một cổng không sử dụng trong phạm vi hợp lệ: 1-65535. Nếu không có cổng TCP được xác định, cổng 49911 được sử dụng theo mặc định.
 • [/ c / IP_address] Tùy chọn này xác định địa chỉ IP hoặc tên giao diện điều khiển các đại lý sẽ chấp nhận kết nối từ. Cố gắng kết nối từ khác nhau địa chỉ IP hoặc tên bị từ chối.

  Các đại lý cố gắng để giải quyết địa chỉ IP và tên của hệ thống kết nối vào cổng lắng nghe của nó. Nếu địa chỉ IP hoặc tên đã được giải quyết thành công và phù hợp với địa chỉ IP hoặc tên xác định sau khi các /c installer.bat/c tùy chọn, các kết nối được chấp nhận. Nếu không cố gắng kết nối được đặt lại. Lưu ý rằng nếu một tên được xác định sau khi /c installer.bat/c, các đại lý sẽ cố gắng thực hiện một tra cứu tên đảo ngược để giải quyết một tên để địa chỉ IP của hệ thống đang cố gắng để kết nối với các đại lý. Nếu quá trình này lỗi hoặc tên giải quyết là không chính xác, nỗ lực kết nối sẽ thất bại.

  Tên giải quyết phải là chính xác giống như tên nhập sau khi các /c installer.bat/c chuyển đổi. Nếu một tên NetBIOS được chỉ định, nhưng một hoàn toàn đủ điều kiện Domain Name (FQDN) đã được giải quyết, các đại lý sẽ từ chối nỗ lực kết nối. Một vấn đề tiềm năng khác là nếu nhiều bản ghi DNS PTR địa phương cùng một địa chỉ IP. Trong tình huống này, các máy chủ DNS thường sử dụng phương pháp "round robin" để đáp ứng. Nếu DNS trả về một FQDN là khác nhau từ FQDN được chỉ định sau khi các /c installer.bat/c chuyển đổi, các đại lý sẽ từ chối kết nối. Đối với những lý do tốt nhất để chỉ định một IP địa chỉ khi bạn sử dụng các /c installer.bat/c tùy chọn. Mặc dù các đại lý có mẫu đơn này thô sơ về bảo mật, nó không thực hiện bất cứ xác thực hoặc mật mã hoá cho các kết nối. Vì vậy, đừng để các đại lý chạy sau khi xử lý sự cố đã được hoàn thành vào các mạng không an toàn.

Sử dụng NetBIOS duyệt giao diện điều khiển để khắc phục sự cố của bạn cơ sở hạ tầng duyệt web NetBIOS

Sau khi bạn triển khai các giao diện điều khiển và các đại lý, bạn có thể nhanh chóng thu thập dữ liệu được sử dụng để gỡ rối các điển hình NetBIOS duyệt các vấn đề. Điều này làm cho nó dễ dàng hơn và nhanh hơn để chẩn đoán và sửa vấn đề với cơ sở hạ tầng duyệt web NetBIOS của bạn.

Ngăn trái NetBIOS duyệt giao diện điều khiển dân cư với các dữ liệu được thu thập từ các mạng con được sử dụng trong quá trình xử lý sự cố duyệt web. Thông tin này bao gồm trình duyệt tổng thể của tên miền, tất cả các trình duyệt tổng thể mạng con và mạng con duyệt dự phòng tổng thể mà được đăng ký với trình duyệt tổng thể của tên miền. Trong danh sách cũng bao gồm các trình duyệt tổng thể mạng con được tham gia trong các vấn đề và danh sách các trình duyệt được lấy trực tiếp từ họ. Thông tin này có thể giúp bạn xác định các hệ thống được đăng ký với một trình duyệt cụ thể và các hệ thống không. Một số thuộc tính hệ thống có trong danh sách này, chẳng hạn như hệ điều hành hệ thống đang chạy và vai trò trình duyệt của họ.

NetBIOS duyệt giao diện điều khiển có thể giúp bạn khắc phục sự cố khi một hệ thống duy nhất hoặc một nhóm các hệ thống bị thiếu từ một khách hàng duyệt danh sách. Để bắt đầu gỡ rối, gõ tên của hệ thống bị thiếu, vùng Windows mà nó là thành viên của mạng con IP hợp lý sân bay này nằm trên và mạng con mà khách hàng là trên, và sau đó nhấp vàoBắt đầu khắc phục sự cố.Bàn điều khiển tìm và catalog miền chủ trình duyệt và trình các mạng con chủ duyệt khác nhau được tham gia trong vấn đề. Bàn điều khiển nối với và truy vấn các đại lý là cần thiết. Nó báo cáo vấn đề kết nối nếu bất kỳ đang gặp phải trong quá trình xử lý sự cố.

Hồ sơ mạng được Cập Nhật với những thông tin mới mỗi khi bạn bấm vào Bắt đầu khắc phục sự cố. Thông tin này có thể giúp bạn xác định danh sách duyệt chứa hệ thống bị thiếu và danh sách các trình duyệt không chứa hệ thống bị thiếu.Nếu bàn điều khiển tìm thấy bất kỳ vấn đề, nó báo cáo chúng trong ngăn bên phải của các hình thức chính. Nếu nó sẽ xác định bất kỳ nguyên nhân có thể của các vấn đề, nó sẽ hiển thị báo cáo trong định dạng HTML trong mặc định Web trình duyệt.

Tải về NetBIOS duyệt web giao diện điều khiển và NetBIOS duyệt đại lý giao diện điều khiển

Các tập tin sau đây có sẵn để tải về từ Microsoft Download Center:
Tải vềTải về Browcon.exe gói bây giờ.Ngày phát hành: 30 tháng 5 năm 2003

Để có thêm thông tin về làm thế nào để tải các tập tin hỗ trợ của Microsoft, bấm số bài viết sau đây để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
119591 Cách tải xuống các tệp hỗ trợ của Microsoft từ dịch vụ trực tuyến
Microsoft đã quét vi-rút cho tệp này. Microsoft đã sử dụng phần mềm dò tìm vi-rút mới nhất hiện có vào ngày tệp được đăng. Các tập tin được lưu trữ trên tăng cường bảo mật máy chủ có thể giúp phòng ngừa bất kỳ thay đổi không được phép để các tập tin.

Các tập tin Browcon.exe chứa các tập tin sau đây:
Eula               16 KBNBCAgent-v2           112 KBNetBIOS Browsing Console Setup 370 KBReadme              1 KBSetup              108 KBSetup               1 KB

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 818092 - Xem lại Lần cuối: 08/28/2011 09:39:00 - Bản sửa đổi: 2.0

Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows 2000 Professional Edition, Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)

 • kbdownload kbinfo kbmt KB818092 KbMtvi
Phản hồi