Bạn có thể cấu hình Exchange Server 2003 Standard Edition hoặc Exchange Server 2003 Enterprise Edition như một máy chủ front-end

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch máy của Microsoft chứ không phải do con người dịch. Microsoft cung cấp các bài viết do con người dịch và cả các bài viết do máy dịch để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng ngôn ngữ của bạn. Tuy nhiên, bài viết do máy dịch không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Loại bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, giống như một người nước ngoài có thể mắc sai sót khi nói ngôn ngữ của bạn. Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra. Microsoft cũng thường xuyên cập nhật phần mềm dịch máy này.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này:818476
Bài viết này đã được lưu trữ. Bài viết được cung cấp "nguyên trạng" và sẽ không còn được cập nhật nữa.
TÓM TẮT
Exchange Server 2003 có sẵn trong hai phiên bản khác nhau, Exchange Server 2003 Standard Edition và Exchange Server 2003 Enterprise Edition. Bạn có thể cấu hình một trong hai phiên bản để sử dụng như một máy chủ kết thúc trong một cấu hình hệ phục vụ trước và back-end.
THÔNG TIN THÊM
Bạn có thể cấu hình Exchange Server 2003 Standard Edition và Exchange Server 2003 Enterprise Edition như một máy chủ kết thúc trong một cấu hình hệ phục vụ trước và back-end.

Chú ý Trong cấu hình trước và back-end, back-end máy chủ có thể chạy hoặc Exchange Server 2003 Standard Edition hoặc Exchange Server 2003 Enterprise Edition bất kể trong đó phiên bản của Exchange Server chạy trên máy chủ kết thúc.

Để cấu hình một máy tính đang chạy Exchange Server 2003 Standard Edition hoặc Exchange Server 2003 Enterprise Edition như một máy chủ kết thúc:
  1. Nhấp vào Bắt đầu, điểm đến Chương trình, điểm đến Microsoft Exchange, sau đó bấm Trình quản lý Hệ thống.
  2. Trong giao diện điều khiển cây, mở rộng Các máy chủ, bấm chuột phải vào Tên máy chủ, sau đó bấm Thuộc tính.
  3. Bấm vào các Tổng quát tab.
  4. Nhấn vào đây để chọn các Đây là một máy chủ front-end kiểm tra hộp và bấm Ok.
Một máy chủ front-end không chủ cơ sở dữ liệu kho thông tin Exchange. Máy chủ front-end chấp nhận yêu cầu từ khách hàng và chuyển tiếp các yêu cầu đến máy chủ back-end thích hợp để xử lý.

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 818476 - Xem lại Lần cuối: 12/08/2015 02:31:20 - Bản sửa đổi: 2.0

Microsoft Exchange Server 2003 Enterprise Edition, Microsoft Exchange Server 2003 Standard Edition

  • kbnosurvey kbarchive kbfix kbinfo kbbug kbmt KB818476 KbMtvi
Phản hồi