Зараз ви перебуваєте в автономному режимі; очікується повторне підключення до Інтернету

Vấn đề khi nhiều người dùng truy cập cùng một tập tin thông qua dịch vụ đầu cuối

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch máy của Microsoft chứ không phải do con người dịch. Microsoft cung cấp các bài viết do con người dịch và cả các bài viết do máy dịch để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng ngôn ngữ của bạn. Tuy nhiên, bài viết do máy dịch không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Loại bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, giống như một người nước ngoài có thể mắc sai sót khi nói ngôn ngữ của bạn. Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra. Microsoft cũng thường xuyên cập nhật phần mềm dịch máy này.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này:818528
TRIỆU CHỨNG
Trong một môi trường dịch vụ đầu cuối Windows 2000, người sử dụng những người truy cập cùng một tập tin qua mạng hay qua ổ đĩa mạng đã ánh xạ sẽ gặp vấn đề sau khi người sử dụng đầu tiên người đã mở tập tin đóng nó. Những vấn đề này đã tài liệu trong các bài viết KB sau:
294816 Các chương trình đang chạy từ một chia sẻ mạng trên dịch vụ đầu cuối đóng hoặc tạo ra các lỗi
299603 Bạn nhận được một thông báo lỗi "Lỗi đọc tệp" trong dịch vụ đầu cuối Windows 2000
NGUYÊN NHÂN
Windows 2000 mạng redirector duy trì dữ liệu cấu trúc trên mỗi máy tính, và do đó nếu hai người dùng trên hệ phục vụ đầu cuối cùng một truy cập cùng một tập tin qua mạng, họ chia sẻ cùng một cấu trúc dữ liệu trong nội bộ. Khi người sử dụng đầu tiên đóng tập tin, redirector cũng đóng cửa các tập tin cho người dùng khác.
GIẢI PHÁP
Hotfix được hỗ trợ đang được Microsoft cung cấp. Tuy nhiên, hotfix này là nhằm khắc phục chỉ sự cố được mô tả trong bài viết này. Hotfix này chỉ áp dụng cho hệ thống đang gặp vấn đề cụ thể này.

Nếu hotfix này sẵn có để tải xuống, có phần "Tải xuống hotfix sẵn có" ở đầu bài viết trong Cơ sở Kiến thức này. Nếu phần này không xuất hiện, gửi một yêu cầu dịch vụ khách hàng của Microsoft và hỗ trợ để có được các hotfix.

Chú ý Nếu vấn đề khác xảy ra hoặc nếu bất cứ xử lý sự cố là cần thiết, bạn có thể phải tạo một yêu cầu dịch vụ riêng biệt. Các chi phí hỗ trợ thông thường sẽ áp dụng để hỗ trợ thêm câu hỏi và vấn đề này không đủ điều kiện cho hotfix này cụ thể. Đối với một danh sách đầy đủ của Microsoft dịch vụ khách hàng và hỗ trợ số điện thoại hoặc để tạo ra một yêu cầu dịch vụ riêng biệt, ghé thăm Web site sau của Microsoft: Chú ý Các hình thức "Hotfix download available" hiển thị các ngôn ngữ mà các hotfix có sẵn. Nếu bạn không thấy ngôn ngữ của mình thì đó là do hotfix này hiện không có ngôn ngữ đó.

Phiên bản tiếng Anh của hotfix này có các thuộc tính tệp (hoặc sau này tập tin thuộc tính) mà được liệt kê trong bảng sau. Ngày tháng và thời gian cho những tập tin được liệt kê trong giờ phối hợp quốc tế (UTC). Khi bạn xem chi tieát taäp tin, nó được chuyển đổi thành giờ cục bộ. Để biết sự khác nhau giữa UTC và local time, sử dụng các Múi giờ thẻ công cụ ngày và giờ trong Pa-nen điều khiển.
  Date     Time  Version    Size   File name  ------------------------------------------------------  04-Jun-2003 17:18 5.0.2195.6752 407,792 Mrxsmb.sys  04-Jun-2003 17:18 5.0.2195.6752 168,496 Rdbss.sys
TÌNH TRẠNG
Microsoft đã xác nhận rằng đây là một vấn đề trong các sản phẩm của Microsoft được liệt kê trong phần "Áp dụng cho".
THÔNG TIN THÊM
Quan trọng Phần, phương pháp hoặc nhiệm vụ này chứa các bước cho bạn biết làm thế nào để sửa đổi registry. Tuy nhiên, vấn đề nghiêm trọng có thể xảy ra nếu bạn sửa đổi registry không chính xác. Vì vậy, hãy chắc chắn rằng bạn làm theo các bước sau một cách cẩn thận. Để bảo vệ được thêm vào, sao lưu sổ đăng ký trước khi bạn sửa đổi nó. Sau đó, bạn có thể khôi phục sổ đăng ký nếu một vấn đề xảy ra. Để biết thêm chi tiết về làm thế nào để sao lưu và khôi phục sổ đăng ký, hãy nhấp vào số bài viết sau đây để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
322756 Cách sao lưu và lưu trữ sổ đăng kư trong Windows
Để biết thêm thông tin về làm thế nào để có được một hotfix cho Windows 2000 Trung tâm dữ liệu máy chủ, nhấp vào số bài viết sau đây để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
265173Trung tâm dữ liệu chương trình và cửa sổ Sản phẩm máy chủ Trung tâm dữ liệu năm 2000
Sử dụng các chức năng mới này Sửa chữa và sử dụng cho mỗi người dùng cấu trúc dữ liệu, bạn phải thêm các mục đăng ký sau đây trên thiết bị đầu cuối hệ phục vụ.
Subkey:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\MRxSmb\Parameters

Type: REG_DWORD
Mục: MultiUserEnabled
Giá trị: 1
Mục nhập này cho phép người dùng dữ liệu cấu trúc trong mạng redirector.

Các mục nhập registry mới cho các máy chủ đầu cuối Windows 2000 là tương đương với các
MultipleUsersOnConnection
mục nhập cho máy chủ đầu cuối Windows NT 4.0.
multiplex SMB phiên Lanmanworkstation peruser

Властивості

Ідентифікатор статті: 818528 – останній перегляд: 08/28/2011 10:53:00 – виправлення: 2.0

 • kbautohotfix kbhotfixserver kbqfe kbwin2000sp5fix kbwin2000presp5fix kbfix kbbug kbmt KB818528 KbMtvi
Зворотний зв’язок