Khắc phục: Nội bộ truy vấn bộ vi xử lý lỗi 8623 khi Microsoft SQL Server cố gắng biên dịch một kế hoạch cho một truy vấn phức tạp

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch máy của Microsoft chứ không phải do con người dịch. Microsoft cung cấp các bài viết do con người dịch và cả các bài viết do máy dịch để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng ngôn ngữ của bạn. Tuy nhiên, bài viết do máy dịch không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Loại bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, giống như một người nước ngoài có thể mắc sai sót khi nói ngôn ngữ của bạn. Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra. Microsoft cũng thường xuyên cập nhật phần mềm dịch máy này.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này:818729
Bài viết này đã được lưu trữ. Bài viết được cung cấp "nguyên trạng" và sẽ không còn được cập nhật nữa.
TRIỆU CHỨNG
Khi Microsoft SQL Server cố gắng biên dịch một kế hoạch cho một truy vấn phức tạp, bạn có thể nhận được thông báo lỗi sau:
Máy chủ: Msg 8623, tầng 16, bang 1, dòng 6
Truy vấn bộ vi xử lý lỗi bên trong: Bộ vi xử lý truy vấn không thể sản xuất một kế hoạch truy vấn.
Liên hệ với nhà cung cấp chính hỗ trợ để biết thêm thông tin.
Lỗi này không dựa trên bất kỳ xây dựng truy vấn cụ thể. Ngoài ra, lỗi này là không giới hạn bất kỳ môi trường cơ sở dữ liệu cụ thể, để bất kỳ số tiền cụ thể của dữ liệu, hoặc để bất kỳ hình thức cụ thể của dữ liệu. Lỗi này có thể xảy ra lần đầu tiên chỉ rời rạc. Tuy nhiên, lỗi này có thể xảy ra nhiều lần sau khi lần đầu tiên nó xảy ra.
GIẢI PHÁP

Dịch vụ gói thông tin

Để giải quyết vấn đề này, có được gói dịch vụ mới nhất cho Microsoft SQL Server 2000. Để biết thêm thông tin, bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
290211 Làm thế nào để có được SQL Server 2000 service pack mới nhất

Thông tin hotfix

Phiên bản tiếng Anh của hotfix này có thuộc tính tệp (hoặc sau này) mà được liệt kê trong bảng sau. Ngày và giờ của những tệp này được liệt kê theo giờ chuẩn quốc tế (UTC). Khi bạn xem chi tieát taäp tin, nó được chuyển đổi thành giờ cục bộ. Để biết sự khác nhau giữa UTC và local time, sử dụng các Múi giờ thẻ công cụ ngày và giờ trong Pa-nen điều khiển.
  Date     Time  Version      Size  File Name  --------------------------------------------------------------  25-Feb-2003 18:41 2000.80.777.0   29,244 Dbmslpcn.dll    07-Feb-2003 20:44          786,432 Distmdl.ldf  07-Feb-2003 20:44         2,359,296 Distmdl.mdf  29-Jan-2003 16:55            180 Drop_repl_hotfix.sql  07-Apr-2003 10:15 2000.80.801.0  1,557,052 Dtsui.dll      29-Jan-2003 20:18          746,470 Instdist.sql  29-Jan-2003 16:55           1,402 Inst_repl_hotfix.sql  07-Feb-2003 21:40 2000.80.765.0   90,692 Msgprox.dll     31-Mar-2003 17:07           1,873 Odsole.sql  04-Apr-2003 16:46 2000.80.800.0   62,024 Odsole70.dll    02-Apr-2003 12:48 2000.80.796.0   57,904 Osql.exe      02-Apr-2003 14:15 2000.80.797.0   279,104 Pfutil80.dll    04-Apr-2003 12:27         1,083,467 Replmerg.sql  04-Apr-2003 12:53 2000.80.798.0   221,768 Replprov.dll    07-Feb-2003 21:40 2000.80.765.0   307,784 Replrec.dll     31-Mar-2003 17:23         1,084,828 Replsys.sql  03-Apr-2003 09:14          104,868 Sp3_serv_uni.sql  07-Apr-2003 08:44           25,172 Sqldumper.exe    19-Mar-2003 09:20 2000.80.789.0   28,672 Sqlevn70.rll  27-Feb-2003 16:34 2000.80.778.0   176,696 Sqlmap70.dll    07-Feb-2003 21:40 2000.80.765.0   57,920 Sqlrepss.dll    11-Apr-2003 13:52 2000.80.804.0  7,540,817 Sqlservr.exe    07-Feb-2003 21:40 2000.80.765.0   45,644 Sqlvdi.dll     25-Feb-2003 18:41 2000.80.777.0   29,244 Ssmslpcn.dll    25-Feb-2003 18:41 2000.80.777.0   82,492 Ssnetlib.dll    17-Mar-2003 05:49          727,132 Sysmessages.sym  27-Feb-2003 16:34 2000.80.778.0   98,872 Xpweb70.dll   				
Chú ý Vì của phụ thuộc tập tin, hotfix mới nhất hoặc mới nhất tính năng mà chứa các tệp này bảng cũng có thể chứa thêm tập tin.
TÌNH TRẠNG
Microsoft đã xác nhận rằng đây là một vấn đề trong các sản phẩm của Microsoft được liệt kê đầu bài viết này. Vấn đề này lần đầu tiên đã được sửa chữa trong Microsoft SQL Server 2000 Service Pack 4.

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 818729 - Xem lại Lần cuối: 02/21/2014 00:46:07 - Bản sửa đổi: 2.0

Microsoft SQL Server 2000 Developer Edition, Microsoft SQL Server 2000 Standard Edition, Microsoft SQL Server 2000 Enterprise Edition, Microsoft SQL Server 2000 Personal Edition, Microsoft SQL Server 2000 Workgroup Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbhotfixserver kbqfe kbsqlserv2000presp4fix kbfix kbbug kbmt KB818729 KbMtvi
Phản hồi