Bạn hiện đang ngoại tuyến, hãy chờ internet để kết nối lại

Bài-RTM.NET Framework 1.1 ASP.Các triệu chứng NET Hotfix gói

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch máy của Microsoft chứ không phải do con người dịch. Microsoft cung cấp các bài viết do con người dịch và cả các bài viết do máy dịch để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng ngôn ngữ của bạn. Tuy nhiên, bài viết do máy dịch không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Loại bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, giống như một người nước ngoài có thể mắc sai sót khi nói ngôn ngữ của bạn. Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra. Microsoft cũng thường xuyên cập nhật phần mềm dịch máy này.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này:818803
Bài viết này đã được lưu trữ. Bài viết được cung cấp "nguyên trạng" và sẽ không còn được cập nhật nữa.
TRIỆU CHỨNG
Gói này chứa hotfixes cho các triệu chứng được thảo luận trong phần "Thông tin thêm".
GIẢI PHÁP

Dịch vụ gói thông tin

Để giải quyết vấn đề này, có được gói dịch vụ mới nhất cho Microsoft.NET Framework 1.1. Để biết thêm thông tin, bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
885055 Làm thế nào để có được Microsoft.NET Framework 1.1 gói dịch vụ 1

Thông tin hotfix

Quan trọng Hai loại gói phần mềm sẽ có sẵn cho hotfix này, một gói phần mềm Microsoft Windows Installer (.msi) và một gói tùy chọn thành phần quản lý (OCM). Nếu bạn sử dụng Windows Server 2003, bạn phải xác định rằng bạn yêu cầu các miếng vá Windows 2003 (OCM). Nếu bạn sử dụng một hệ điều hành khác nhau Windows 2003, bạn phải tiếp tục sử dụng gói cài đặt Windows. Cho Windows 2003 Server, bảo vệ tệp của Windows màn hình sự.NET Framework 1.1 tệp.

Một cách chính xác cài đặt các hotfix trên Windows Server 2003, bạn phải cài đặt các gói phần mềm hotfix OCM. Nếu bạn cố gắng để cài đặt gói Windows Installer trên Windows Server 2003, bạn nhận được thông báo lỗi sau:
Trình cài đặt không thể cài đặt các bản vá nâng cấp vì chương trình được nâng cấp có thể mất hoặc nâng cấp vá Cập Nhật một Phiên bản khác nhau của chương trình. Xác minh rằng chương trình được nâng lên tồn tại trên máy tính của bạn và rằng bạn có các bản vá nâng cấp chính xác.
Các sau khi lỗi được tạo ra:

ERROR_PATCH_TARGET_NOT_FOUND (1642)

Một hotfix được hỗ trợ là bây giờ có sẵn từ Microsoft, nhưng nó chỉ là nhằm khắc phục sự cố được mô tả trong bài viết này. Chỉ áp dụng cho hệ thống đang gặp vấn đề cụ thể này. Hotfix này có thể nhận được thử nghiệm bổ sung. Vì vậy, nếu bạn không bị ảnh hưởng bởi vấn đề này, chúng tôi đề nghị bạn đợi cho tới.NET Framework 1.1 gói dịch vụ có chứa hotfix này.

Để giải quyết vấn đề này ngay lập tức, liên hệ với dịch vụ hỗ trợ sản phẩm Microsoft để có được các hotfix. Đối với một danh sách đầy đủ các dịch vụ hỗ trợ Microsoft sản phẩm điện thoại số và thông tin về chi phí hỗ trợ, ghé thăm Web site sau của Microsoft:Chú ý Trong trường hợp đặc biệt, chi phí mà thường phải gánh chịu cho các cuộc gọi hỗ trợ có thể được hủy bỏ nếu chuyên viên hỗ trợ Microsoft xác định rằng một Cập Nhật cụ thể sẽ giải quyết vấn đề của bạn. Các chi phí hỗ trợ thông thường sẽ áp dụng để hỗ trợ thêm câu hỏi và vấn đề này không đủ điều kiện cho các Cập Nhật cụ thể trong câu hỏi.

Thông tin về tệp

Phiên bản tiếng Anh của hotfix rollup gói này có thuộc tính tệp (hoặc sau này tập tin thuộc tính) mà được liệt kê trong bảng sau. Ngày và giờ của những tệp này được liệt kê theo giờ chuẩn quốc tế (UTC). Khi bạn xem chi tieát taäp tin, nó được chuyển đổi thành giờ cục bộ. Để biết sự khác nhau giữa UTC và local time, sử dụng các Múi giờ thẻ công cụ ngày và giờ trong Pa-nen điều khiển.
  Date     Time  Version    Size    File name  ---------------------------------------------------------------  23-Apr-2003 02:19 1.1.4322.903  253,952 Aspnet_isapi.dll  23-Apr-2003 02:19 1.1.4322.903   20,480 Aspnet_regiis.exe  23-Apr-2003 02:19 1.1.4322.903   32,768 Aspnet_wp.exe  23-Apr-2003 14:17 1.1.4322.903 1,245,184 System.web.dll  23-Apr-2003 04:14          14,472 Webuivalidation.js
THÔNG TIN THÊM
Sau đây là tóm tắt các bản sửa lỗi được bao gồm trong gói này:
 • Khi các điều kiện sau tồn tại, bạn có thể nhận được một lỗi script phía khách hàng trong Microsoft Internet Explorer hoặc trong một Netscape trình duyệt:
  1. Bạn thêm các hình thức sau đây vào một điều khiển người dùng:
   <form id="Form1" name="Form1" runat="server">
  2. Bạn thêm điều khiển người dùng, ví dụ,Workspace1, một trang. Khi bạn làm điều này, một kịch bản tự động tạo ra tương tự với đoạn mã sau sẽ được thêm vào trang:
   <form name="Workspace1:Form1" method="post" action="formtest2.aspx" id="Workspace1_Form1">
  Lỗi script xảy ra bởi vì tên biểu mẫu và hình thức ID là khác nhau, và tên biểu mẫu bao gồm một tràng là một delimiter.

  Một ví dụ khác của vấn đề trong kịch bản tự động tạo ra cho một __doPostBack chức năng là như sau:
  function __doPostBack(eventTarget, eventArgument){	var theform;	if (window.navigator.appName.toLowerCase().indexOf("netscape") > -1)	{		theform = document.forms["_ctl14:Form1"];	}	else	{		theform = document._ctl14:Form1;	}	theform.__EVENTTARGET.value = eventTarget.split("$").join(":");	theform.__EVENTARGUMENT.value = eventArgument;	theform.submit();}
  Chú ý rằng các hình thức có một uniqueID bất động sản có chứa một dấu trong những dòng sau:
  theform = document.forms["_ctl14:Form1"];theform = document._ctl14:Form1;
 • Bạn không thể nạp nhiều ASP.Quy trình công nhân NET.

  Trong Microsoft Internet thông tin dịch vụ 5.0 (IIS 5.0), bạn có thể cấu hình các thư mục ảo để chạy trong chế độ cao bị cô lập (như trong một Dllhost.exe riêng biệt). Tuy nhiên, ASP.NET bỏ qua các cài đặt IIS 5.0. Sự cô lập ứng dụng tên miền cung cấp một số mức độ cách ly. Không có vấn đề lớn trong việc hỗ trợ rộng rãi trước đó mã. Bởi vì các DLL được nạp trong không gian tên miền trung tính, và tất cả các ASP.NET ứng dụng chạy trong quá trình ứng dụng có chứa mã hóa lỗi hoặc một ứng dụng có chứa mã độc hại một cách dễ dàng có thể gây ra ASP.Quá trình NET công nhân thất bại. Nếu vấn đề này xảy ra, tất cả các ứng dụng lưu trữ thất bại.
 • Dữ liệu khách hàng bên xác nhận trong Microsoft Internet Explorer for Macintosh không hoạt động như mong đợi.
 • Khi ASP.NET cố gắng để lấy AppDomain dưới tải cao, một trong những CPU có thể trải nghiệm việc sử dụng CPU 100 phần trăm.
TÌNH TRẠNG
Microsoft đã xác nhận rằng đây là một vấn đề trong các sản phẩm của Microsoft được liệt kê trong phần "Áp dụng cho". Vấn đề này đã được sửa chữa đầu tiên trong các.NET Framework 1.1 gói dịch vụ 1.
THÔNG TIN THÊM
Để biết thêm chi tiết, nhấp vào số bài viết sau đây để xem bài viết trong Microsoft Knowledge Base:
824684 Mô tả các thuật ngữ tiêu chuẩn được sử dụng để mô tả Cập nhật phần mềm Microsoft
Các sản phẩm của bên thứ ba mà bài viết này thảo luận do các công ty độc lập với Microsoft sản xuất. Microsoft đưa ra không có bảo hành, ngụ ý hay cách khác, liên quan đến hiệu suất hoặc độ tin cậy của các sản phẩm này.
postback điều khiển lồng nhau

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 818803 - Xem lại Lần cuối: 02/21/2014 00:46:08 - Bản sửa đổi: 2.0

Microsoft .NET Framework 1.1, Microsoft ASP.NET 1.1

 • kbnosurvey kbarchive kbhotfixserver kbqfe kbnetframe100presp3fix kbfix kbbug kbmt KB818803 KbMtvi
Phản hồi