Siêu liên kết đến một slide không hoạt động khi dấu phẩy được chứa trong tiêu đề của bài trình bày slide trong PowerPoint

Hỗ trợ dành cho Office 2003 đã kết thúc

Microsoft đã kết thúc hỗ trợ dành cho Office 2003 vào ngày 8 tháng 4 năm 2014. Thay đổi này đã ảnh hưởng đến các bản cập nhật phần mềm và các tùy chọn bảo mật của bạn. Tìm hiểu ý nghĩa của điều này với bạn và cách thực hiện để luôn được bảo vệ.

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch máy của Microsoft chứ không phải do con người dịch. Microsoft cung cấp các bài viết do con người dịch và cả các bài viết do máy dịch để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng ngôn ngữ của bạn. Tuy nhiên, bài viết do máy dịch không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Loại bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, giống như một người nước ngoài có thể mắc sai sót khi nói ngôn ngữ của bạn. Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra. Microsoft cũng thường xuyên cập nhật phần mềm dịch máy này.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này:818853
TRIỆU CHỨNG
Bạn Click vào một siêu liên kết để chuyển hướng bạn đến một slide khác nhau trong trình bày slide của bạn trong Microsoft PowerPoint năm 2002, trong Microsoft Office PowerPoint 2003, hoặc trong Microsoft Office PowerPoint 2007. Khi bạn làm điều này, các siêu liên kết không không làm việc.
NGUYÊN NHÂN
Vấn đề này xảy ra nếu tiêu đề trượt để mà bạn liên kết có chứa một dấu phẩy.
CÁCH GIẢI QUYẾT KHÁC
Để làm việc xung quanh vấn đề này, sửa siêu liên kết để thêm số trượt và trượt tiêu đề đến địa chỉ, và sau đó loại bỏ dấu phẩy từ địa chỉ.


Chú ý
Vấn đề này đã được giải quyết trong Microsoft Office PowerPoint 2010.
TÌNH TRẠNG
Microsoft đã xác nhận rằng đây là một vấn đề trong các sản phẩm của Microsoft được liệt kê trong phần "Áp dụng cho".
ppt2002 ppt2003 PPT2007

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

属性

文章 ID:818853 - 上次审阅时间:02/09/2012 16:22:00 - 修订版本: 3.0

Microsoft Office PowerPoint 2007, Microsoft Office PowerPoint 2003, Microsoft PowerPoint 2002 Standard Edition

  • kbweb kbformat kbprb kbmt KB818853 KbMtvi
反馈