Sự chậm trễ lâu dài trước khi tập tin xuất hiện trong My Computer trong Windows XP

Hỗ trợ cho Windows XP đã kết thúc

Microsoft đã kết thúc hỗ trợ dành cho Windows XP vào ngày 8 tháng 4 năm 2014. Thay đổi này đã ảnh hưởng đến các bản cập nhật phần mềm và tùy chọn bảo mật của bạn. Tìm hiểu ý nghĩa của điều này với bạn và cách thực hiện để luôn được bảo vệ.

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch máy của Microsoft chứ không phải do con người dịch. Microsoft cung cấp các bài viết do con người dịch và cả các bài viết do máy dịch để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng ngôn ngữ của bạn. Tuy nhiên, bài viết do máy dịch không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Loại bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, giống như một người nước ngoài có thể mắc sai sót khi nói ngôn ngữ của bạn. Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra. Microsoft cũng thường xuyên cập nhật phần mềm dịch máy này.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này:819017
Bài viết này đã được lưu trữ. Bài viết được cung cấp "nguyên trạng" và sẽ không còn được cập nhật nữa.
TRIỆU CHỨNG
Khi bạn bấm vào Bắt đầu sau đó bấm Máy tính của tôi, hoặc khi bạn nhấp đúp vào Của tôi Máy tính trên máy tính Windows của bạn, Windows có thể tìm kiếm (một đèn pin có thể xuất hiện) trong một thời gian dài (ví dụ, 5 phút) trước khi tập tin xuất hiện.
NGUYÊN NHÂN
Vấn đề này có thể xảy ra nếu bạn cài đặt hoặc sử dụng bất kỳ các sau:
 • Thu nhận ảnh Windows (WIA)
 • HP LaserJet 4400C/4470C
 • HP LaserJet 5400/5470C
 • RCA DCM 215 DSL Modem
 • Modem cáp (mô hình không rõ)
GIẢI PHÁP
Để giải quyết vấn đề này, sử dụng một hoặc nhiều sau đây thủ tục, thích hợp với phần mềm hoặc phần cứng mà bạn có được liệt kê trong phần "Triệu chứng" của bài viết này.

Thu nhận ảnh Windows

Dừng dịch vụ WIA. Để làm như vậy, hãy làm theo các bước sau:
 1. Nhấp vào Bắt đầu, sau đó bấmBảng điều khiển.
 2. Bấm đúp Quản trị Công cụ.
 3. Bấm đúp Thành phần Dịch vụ.
 4. Nhấp vào Dịch vụ.
 5. Trong các Dịch vụ (Local) danh sách, bấm chuột phải vàoThu nhận ảnh Windows (WIA), sau đó bấmDừng.

HP LaserJet 3400C

Tháo máy in HP LaserJet 3400C từ Universal Serial Bus (USB) Cảng, và sau đó khởi động lại Microsoft Windows XP.

HP LaserJet 5400/5470C

Tháo máy in HP LaserJet từ cổng USB, và sau đó khởi động lại Microsoft Windows XP.

RCA DCM 215 DSL Modem

Tháo tất cả các thiết bị USB khác khi bạn sử dụng modem này.

Modem cáp (mô hình không rõ)

Tháo tất cả các thiết bị USB khác khi bạn sử dụng cáp USB modem.

Các sản phẩm của bên thứ ba mà bài viết này thảo luận do các công ty độc lập với Microsoft sản xuất. Microsoft đưa ra không có bảo hành, ngụ ý hay cách khác, liên quan đến hiệu suất hoặc độ tin cậy của các sản phẩm này.
Hewlett-Packard Hewlett Packard

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 819017 - Xem lại Lần cuối: 12/08/2015 02:35:15 - Bản sửa đổi: 2.0

Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows XP Home Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbprb kbmt KB819017 KbMtvi
Phản hồi