Bạn hiện đang ngoại tuyến, hãy chờ internet để kết nối lại

Windows Explorer không còn hiển thị trang Web xem mẫu hoặc tùy chỉnh HTML (sử dụng Folder.htt)

Hỗ trợ cho Windows XP đã kết thúc

Microsoft đã kết thúc hỗ trợ dành cho Windows XP vào ngày 8 tháng 4 năm 2014. Thay đổi này đã ảnh hưởng đến các bản cập nhật phần mềm và tùy chọn bảo mật của bạn. Tìm hiểu ý nghĩa của điều này với bạn và cách thực hiện để luôn được bảo vệ.

Hỗ trợ cho Windows Server 2003 đã kết thúc vào ngày 14 tháng 7 năm 2015

Microsoft đã kết thúc hỗ trợ cho Windows Server 2003 vào ngày 14 tháng 7 năm 2015. Thay đổi này đã ảnh hưởng đến các bản cập nhật phần mềm và tùy chọn bảo mật của bạn. Tìm hiểu ý nghĩa của điều này với bạn và cách thực hiện để luôn được bảo vệ.

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch máy của Microsoft chứ không phải do con người dịch. Microsoft cung cấp các bài viết do con người dịch và cả các bài viết do máy dịch để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng ngôn ngữ của bạn. Tuy nhiên, bài viết do máy dịch không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Loại bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, giống như một người nước ngoài có thể mắc sai sót khi nói ngôn ngữ của bạn. Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra. Microsoft cũng thường xuyên cập nhật phần mềm dịch máy này.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này:819028
Bài viết này đã được lưu trữ. Bài viết được cung cấp "nguyên trạng" và sẽ không còn được cập nhật nữa.
QUAN TRỌNG: Bài viết này chứa thông tin về việc sửa đổi sổ đăng ký. Trước khi bạn chỉnh sửa registry, hãy chắc chắn để trở lại nó lên và đảm bảo rằng bạn hiểu làm thế nào để khôi phục sổ đăng ký nếu một vấn đề xảy ra. Thông tin về làm thế nào để sao lưu, khôi phục và chỉnh sửa registry, nhấp vào số bài viết sau đây để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
256986 Mô tả của Microsoft Windows Registry
TÓM TẮT
Theo mặc định, các phiên bản của Windows được liệt kê ở đầu của bài viết này không hiển thị trang Web xem mẫu (Folder.htt) từ phiên bản trước của Windows hoặc HTML tùy chỉnh của trang Web xem mẫu (bằng cách sử dụng Folder.htt) cho local hay mạng các thư mục trong Windows Explorer. Theo mặc định, các sản phẩm này tắt tính năng này để ngăn chặn nội dung có tiềm năng không an toàn chạy khi bạn mở một thư mục trên máy tính địa phương của bạn hoặc trên của bạn mạng cục (bộ LAN).

Chú ý Các sản phẩm này vẫn hiển thị Web xem mẫu cho một số phần mở rộng vỏ đăng ký, ví dụ, Microsoft SharePoint đội dịch vụ thư mục (thư mục Web).

Bài viết này mô tả cách bật Web xem chức năng cho local hay cặp mạng trong Windows Explorer trong các sản phẩm được liệt kê ở đầu của bài viết này. Để hiển thị thư mục trong xem trên Web, bạn có thể sử dụng các chính sách sau đây:
  • Chỉ hiển thị trang Web xem mẫu hoặc tuỳ chỉnh được đăng ký.
  • Hiển thị tất cả các trang Web xem mẫu và tùy biến, nhưng cảnh báo bạn về mẫu hoặc tùy chỉnh mà không được bao gồm.
  • Trở lại trang trước hành vi và hiển thị tất cả các trang Web xem mẫu và tùy biến, nhưng cảnh báo bạn về các mẫu và tùy chỉnh chứa các kịch bản có khả năng không an toàn.
Chú ý Bạn có thể sử dụng xem trên Web cho tất cả Windows Explorer lượt xem trừ khi bạn sử dụng cặp truyền thống Windows.
THÔNG TIN THÊM
CẢNH BÁO: Nếu bạn sử dụng Registry Editor không chính xác, bạn có thể gây ra vấn đề nghiêm trọng mà có thể yêu cầu bạn phải cài đặt lại hệ điều hành của bạn. Microsoft không thể đảm bảo rằng bạn có thể giải quyết vấn đề mà kết quả từ việc sử dụng Registry Editor không chính xác. Sử dụng Registry Editor nguy cơ của riêng bạn. HTML mẫu (Folder.htt) cho xem Web được đính kèm với phiên bản trước của Windows. Bạn có thể tạo tùy chỉnh Folder.htt tập tin bằng tay hoặc bằng cách sử dụng tùy chỉnh This Folder Wizard trong Windows 2000.

Chú ý Windows XP và Windows Server 2003 không bao gồm Customize This Folder Wizard.

Giá trị đãng ký ba sau đây có sẵn để cho phép Web xem chức năng trong Windows Server 2003, Windows XP SP1 và Windows 2000 SP3.

Tạo ra những giá trị sổ đăng ký trong ky sau đây:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer
Tên giá trị: AllowLegacyWebView
Loại giá trị: DWORD
Dữ liệu giá trị: 1

Mô tả: Cho phép cửa sổ để hiển thị các trang Web xem mẫu hoặc tuỳ chỉnh (Folder.htt) có một bảng băm MD5 đã đăng ký với Windows. Theo mặc định, chỉ có Windows 2000 Web xem mẫu và mẫu cho một số vỏ phần mở rộng, chẳng hạn như Microsoft SharePoint đội dịch vụ thư mục (thư mục Web), có một bảng băm MD5 đã đăng ký với Windows. Web xem mẫu hoặc tùy chỉnh mà không có một băm đăng ký không được hiển thị.

Tên giá trị: AllowUnhashedWebView
Loại giá trị: DWORD
Dữ liệu giá trị: 1

Mô tả: Cho phép cửa sổ để hiển thị các trang Web xem mẫu và tùy chỉnh (Folder.htt) mà không có một bảng băm MD5 đã đăng ký với Windows. Trong trường hợp này, bạn nhận được một thông báo an toàn cho trang Web xem mẫu hoặc tùy chỉnh mà không có một băm đăng ký. Nếu bạn bấm vào Có thông báo bảo mật, hash cho mẫu hoặc tuỳ biến đăng ký. Khi Windows sẽ hiển thị trang Web xem mẫu sau đó, bạn không nhận được thông báo an toàn.

Tên giá trị: RevertWebViewSecurity
Loại giá trị: DWORD
Dữ liệu giá trị: 1

Mô tả: Cho phép cửa sổ để hiển thị các trang Web xem mẫu và tùy chỉnh (Folder.htt) mà không có một bảng băm MD5 đã đăng ký với Windows. Trong trường hợp này, bạn nhận được một thông báo an toàn chỉ cho trang Web xem mẫu hoặc tùy chỉnh chứa các kịch bản có khả năng không an toàn. Đây là hành vi tương tự xảy ra trong Windows XP trước SP1 và Windows 2000 trước khi SP3.Đối với chính sách này để làm việc bạn cũng phải đặt các AllowLegacyWebView giá trị 1.
Theo mặc định, Windows lưu trữ của bạn xem thiết đặt cho thư mục trong registry. Để tắt tính năng này, nhấp vào Xoá các Hãy nhớ rằng mỗi thư mục xem thiết đặt hộp kiểm dưới Thiết đặt chuyên sâu trên các Xem tab của các Tùy chọn cặp hộp thoại. Nếu tính năng này được bật, các chính sách được mô tả trước đó trong bài viết này có thể xuất hiện để làm việc với cặp mà bạn trước đây đã mở. Để giải quyết hành vi này, thiết lập lại tất cả các cài đặt thư mục trong Windows Explorer. Để thực hiện việc này, hãy làm theo những bước sau:
  1. Trong Windows Explorer, nhấp vào Công cụ, sau đó bấm Tùy chọn cặp.
  2. Trên các Xem tab, bấm vào Đặt lại tất cả các cặp.
Chú ý Thủ tục này đặt lại tất cả các cài đặt thư mục để các thiết đặt đã có hiệu lực khi cài Windows.

Để biết thêm chi tiết về xem Web, truy cập vào trang Web Microsoft sau đây:

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 819028 - Xem lại Lần cuối: 12/08/2015 02:35:23 - Bản sửa đổi: 2.0

Microsoft Windows Server 2003, Web Edition, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows XP Media Center Edition 2005 Update Rollup 2, Microsoft Windows XP Tablet PC Edition, Microsoft Windows Small Business Server 2003 Premium Edition, Microsoft Windows Small Business Server 2003 Standard Edition

  • kbnosurvey kbarchive kbprb kbmt KB819028 KbMtvi
Phản hồi