Bạn hiện đang ngoại tuyến, hãy chờ internet để kết nối lại

Khắc phục: Intermittent "tiềm ẩn kết nối bị đóng cửa" lỗi tin nhắn khi bạn gọi một dịch vụ Web từ ASP.NET

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch máy của Microsoft chứ không phải do con người dịch. Microsoft cung cấp các bài viết do con người dịch và cả các bài viết do máy dịch để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng ngôn ngữ của bạn. Tuy nhiên, bài viết do máy dịch không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Loại bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, giống như một người nước ngoài có thể mắc sai sót khi nói ngôn ngữ của bạn. Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra. Microsoft cũng thường xuyên cập nhật phần mềm dịch máy này.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này:819450
Bài viết này đã được lưu trữ. Bài viết được cung cấp "nguyên trạng" và sẽ không còn được cập nhật nữa.
TRIỆU CHỨNG
Khi bạn gọi một Microsoft ASP.NET Web dịch vụ từ một ASP.NET ứng dụng, bạn có thể không liên tục nhận được thông báo lỗi sau:
Kết nối cơ bản đã được đóng lại: một lỗi bất ngờ xảy ra trên một gửi.
Ngăn xếp gọi là tương tự như các sau:
System.Net.WebException: The underlying connection was closed: An unexpected error occurred on a send. At System.Web.Services.Protocols.WebClientProtocol.GetWebResponse(WebRequest request) at System.Web.Services.Protocols.HttpWebClientProtocol.GetWebResponse(WebRequest request) at System.Web.Services.Protocols.SoapHttpClientProtocol.Invoke(String methodName, Object[] parameters) at ...
GIẢI PHÁP
Cập nhật nóng được hỗ trợ hiện đang được Microsoft cung cấp. Tuy nhiên, gói này chỉ được dùng để khắc phục sự cố được mô tả trong bài viết này. Chỉ áp dụng hotfix đó cho các hệ thống đang gặp phải sự cố cụ thể này. Hotfix này có thể nhận được thử nghiệm bổ sung. Vì vậy, nếu bạn không bị ảnh hưởng bởi vấn đề này, chúng tôi đề nghị bạn đợi cho Microsoft tiếp theo.NET Framework gói dịch vụ có chứa hotfix này.

Để khắc phục sự cố này ngay lập tức, hãy liên hệ với Dịch vụ Hỗ trợ Khách hàng của Microsoft để nhận hotfix. Đối với một danh sách đầy đủ các dịch vụ hỗ trợ Microsoft khách hàng số điện thoại và thông tin về chi phí hỗ trợ, ghé thăm Web site sau của Microsoft:Chú ý Trong trường hợp đặc biệt, chi phí mà thường phải gánh chịu cho các cuộc gọi hỗ trợ có thể được hủy bỏ nếu chuyên viên hỗ trợ Microsoft xác định rằng một Cập Nhật cụ thể sẽ giải quyết vấn đề của bạn. Các chi phí hỗ trợ thông thường sẽ áp dụng để hỗ trợ thêm câu hỏi và vấn đề này không đủ điều kiện cho các Cập Nhật cụ thể trong câu hỏi.

Phiên bản tiếng Anh của hotfix này có các thuộc tính tệp (hoặc sau này tập tin thuộc tính) mà được liệt kê trong bảng sau. Ngày tháng và thời gian cho những tập tin được liệt kê trong giờ phối hợp quốc tế (UTC). Khi bạn xem chi tieát taäp tin, nó được chuyển đổi thành giờ cục bộ. Để biết sự khác nhau giữa UTC và local time, sử dụng các Múi giờ thẻ tab trong các Ngaøy giôø mục trong bảng điều khiển.
  Date     Time  Version    Size    File name          Platform  ----------------------------------------------------------------------------------  01-May-2003 12:48 1.0.3705.426   20,480 Perfcounter.dll       X86  01-May-2003 12:48 1.0.3705.426 1,175,552 System.dll          X86  01-May-2003 12:48 1.0.3705.426  311,296 System.runtime.remoting.dll X86  01-May-2003 12:48 1.0.3705.426  503,808 System.web.services.dll   X86	
Hotfix này được bao gồm trong các.NET Framework 1.0 Service Pack 3 và trong các.NET Framework 1.1 gói dịch vụ 1.

Để biết thêm chi tiết về làm thế nào để có được các mới nhất.NET Framework 1.0 service pack, bấm số bài viết sau đây để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
318836Làm thế nào để có được các mới nhất.Gói dịch vụ NET Framework 1.0
TÌNH TRẠNG
Microsoft đã xác nhận rằng đây là một vấn đề trong các sản phẩm của Microsoft được liệt kê trong phần "Áp dụng cho".
THÔNG TIN THÊM
Thông điệp lỗi được đề cập trong phần "Triệu chứng" cũng có thể xảy ra vì các lý do hợp lệ. Ví dụ, các tiềm ẩn kết nối có thể đã bị đóng cửa vì lý do đó là ngoài tầm kiểm soát của các khách hàng. Trong trường hợp như vậy, Microsoft.NET Framework có hành vi một cách chính xác.

Ví dụ, nếu các dịch vụ Web được gọi là được lưu trữ trong một phần mềm hoặc trong một phần cứng môi cân bằng tải trường có chứa các máy chủ mà hỗ trợ HTTP 1.1 và giữ kết nối, việc kết nối có thể đã kết thúc vào thời gian mà khách hàng cố gắng tái sử dụng các kết nối. Nếu lỗi này vẫn xảy ra sau khi bạn áp dụng sửa lỗi này, hãy thử các giải pháp sau đây:
 • Cấu hình trang Web Trang web lưu trữ các dịch vụ Web không phải là để sử dụng giữ kết nối. Để thực hiện việc này, hãy làm theo những bước sau:
  1. Mở bàn điều khiển quản lý Microsoft Internet Information Server (IIS) và định vị các máy chủ Web.
  2. Bấm vào các Trang web tab của các Thuộc tính Trang cho trang Web.
  3. Nhấn vào đây để xóa các HTTP giữ-Alives Được kích hoạt hộp kiểm.
 • Xác minh rằng bạn tải cân bằng phần cứng hoặc phần mềm một cách chính xác được cấu hình cho ứng dụng của bạn yêu cầu.
 • Nếu bạn không có quyền kiểm soát môi trường máy chủ máy chủ Web dịch vụ mà bạn đang gọi điện thoại, bạn có thể phải vô hiệu hóa các kết nối giữ ở phía khách hàng. Để thực hiện việc này, hãy làm theo những bước sau:
  1. Đặt các KeepAlive tài sản của các HttpWebRequest lớp học để sai.
  2. Ghi đè các HttpWebRequest phương pháp trong các Reference.CS tập tin được tạo ra bởi Microsoft Visual Studio.NET cho các khách hàng Web ủy quyền. Sau mã ghi đè các HttpWebRequest phương pháp.
   protected override WebRequest GetWebRequest(Uri uri) { HttpWebRequest webRequest = (HttpWebRequest) base.GetWebRequest(uri); webRequest.KeepAlive = false; return webRequest; }
THAM KHẢO
Để biết thêm thông tin về làm thế nào để có được các.NET Framework 1.1 Service Pack 1, nhấp vào số bài viết sau đây để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
885055Làm thế nào để có được Microsoft.NET Framework 1.1 gói dịch vụ 1

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 819450 - Xem lại Lần cuối: 12/08/2015 02:37:14 - Bản sửa đổi: 2.0

Microsoft .NET Framework 1.0, Microsoft .NET Framework 1.1

 • kbnosurvey kbarchive kbhotfixserver kbqfe kbnetframe100presp3fix kbfix kbbug kbmt KB819450 KbMtvi
Phản hồi