Зараз ви перебуваєте в автономному режимі; очікується повторне підключення до Інтернету

Làm thế nào để cấu hình thiết đặt hệ phục vụ ủy quyền khách hàng bằng cách sử dụng một tập tin đăng ký

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch máy của Microsoft chứ không phải do con người dịch. Microsoft cung cấp các bài viết do con người dịch và cả các bài viết do máy dịch để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng ngôn ngữ của bạn. Tuy nhiên, bài viết do máy dịch không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Loại bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, giống như một người nước ngoài có thể mắc sai sót khi nói ngôn ngữ của bạn. Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra. Microsoft cũng thường xuyên cập nhật phần mềm dịch máy này.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này:819961
TÓM TẮT
Bài viết này mô tả cách tạo một tập tin registry Windows cấu hình thiết đặt hệ phục vụ ủy quyền trên một máy tính khách hàng đang chạy Microsoft Internet Explorer hoặc Windows Internet Explorer.
THÔNG TIN THÊM
Bạn có thể tự động cấu hình thiết đặt hệ phục vụ ủy quyền trên một máy tính khách hàng bằng cách Cập Nhật sổ đăng ký máy tính khách hàng. Để thực hiện việc này, tạo ra một tập tin cơ quan đăng ký có chứa các thiết đặt đăng ký bạn muốn Cập Nhật, và sau đó phân phối nó vào máy tính khách hàng bằng cách sử dụng một tập tin thực thi hay đăng nhập kịch bản.

Quan trọng Phần, phương pháp hoặc nhiệm vụ này chứa các bước cho bạn biết làm thế nào để sửa đổi registry. Tuy nhiên, vấn đề nghiêm trọng có thể xảy ra nếu bạn sửa đổi registry không chính xác. Vì vậy, hãy chắc chắn rằng bạn làm theo các bước sau một cách cẩn thận. Để bảo vệ được thêm vào, sao lưu sổ đăng ký trước khi bạn sửa đổi nó. Sau đó, bạn có thể khôi phục sổ đăng ký nếu một vấn đề xảy ra. Để biết thêm chi tiết về làm thế nào để sao lưu và khôi phục sổ đăng ký, hãy nhấp vào số bài viết sau đây để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
322756 Cách sao lưu và lưu trữ sổ đăng kư trong Windows
Cấu hình thiết đặt hệ phục vụ ủy quyền trên máy khách, tạo tập tin reg sau đây để cư trú cơ quan đăng ký với máy chủ proxy thông tin:
Regedit4[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings]"MigrateProxy"=dword:00000001"ProxyEnable"=dword:00000001"ProxyHttp1.1"=dword:00000000"ProxyServer"="http://ProxyServername:80""ProxyOverride"="<local>"
Trong tập tin này, ProxyServername là tên của máy chủ ủy quyền của bạn.

Bạn cũng có thể sử dụng trình duyệt Internet Explorer Administration Kit (IEAK) cấu hình thiết đặt hệ phục vụ ủy quyền trên máy khách các máy tính. Để biết thêm chi tiết về IEAK, truy cập vào Microsoft sau đây Web site:

Властивості

Ідентифікатор статті: 819961 – останній перегляд: 09/11/2011 23:46:00 – виправлення: 3.0

Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise N, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium N, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional N, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter N, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate N, Windows Internet Explorer 8, Microsoft Internet Explorer 6.0, Windows Internet Explorer 7 for Windows XP, Windows Internet Explorer 7 for Windows Server 2003

  • kbisa2004yes kbinfo kbmt KB819961 KbMtvi
Зворотний зв’язок