Bạn hiện đang ngoại tuyến, hãy chờ internet để kết nối lại

Bộ đệm in dịch vụ tai nạn khi bạn gửi một công việc in ấn và một sự kiện ID 7031 tin nhắn được đăng nhập đăng nhập hệ thống

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch máy của Microsoft chứ không phải do con người dịch. Microsoft cung cấp các bài viết do con người dịch và cả các bài viết do máy dịch để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng ngôn ngữ của bạn. Tuy nhiên, bài viết do máy dịch không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Loại bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, giống như một người nước ngoài có thể mắc sai sót khi nói ngôn ngữ của bạn. Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra. Microsoft cũng thường xuyên cập nhật phần mềm dịch máy này.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này:820550
Chú ý
Bài viết này áp dụng cho Windows 2000. Hỗ trợ cho Windows 2000 kết thúc vào ngày 13 tháng 7 năm 2010. Các Trung tâm giải pháp cuối cùng hỗ trợ Windows 2000 là một điểm khởi đầu để lập kế hoạch chiến lược của bạn di chuyển từ Windows 2000. Để biết thêm thông tin xem các Chính sách vòng đời hỗ trợ của Microsoft.
Bài viết này đã được lưu trữ. Bài viết được cung cấp "nguyên trạng" và sẽ không còn được cập nhật nữa.
TRIỆU CHỨNG
Khi bạn gửi công việc in cho máy in mạng, dịch vụ bộ đệm máy in trên máy chủ lưu trữ máy in có thể tắt bất ngờ. Hành vi này có thể xảy ra nếu bạn chọn nhiều bản sao trong việc in và khi bạn in bằng cách sử dụng các loại dữ liệu thô.
NGUYÊN NHÂN
Vấn đề này có thể xảy ra nếu một sự vi phạm truy cập xảy ra trong dịch vụ bộ đệm máy in. Nếu kích thước bộ đệm in không phải là đủ, nó phải được reallocated. Tuy nhiên, trong các cuộc gọi đến tái phân bổ các bộ đệm, các GetPrinterInfo chức năng phân bổ 0 byte đệm và một sự vi phạm truy cập xảy ra.
GIẢI PHÁP

Thông tin Hotfix

Hotfix được hỗ trợ đang được Microsoft cung cấp. Tuy nhiên, hotfix này là nhằm khắc phục chỉ sự cố được mô tả trong bài viết này. Hotfix này chỉ áp dụng cho hệ thống đang gặp vấn đề cụ thể này.

Nếu hotfix này sẵn có để tải xuống, có phần "Tải xuống hotfix sẵn có" ở đầu bài viết trong Cơ sở Kiến thức này. Nếu phần này không xuất hiện, gửi một yêu cầu dịch vụ khách hàng của Microsoft và hỗ trợ để có được các hotfix.

Chú ý Nếu vấn đề khác xảy ra hoặc nếu bất cứ xử lý sự cố là cần thiết, bạn có thể phải tạo một yêu cầu dịch vụ riêng biệt. Các chi phí hỗ trợ thông thường sẽ áp dụng để hỗ trợ thêm câu hỏi và vấn đề này không đủ điều kiện cho hotfix này cụ thể. Đối với một danh sách đầy đủ của Microsoft dịch vụ khách hàng và hỗ trợ số điện thoại hoặc để tạo ra một yêu cầu dịch vụ riêng biệt, ghé thăm Web site sau của Microsoft: Chú ý Các hình thức "Hotfix download available" hiển thị các ngôn ngữ mà các hotfix có sẵn. Nếu bạn không thấy ngôn ngữ của mình thì đó là do hotfix này hiện không có ngôn ngữ đó.

Điều kiện tiên quyết

Windows 2000 Service Pack 3 (SP3) là cần thiết để cài đặt hotfix này.

Thông tin thay thế hotfix

Hotfix này không thay thế bất kỳ hotfixes khác.

Thông tin về tệp

Phiên bản tiếng Anh của hotfix này có thuộc tính tệp (hoặc sau này) mà được liệt kê trong bảng sau. Ngày và giờ của những tệp này được liệt kê theo giờ chuẩn quốc tế (UTC). Khi bạn xem chi tieát taäp tin, nó được chuyển đổi thành giờ cục bộ. Để biết sự khác nhau giữa UTC và local time, sử dụng các Múi giờ thẻ công cụ ngày và giờ trong Pa-nen điều khiển.
  Date     Time  Version    Size   File name  --------------------------------------------------------  11-Jun-2003 15:50 5.0.2195.6749 252,176 Localspl.dll  11-Jun-2003 15:50 5.0.2195.6741  80,656 Spoolss.dll  11-Jun-2003 15:50 5.0.2195.6681  97,040 Win32spl.dll
Hiện nay, có hai phiên bản của các hotfix có sẵn để tải về. Ai có nhãn "Miễn phí I386", và khác có nhãn "Miễn phí x 86". Miễn phí x 86 hotfix gồm các phiên bản mới nhất của các tập tin được liệt kê trong việc sửa chữa. Không tải xuống miễn phí Phiên bản I386, hoặc các hotfix có thể không cài đặt đúng, và bạn có thể nhận các thông báo lỗi được đề cập trong bài viết cơ sở kiến thức Microsoft 822384. Nếu bạn gặp vấn đề này, bạn có các phiên bản không chính xác, và bạn phải có được miễn phí x 86 Phiên bản.
TÌNH TRẠNG
Microsoft đã xác nhận rằng đây là một vấn đề trong các sản phẩm của Microsoft được liệt kê trong phần "Áp dụng cho" của bài viết này.
THÔNG TIN THÊM
Để có thêm thông tin về làm thế nào hotfix gói được đặt tên, bấm số bài viết sau đây để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
816915Lược đồ đặt tên mới cho Microsoft Windows Hotfix gói

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 820550 - Xem lại Lần cuối: 12/08/2015 02:42:03 - Bản sửa đổi: 2.0

Microsoft Windows 2000 Server

 • kbnosurvey kbarchive kbautohotfix kbhotfixserver kbbug kbfix kbqfe kbwin2000presp5fix kbmt KB820550 KbMtvi
Phản hồi