Trình bổ sung được cài đặt chuyên biệt trong PowerPoint 2002 có PowerPoint 2003, PowerPoint 2007 hoặc PowerPoint 2010

Hỗ trợ dành cho Office 2003 đã kết thúc

Microsoft đã kết thúc hỗ trợ dành cho Office 2003 vào ngày 8 tháng 4 năm 2014. Thay đổi này đã ảnh hưởng đến các bản cập nhật phần mềm và các tùy chọn bảo mật của bạn. Tìm hiểu ý nghĩa của điều này với bạn và cách thực hiện để luôn được bảo vệ.

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch thuật của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa lại thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung cấp các bài viết được cả biên dịch viên và phần mềm dịch thuật thực hiện và cộng đồng chỉnh sửa lại để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng nhiều ngôn ngữ Tuy nhiên, bài viết do máy dịch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Các bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này: 820704
Bài viết này đã được lưu trữ. Bài viết được cung cấp "nguyên trạng" và sẽ không còn được cập nhật nữa.
Tóm tắt
Bạn cài đặt chuyên biệt Microsoft PowerPoint 2002 trên cùng một máy tính với Microsoft Office PowerPoint 2003, Microsoft Office PowerPoint 2007 hoặc với Microsoft Office PowerPoint 2010. Sau đó, bạn bộ sửa đổi thiết đặt trong PowerPoint 2002. Khi bạn thực hiện việc này, trình được cung cấp cho PowerPoint 2003, PowerPoint 2007, và PowerPoint 2010.

Đảo ngược cũng là đúng. Khi bạn bộ sửa đổi thiết đặt trong PowerPoint 2003, Powerpoint 2007 hoặc PowerPoint 2010, add-in được cung cấp cho PowerPoint 2002.
Thông tin thêm
Hành vi này xảy ra vì PowerPoint 2002, PowerPoint 2003, PowerPoint 2007 và PowerPoint 2010 chia sẻ cặp bổ sung phổ biến. Vị trí của trình bổ sung thường là như sau:
Trong Windows XP: C:\Documents and Settings\<username>\Application Data\Microsoft\AddIns</username>

Trong Windows Vista và Windows 7: C:\Users\<username>\AppData\Roaming\Microsoft\AddIns</username>
PPT2003 PPT2002 PPT2007 PPT2010

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 820704 - Xem lại Lần cuối: 01/12/2015 21:49:33 - Bản sửa đổi: 3.0

Microsoft Office PowerPoint 2007, Microsoft Office PowerPoint 2003, Microsoft PowerPoint 2002 Standard Edition

  • kbnosurvey kbarchive kbinfo kbsetup kbaddin kbmt KB820704 KbMtvi
Phản hồi