Bạn hiện đang ngoại tuyến, hãy chờ internet để kết nối lại

Outlook 2007 và Outlook 2003 không công nhận một dấu phẩy như một tách địa chỉ thư điện tử

Hỗ trợ dành cho Office 2003 đã kết thúc

Microsoft đã kết thúc hỗ trợ dành cho Office 2003 vào ngày 8 tháng 4 năm 2014. Thay đổi này đã ảnh hưởng đến các bản cập nhật phần mềm và các tùy chọn bảo mật của bạn. Tìm hiểu ý nghĩa của điều này với bạn và cách thực hiện để luôn được bảo vệ.

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch máy của Microsoft chứ không phải do con người dịch. Microsoft cung cấp các bài viết do con người dịch và cả các bài viết do máy dịch để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng ngôn ngữ của bạn. Tuy nhiên, bài viết do máy dịch không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Loại bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, giống như một người nước ngoài có thể mắc sai sót khi nói ngôn ngữ của bạn. Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra. Microsoft cũng thường xuyên cập nhật phần mềm dịch máy này.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này:820868
TRIỆU CHỨNG
Nếu một trong các tình huống sau đây là đúng
  • Bạn Click vào một siêu liên kết mailto trên một trang Web có chứa nhiều địa chỉ thư điện tử được phân cách bằng dấu phẩy (,).
  • Bạn Click vào một siêu liên kết mailto trong một định dạng HTML email tin nhắn có chứa nhiều địa chỉ thư điện tử được ngăn cách bởi một dấu phẩy.
bạn có thể nhận được thông báo lỗi sau khi bạn cố gắng gửi thư điện tử
Microsoft Outlook không nhận diện
"E-Mail_address1,E-Mail_address2,...,E-Mail_addressN"
Nếu bạn đã sử dụng một dấu phẩy để tách một vài địa chỉ: bấm Hủy bỏ, thay đổi các dấu phẩy dấu chấm phảy và thử gửi lại.
Bạn muốn:
Tạo ra một mới Địa chỉ cho "E-Mail_address1,E-Mail_address2,...,E-Mail_addressN"?
Thay đổi để:Điều này có thể liệt kê một số gợi ý để thay thế các địa chỉ thư điện tử với. Nói chung, đây là sản phẩm nào và không có lời đề nghị hiện nay.


nơi E-Mail_address1, E-Mail_address2, và E-Mail_addressN có nhiều địa chỉ thư điện tử đó cách nhau bằng dấu phẩy trong siêu nối kết mailto mà bạn nhấp.
NGUYÊN NHÂN
Vấn đề này xảy ra bởi vì, theo mặc định, Microsoft Office Outlook 2003 và Microsoft Office Outlook 2007 nhận biết dấu phẩy như một tách địa chỉ thư điện tử.
GIẢI PHÁP
Làm theo các bước sau để đặt cấu hình Outlook để nhận biết dấu phẩy như một tách địa chỉ e-mail hợp lệ:
  1. Trên các Công cụ trình đơn, nhấp vàoTuỳ chọn.
  2. Nhấp vào Tùy chọn thư, sau đó bấmTùy chọn chuyên sâu thư điện tử.
  3. Dưới Khi gửi một tin nhắn, nhấn vào đây để chọn các Cho phép dấu phẩy như địa chỉ tách kiểm tra hộp.
Chú ý Bạn có thể sử dụng một semi-colon (;) để phân cách e-mail địa chỉ khi bạn bấm để chọn các Cho phép dấu phẩy như địa chỉ tách kiểm tra hộp.
TÌNH TRẠNG
Microsoft đã xác nhận rằng đây là một vấn đề trong các sản phẩm của Microsoft được liệt kê đầu bài viết này.
OL11 OL2003 RFC 2368 email OL2007

Cảnh báo: Bài viết này đã được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 820868 - Xem lại Lần cuối: 08/28/2011 14:41:00 - Bản sửa đổi: 2.0

Microsoft Office Outlook 2007, Microsoft Office Outlook 2003, Microsoft Office Outlook 2003 with Business Contact Manager

  • kbconfig kbprb kberrmsg kbnofix kbmt KB820868 KbMtvi
Phản hồi