Làm thế nào để có được MDAC 2,7 service pack mới nhất

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch máy của Microsoft chứ không phải do con người dịch. Microsoft cung cấp các bài viết do con người dịch và cả các bài viết do máy dịch để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng ngôn ngữ của bạn. Tuy nhiên, bài viết do máy dịch không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Loại bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, giống như một người nước ngoài có thể mắc sai sót khi nói ngôn ngữ của bạn. Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra. Microsoft cũng thường xuyên cập nhật phần mềm dịch máy này.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này: 820910
Bài viết này đã được lưu trữ. Bài viết được cung cấp "nguyên trạng" và sẽ không còn được cập nhật nữa.
TÓM TẮT
Gói bản ghi dịch vụ là những phương tiện mà Microsoft phân phối Sửa lỗi. Gói bản ghi dịch vụ giữ một sản phẩm hiện tại. Gói bản ghi dịch vụ bao gồm các thông tin Cập Nhật và có thể bao gồm hệ thống các công cụ quản trị, trình điều khiển, và bổ sung các thành phần, đó thuận tiện đóng gói để dễ dàng tải về. Gói bản ghi dịch vụ là tích lũy; mỗi gói bản ghi dịch vụ mới có chứa tất cả các bản sửa lỗi trong service pack trước đó, và cũng là bất kỳ bản sửa lỗi mới. Bạn không cần phải cài đặt chuyên biệt một trước đó gói bản ghi dịch vụ trước khi cài đặt chuyên biệt mới nhất.
THÔNG TIN THÊM

MDAC 2,7 Service Pack 1 Refresh

Ngày phát hành: 30 tháng 5 năm 2003

Làm thế nào để có được

Tải về MDAC 2,7 Service Pack 1 Refresh (SP1a), truy cập vào các Microsoft Web site sau: MDAC 2,7 SP1 làm mới là cũng có sẵn như là một phần của Microsoft SQL Server 2000 Service Pack 3a (SP3a).

Phát hành vận

Để biết thêm chi tiết về manifest phát hành cho MDAC 2,7 SP1 làm mới, nhấp vào số bài viết sau để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
842262Phát hành hiển nhiên cho các MDAC 2,7 Service Pack 1 Refresh (2.71.9040.2)
Để biết thêm chi tiết, nhấp vào số bài viết sau để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
290211Làm thế nào để có được SQL Server 2000 service pack mới nhất

Sửa danh sách

Để biết thêm chi tiết, nhấp vào số bài viết sau để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
820840Danh sách các lỗi được cố định trong MDAC 2,7 s làm mới

MDAC 2,7 Service Pack 1 (SP1)

Ngày phát hành: 30 tháng 12, 2002

Làm thế nào để có được

Tải về MDAC 2,7 SP1, ghé thăm Web site sau của Microsoft:MDAC 2,7 SP1 cũng có sẵn như là một phần của Microsoft SQL Server 2000 Service Pack 3 (SP3). Để biết thêm chi tiết, nhấp vào số bài viết sau để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
290211Làm thế nào để có được SQL Server 2000 service pack mới nhất

Sửa danh sách

Để biết thêm chi tiết, nhấp vào số bài viết sau để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
326848Danh sách các lỗi cố định trong MDAC 2,7 s
mdac bản ghi dịch vụ gói sp kbGetMDAC270sp1

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 820910 - Xem lại Lần cuối: 12/08/2015 02:45:51 - Bản sửa đổi: 3.0

  • kbnosurvey kbarchive kbproductlink kbgetsp kbinfo kbmt KB820910 KbMtvi
Phản hồi