Bạn nhận được một thông báo lỗi "không đủ bộ nhớ" khi bạn tìm kiếm các đoạn phim trong một tài liệu văn phòng trong một phiên dịch vụ đầu cuối

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch máy của Microsoft chứ không phải do con người dịch. Microsoft cung cấp các bài viết do con người dịch và cả các bài viết do máy dịch để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng ngôn ngữ của bạn. Tuy nhiên, bài viết do máy dịch không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Loại bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, giống như một người nước ngoài có thể mắc sai sót khi nói ngôn ngữ của bạn. Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra. Microsoft cũng thường xuyên cập nhật phần mềm dịch máy này.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này:821257
Bài viết này đã được lưu trữ. Bài viết được cung cấp "nguyên trạng" và sẽ không còn được cập nhật nữa.
TRIỆU CHỨNG
Khi bạn tìm kiếm các đoạn phim trong một tài liệu Microsoft Office (trên các Chèn trình đơn, điểm đến Hình ảnh, sau đó bấm Clip nghệ thuật) trong một phiên dịch vụ thiết bị đầu cuối Microsoft Windows 2000, bạn có thể nhận được thông báo lỗi sau:
Microsoft Clip Organizer
Không đủ bộ nhớ. Thử đóng các ứng dụng khác hoặc khởi động lại máy tính.
Không đủ lưu trữ có sẵn để hoàn tất thao tác này.
Mã lỗi 0x8007000E
Không có clip được trả về trong kết quả tìm kiếm, mặc dù Clip tổ chức bao gồm những clip phù hợp với tiêu chí tìm kiếm của bạn. Kết quả là, bạn không thể chèn một clip vào tài liệu văn phòng của bạn.
NGUYÊN NHÂN
Vấn đề này có thể xảy ra nếu cả hai điều kiện sau đây là đúng:
 • Bạn kết nối tới một Windows 2000 Service Pack 4 (SP4)-dựa máy tính bằng cách chạy dịch vụ đầu cuối Windows 2000 từ một khách hàng dịch vụ đầu cuối.

  - và -
 • Bạn đăng nhập vào hệ phục vụ đầu cuối như là một người sử dụng những người không phải là một thành viên của nhóm người quản trị.
Vấn đề này xảy ra vì các thay đổi trong thiết đặt bảo mật được thực hiện cho dịch vụ đầu cuối trong Windows 2000 SP4 có ảnh hưởng đến các chức năng của các thành phần giao diện Remoting trong Microsoft dữ liệu truy cập các thành phần (MDAC). Để biết thêm chi tiết về các thiết đặt bảo mật mới đã được giới thiệu trong Windows 2000 SP4, hãy xem phần "Thông tin" của bài viết này.
TÌNH TRẠNG
Microsoft đã xác nhận rằng đây là một vấn đề trong các sản phẩm của Microsoft được liệt kê trong phần "Áp dụng cho" của bài viết này.
GIẢI PHÁP
Hotfix được hỗ trợ đang được Microsoft cung cấp. Tuy nhiên, hotfix này là nhằm khắc phục chỉ sự cố được mô tả trong bài viết này. Hotfix này chỉ áp dụng cho hệ thống đang gặp vấn đề cụ thể này.

Nếu hotfix này sẵn có để tải xuống, có phần "Tải xuống hotfix sẵn có" ở đầu bài viết trong Cơ sở Kiến thức này. Nếu phần này không xuất hiện, gửi một yêu cầu dịch vụ khách hàng của Microsoft và hỗ trợ để có được các hotfix.

Chú ý Nếu vấn đề khác xảy ra hoặc nếu bất cứ xử lý sự cố là cần thiết, bạn có thể phải tạo một yêu cầu dịch vụ riêng biệt. Các chi phí hỗ trợ thông thường sẽ áp dụng để hỗ trợ thêm câu hỏi và vấn đề này không đủ điều kiện cho hotfix này cụ thể. Đối với một danh sách đầy đủ của Microsoft dịch vụ khách hàng và hỗ trợ số điện thoại hoặc để tạo ra một yêu cầu dịch vụ riêng biệt, ghé thăm Web site sau của Microsoft: Chú ý Các hình thức "Hotfix download available" hiển thị các ngôn ngữ mà các hotfix có sẵn. Nếu bạn không thấy ngôn ngữ của mình thì đó là do hotfix này hiện không có ngôn ngữ đó.

Phiên bản tiếng Anh của hotfix này có thuộc tính tệp (hoặc sau này) mà được liệt kê trong bảng sau. Ngày và giờ của những tệp này được liệt kê theo giờ chuẩn quốc tế (UTC). Khi bạn xem chi tieát taäp tin, nó được chuyển đổi thành giờ cục bộ. Để biết sự khác nhau giữa UTC và local time, sử dụng các Múi giờ thẻ công cụ ngày và giờ trong Pa-nen điều khiển.
  Date     Time  Version   Size   File name  ----------------------------------------------------  20-Jun-2003 18:54 2.53.6203.0 192,784 Msdaps.dll
Chú ý Nếu bạn đang chạy MDAC Phiên bản 2,7 Service Pack 1 (SP1) trên một máy tính dựa trên Windows 2000 SP4, liên hệ với PSS để có được một MDAC 2,7 SP1 Phiên bản của hotfix này.

Phiên bản tiếng Anh của hotfix này có thuộc tính tệp (hoặc sau này) mà được liệt kê trong bảng sau. Ngày và giờ của những tệp này được liệt kê theo giờ chuẩn quốc tế (UTC). Khi bạn xem chi tieát taäp tin, nó được chuyển đổi thành giờ cục bộ. Để biết sự khác nhau giữa UTC và local time, sử dụng các Múi giờ thẻ công cụ ngày và giờ trong Pa-nen điều khiển.
  Date     Time  Version    Size   File name  -----------------------------------------------------  16-Jul-2003 15:13 2.71.9031.52 188,416 Msdaps.dll
MDAC Phiên bản 2.8 cũng giải quyết vấn đề này. Thông tin về làm thế nào để download và cài đặt MDAC Phiên bản 2.8, ghé thăm web site sau của Microsoft:
THÔNG TIN THÊM
"Tạo các đối tượng toàn cầu" dùng bên phải (các SeImpersonatePrivilege chức năng) là một thiết lập bảo mật mới cho Windows 2000 Terminal Services đã lần đầu tiên được bao gồm trong Windows 2000 SP4 để giúp tăng bảo mật. Người sử dụng quyền này là cần thiết cho một tài khoản người dùng để tạo ra các đối tượng toàn cầu trong một phiên dịch vụ đầu cuối.

Để có thêm thông tin về các thiết đặt bảo mật được giới thiệu trong Windows 2000 SP4, bao gồm cả người sử dụng "Tạo ra đối tượng toàn cầu" ngay, bấm số bài viết sau đây để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
821546Tổng quan về mạo các "danh một khách hàng sau khi xác thực" và "Tạo ra đối tượng toàn cầu" thiết đặt bảo mật

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 821257 - Xem lại Lần cuối: 12/08/2015 02:48:18 - Bản sửa đổi: 3.0

 • kbnosurvey kbarchive kbautohotfix kbqfe kbhotfixserver kbtshoot kberrmsg kbpending kbbug kbmt KB821257 KbMtvi
Phản hồi