Bạn hiện đang ngoại tuyến, hãy chờ internet để kết nối lại

Làm thế nào để kiểm tra phiên bản của Office 2003 sản phẩm

Hỗ trợ dành cho Office 2003 đã kết thúc

Microsoft đã kết thúc hỗ trợ dành cho Office 2003 vào ngày 8 tháng 4 năm 2014. Thay đổi này đã ảnh hưởng đến các bản cập nhật phần mềm và các tùy chọn bảo mật của bạn. Tìm hiểu ý nghĩa của điều này với bạn và cách thực hiện để luôn được bảo vệ.

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch máy của Microsoft chứ không phải do con người dịch. Microsoft cung cấp các bài viết do con người dịch và cả các bài viết do máy dịch để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng ngôn ngữ của bạn. Tuy nhiên, bài viết do máy dịch không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Loại bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, giống như một người nước ngoài có thể mắc sai sót khi nói ngôn ngữ của bạn. Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra. Microsoft cũng thường xuyên cập nhật phần mềm dịch máy này.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này:821549
Bài viết này đã được lưu trữ. Bài viết được cung cấp "nguyên trạng" và sẽ không còn được cập nhật nữa.
Đối với một phiên bản Microsoft Office XP của bài viết này, xem 291331.
TÓM TẮT
Bài viết này mô tả cách để xác định phiên bản chính xác sản phẩm của bạn Microsoft Office 2003. Nó cũng cung cấp phiên bản số cho các phát hành bản gốc và gói dịch vụ tiếp theo.
THÔNG TIN THÊM

Làm thế nào để tìm số phiên bản

Các phương pháp sau đây giúp bạn xác định phiên bản cài đặt của bạn các chương trình Microsoft Office.

Chú ý Khi một cập nhật phần mềm không bao gồm một phiên bản Cập Nhật của các chương trình của thực thi tập tin, xem tài liệu hướng dẫn được cung cấp với của bạn Cập Nhật để xác định các tập tin được Cập Nhật, và sau đó kiểm tra các phiên bản của các tập tin Cập Nhật.

Phương pháp 1: Sử dụng hộp điều khiển thêm/loại bỏ chương trình

Bạn có thể kiểm tra thông tin Phiên bản của văn phòng được cài đặt chương trình hay sản phẩm văn phòng riêng lẻ bằng cách nhấp vào các Click vào đây thông tin hỗ trợ liên kết trong các Thêm hoặc loại bỏ Chương trình hộp thoại. Thông tin Phiên bản này là chính xác nhất tài liệu hướng dẫn của phiên bản sản phẩm có sẵn trên máy tính của bạn. Để làm Điều này, hãy làm theo các bước sau:
 1. Nhấp vào Bắt đầu, sau đó bấmBảng điều khiển.
 2. Trong Bảng điều khiển, bấm Thêm hoặc Loại bỏ chương trình.
 3. Trong Thêm hoặc loại bỏ chương trình, xác định vị trí và sau đó Click vào thích hợp văn phòng edition hoặc sản phẩm cá nhân.
 4. Click vào các kết quả Bấm vào đây để hỗ trợ thông tin liên kết. Một hộp thông điệp sẽ hiển thị phiên bản đúng thông tin cho các sản phẩm như nó được ghi lại bởi Microsoft Windows Trình cài đặt.
Khi bạn sử dụng phương pháp này, Office 2003 có các phiên bản sau đây số điện thoại cho việc phát hành bản gốc và cho các bản phát hành gói dịch vụ:
Chương trình Office 2003 Phiên bản đã phát hànhGói dịch vụ 1 (SP1)Gói dịch vụ 2 (SP2)Dịch vụ Pack 3 (SP3)
Microsoft Office Access 200311.0.5614.011.0.6355.011.0.7969.011.0.8173.0
Microsoft Office Excel 200311.0.5612.011.0.6355.011.0.7969.011.0.8173.0
Văn phòng Microsoft FrontPage 200311.0.5516.011.0.6356.011.0.7969.011.0.8173.0
Microsoft Office InfoPath 200311.0.5531.011.0.6357.011.0.7969.011.0.8173.0
Microsoft Office 2003, bất kỳ Ấn bản11.0.5614.011.0.6361.011.0.7969.011.0.8173.0
Microsoft Office OneNote 200311.0.5614.011.0.6360.011.0.7969.011.0.8173.0
Microsoft Office Outlook 200311.0.5510.011.0.6353.011.0.7969.011.0.8173.0
Microsoft Office PowerPoint 200311.0.5529.011.0.6361.011.0.7969.011.0.8173.0
Microsoft Office Project 2003, tiêu chuẩn hoặc Chuyên nghiệp11.0.5614.011.0.6707.011.0.7969.011.0.8173.0
Microsoft Office Publisher 200311.0.5525.011.0.6255.011.0.7969.011.0.8173.0
Microsoft Office Word 200311.0.5604.011.0.6359.011.0.7969.011.0.8173.0
Microsoft văn phòng Visio 2003, tiêu chuẩn hoặc Chuyên nghiệp11.0.3216.561411.0.4301.636011.0.7969.011.0.8173.0

Cách 2: Xác minh tài sản Phiên bản cho tập tin thực thi

Sử dụng các phương pháp sau đây để xác định vị trí tập tin thực thi và đến xác minh các phiên bản của chương trình văn phòng của bạn:
 • Xác định vị trí tập tin thực thi của chương trình văn phòng.

  Các sau đây là vị trí mặc định cho các tệp trong Office 2003:
  Tệp chương trình\Microsoft Office\Office11
  Chú ý Vị trí mặc định cho Visio thực thi là như sau:
  Tệp chương trình\Microsoft Office\Visio11
  Tên tập tin thực thi là như sau:
  Tên chương trìnhTên tệp
  Truy cập 2003Msaccess.exe
  Excel 2003Excel.exe
  FrontPage 2003FrontPg.exe
  InfoPath 2003InfoPath.exe
  Office 2003Mso.dll
  OneNote 2003OneNote.exe
  Outlook 2003OutLLib.dll
  PowerPoint 2003PowerPnt.exe
  Dự án 2003WinProj.exe
  Word 2003WinWord.exe
  Visio 2003VisLib.dll
  Để có được số phiên bản cho Microsoft Outlook, kiểm tra Phiên bản OutLLib.dll thay vì của việc kiểm tra số phiên bản của tệp Outlook.exe tập tin nằm trong thư mục tương tự như các liệt kê tệp thực hiện.

  Để có được số phiên bản cho Microsoft Visio, kiểm tra phiên bản của tập tin Vislib.dll thay vì của việc kiểm tra số phiên bản của Visio. exe tập tin nằm trong thư mục tương tự như Visio tập tin thực thi.
Để tìm tập tin thích hợp, tìm kiếm ổ đĩa cứng của bạn. Để thực hiện việc này, hãy làm theo những bước sau.

Chú ý Bởi vì có rất nhiều phiên bản của Microsoft Windows, các theo các bước có thể khác nhau trên máy tính của bạn. Nếu chúng, xem của bạn sản phẩm tài liệu hướng dẫn để hoàn thành các bước sau.
 1. Nhấp vào Bắt đầu, sau đó bấmTìm kiếm.
 2. Trong các Kết quả tìm kiếm cửa sổ, bấmTất cả các tệp và cặp dưới Tìm kiếm Đồng hành.
 3. Trong các Tất cả hay một phần của tên tệp hộp, gõ tên tập tin thích hợp như được liệt kê trước đó, và sau đó nhấp vàoTìm kiếm.
 4. Trong danh sách kết quả của các tệp, bấm chuột phải vào tệp, và sau đó bấm Thuộc tính.
 5. Trên các Phiên bản tab, xác định các phiên bản tập tin được cài đặt trên máy tính của bạn.
Khi bạn sử dụng phương pháp này, Office 2003 có các phiên bản sau đây số điện thoại cho việc phát hành bản gốc và cho dịch vụ gói bản phát hành.

Chú ý Vị trí mặc định của MSO.dll là chương trình Files\Common Files\Microsoft Shared\OFFICE11.
Chương trình Office 2003Phiên bản đã phát hànhSP1SP2SP3
Msaccess.exe11.0.5614.011.0.6355.011.0.6566.011.0.8166.0
Excel exe11.0.5612.011.0.6355.011.0.6560.011.0.8169.0
FrontPg.exe 11.0.5516.011.0.6356.011.0.6552.011.0.8164.0
InfoPath.exe11.0.5531.011.0.6357.011.0.6565.011.0.8165.0
Mso.dll11.0.5614.011.0.6361.011.0.6568.011.0.8172.0
OneNote.exe11.0.5510.011.0.6360.011.0.6554.011.0.8165.0
OutLLib.dll11.0.5510.011.0.6353.011.0.6565.011.0.8169.0
PowerPnt.exe11.0.5529.011.0.6361.011.0.6564.011.0.8169.0
WinProj.exe11.0.2003.81611.1.2004.170711.2.2005.180111.3.2007.1529
Mspub.exe11.0.5525.011.0.6255.011.0.6565.011.0.8166.0
WinWord.exe11.0.5604.011.0.6359.011.0.6568.011.0.8169.0
Vislib.dll11.0.3216.011.0.4301.011.0.5509.011.0.8161.0

Cách 3: Sử dụng các về Microsoft Tên chương trình hộp thoại

Trong các Về Microsoft Chương trình Tên hộp thoại, một số xuất hiện sau khi sản phẩm Tên. Ví dụ, trong Microsoft Office Excel 2003, bạn có thể xem dưới đây số:
(11.5207.5207)
Xác định vị trí các Về Microsoft Chương trình Tên hộp thoại hộp, bấm vào Về Microsoft Tên chương trình trên các Trợ giúpMenu trong bất kỳ chương trình văn phòng.

Khi bạn sử dụng phương pháp này, Office 2003 đã số phiên bản sau đây cho việc phát hành bản gốc và cho gói dịch vụ bản phát hành:
Văn phòng chương trình Phiên bản đã phát hànhSP1SP2SP3
Truy cập 2003 11.5614.560611.6355.636011.6566.656811.8166.8172
Excel 200311.5612.560611.6355.636011.6560.656811.8169.8172
FrontPage 200311.5516.560611.6356.636011.6552.656811.8164.8172
InfoPath 200311.5531.560611.6357.636011.6565.656811.8165.8172
OneNote 200311.5510.560611.6360.636011.6554.656811.8165.8172
Outlook 200311.5510.560611.6353.636011.6568.656811.8169.8172
PowerPoint 200311.5529.560611.6361.636011.6564.656811.8169.8172
Dự án 200311.0.2003.81611.1.2004.170711.2.2005.1801.1511.3.2007.1529
Nhà xuất bản 200311.5525.560611.6255.636011.6565.656811.8166.8172
Word 200311.5604.560611.6359.636011.6538.656811.8169.8172
Visio 200311.3216.560611.4301.636011.5509.656811.8161.8172

Làm thế nào để hiểu một số phiên bản

Sản phẩm văn phòng Microsoft sử dụng cú pháp sau cho các Phiên bản số:
AA.bbbb.CCCC
Con số này đại diện cho ba mục sau đây:
 • AA: các phiên bản của văn phòng.
 • bbbb: Phiên bản của tập tin thực thi của chương trình. Cho Ví dụ, các tập tin Excel.exe.
 • CCCC: Phiên bản của tập tin Mso.dll.
Quan trọng
 • Khi bạn cài đặt một gói dịch vụ, các phiên bản đó là hiển thị trong các Về Microsoft Chương trình Tên hộp thoại thêm các chữ cái "SP" và số lượng cấp gói dịch vụ. Làm thế nào các chữ cái xuất hiện phụ thuộc vào phiên bản của các Mso.dll tập tin.
 • Bạn có thể áp dụng hotfix một hoặc một Cập Nhật công cộng có chứa bản sửa lỗi được cung cấp trong các dịch vụ mới nhất gói và rằng các bản Cập Nhật Mso.dll tập tin. Trong trường hợp này, các phiên bản của tập tin Mso.dll được trưng bày tại cácVề Microsoft Tên chương trìnhhộp thoại thêm các chữ cái "SP" và số lượng các cấp gói dịch vụ. Điều này xảy ra ngay cả khi đó gói dịch vụ không được cài đặt.

  Để biết thêm về vấn đề này, nhấp vào số bài viết sau đây để xem các bài viết trong các Cơ sở kiến thức Microsoft:
  328294Về Microsoft <program name="">hộp thoại báo cáo một gói dịch vụ phiên bản đó là khác nhau từ những gì được mong đợi trong Office XP và Office 2003</program>
 • Không phải tất cả Cập Nhật thay đổi số phiên bản được liệt kê trong các Về Microsoft Tên chương trìnhhộp thoại. Vì vậy, bạn phải kiểm chứng thuộc tính cho chương trình tập tin thực thi.
THAM KHẢO
Để biết thêm chi tiết, bấm vào số bài viết sau đây để xem bài viết trong các kiến thức Microsoft Cơ sở:
883677Lịch sử của bản Cập Nhật Office 2003
off2003 office 2003 Phiên bản

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 821549 - Xem lại Lần cuối: 12/08/2015 02:51:42 - Bản sửa đổi: 2.0

Microsoft Office Access 2003, Microsoft Office InfoPath 2003, Microsoft Office OneNote 2003, Microsoft Office Outlook 2003, Microsoft Office PowerPoint 2003, Microsoft Office Project Professional 2003, Microsoft Office Project Standard 2003, Microsoft Office Project Server 2003, Microsoft Office Publisher 2003, Microsoft Office Professional Edition 2003, Microsoft Office Visio Professional 2003, Microsoft Office Small Business Edition 2003, Microsoft Office Basic Edition 2003

 • kbnosurvey kbarchive kbPubTypeKC kbhowto kbmt KB821549 KbMtvi
Phản hồi