MS03-027: Một bộ đệm đánh dấu trong Windows Shell có thể cho phép hệ thống của bạn để được thỏa hiệp

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch máy của Microsoft chứ không phải do con người dịch. Microsoft cung cấp các bài viết do con người dịch và cả các bài viết do máy dịch để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng ngôn ngữ của bạn. Tuy nhiên, bài viết do máy dịch không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Loại bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, giống như một người nước ngoài có thể mắc sai sót khi nói ngôn ngữ của bạn. Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra. Microsoft cũng thường xuyên cập nhật phần mềm dịch máy này.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này:821557
Bài viết này đã được lưu trữ. Bài viết được cung cấp "nguyên trạng" và sẽ không còn được cập nhật nữa.
TRIỆU CHỨNG
Windows shell là trách nhiệm cung cấp cơ bản khuôn khổ của kinh nghiệm giao diện người dùng Windows. Vỏ là hầu hết quen thuộc như máy tính Windows. Trình bao này cũng cung cấp một loạt các chức năng khác để giúp xác định phiên máy tính của bạn, trong đó có tổ chức các tệp và cặp, và việc cung cấp các phương tiện để bắt đầu chương trình.

Một vùng đệm không chọn tồn tại trong một chức năng được sử dụng bởi Windows shell để trích xuất thuộc tính tùy chỉnh thông tin từ một số thư mục. Một lỗ hổng bảo mật xảy ra bởi vì một độc hại người dùng có thể xây dựng một cuộc tấn công có thể khai thác lỗ hổng này và chạy mã trên máy tính của bạn.

Kẻ tấn công có thể tìm cách để khai thác lỗ hổng này bằng cách tạo ra một tập tin Desktop.ini có chứa một thuộc tính tùy chỉnh bị hỏng, và sau đó lưu trữ nó trên một mạng dùng chung. Nếu một người dùng duyệt các thư mục được chia sẻ nơi mà các tập tin này được lưu giữ, các lỗ hổng có thể được khai thác. Một cuộc tấn công thành công có thể hoặc là làm cho trình bao Windows để thất bại hoặc gây ra một kẻ tấn công mã để chạy trên máy tính của người dùng trong bối cảnh an ninh của người sử dụng. Giảm nhẹ các yếu tố:
 • Trong trường hợp khi một kẻ tấn công mã được thi hành, mã sẽ chạy trong bối cảnh an ninh của người sử dụng. Kết quả là, bất kỳ hạn chế ngày khả năng của người sử dụng cũng sẽ hạn chế những hành động đó một kẻ tấn công mã có thể mất.
 • Kẻ tấn công có thể chỉ tìm cách để khai thác lỗ hổng này bằng cách lưu trữ một tập tin độc hại trên một chia sẻ.
 • Lỗ hổng này ảnh hưởng đến chỉ Windows XP Service Pack 1 (SP1). Nếu bạn đang chạy bản gốc phát hành phiên bản của Windows XP, của bạn máy tính không bị ảnh hưởng.
GIẢI PHÁP

Dịch vụ gói thông tin

Để giải quyết vấn đề này, có được gói dịch vụ mới nhất cho Microsoft Windows XP. Cho thông tin bổ sung, bấm số bài viết sau đây để xem bài viết trong Microsoft Knowledge Base:
322389 Cách lấy gói dịch vụ Windows XP mới nhất

Cập nhật thông tin

Các tập tin sau đây có sẵn để tải về từ Microsoft Download Center:

Windows XP Professional và Windows XP Home Edition:Windows XP 64-Bit Edition: Ngày phát hành: 16 tháng 7, 2003

Để thêm thông tin về làm thế nào để tải xuống Microsoft Hỗ trợ tập tin, hãy bấm số bài viết sau đây để xem các bài viết trong các Cơ sở kiến thức Microsoft:
119591 Làm thế nào để có được hỗ trợ của Microsoft tập tin từ các dịch vụ trực tuyến
Microsoft đã quét vi-rút cho tệp này. Microsoft sử dụng nhiều nhất phần mềm phát hiện vi rút hiện tại đã có sẵn trên ngày mà các tập tin đã được đăng. Các tập tin được lưu trữ trên tăng cường bảo mật máy chủ giúp ngăn ngừa bất kỳ thay đổi không được phép để các tập tin.

Điều kiện tiên quyết

Đắp vá bảo mật này yêu Windows XP Service Pack 1. Cho thêm thông tin về làm thế nào để có được gói dịch vụ mới nhất, bấm vào đây số bài viết để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
322389Làm thế nào để có được Windows XP Service Pack mới nhất

Thông tin cài đạ̃t

Đắp vá bảo mật này hỗ trợ các thiết bị chuyển mạch thiết lập sau đây:
 • /?: Hiển thị danh sách các thiết bị chuyển mạch cài đặt.
 • /u: Sử dụng chế độ không giám sát.
 • / f: Ép buộc các chương trình khác để bỏ thuốc lá khi tắt máy tính.
 • n: Do không sao lưu tập tin gỡ bỏ.
 • /o: Ghi đè lên tập tin OEM mà không cần nhắc.
 • /z: Không khởi động lại khi cài đặt hoàn tất.
 • /q: Sử dụng chế độ im lặng (không tương tác người dùng).
 • / l: Danh sách đã cài đặt hotfix.
 • /x: Giải nén các tập tin mà không cần chạy thiết lập.
Để xác minh rằng các bản vá bảo mật được cài đặt trên của bạn máy tính, xác nhận rằng khóa registry sau tồn tại:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Updates\Windows XP\SP2\KB821557

Triển khai thông tin

Để cài đặt các bản vá bảo mật mà không có bất kỳ sự can thiệp của người sử dụng, sử dụng lệnh sau:
WindowsXP-kb821557-x 86-enu /u /q
Để cài đặt các bản vá bảo mật mà không buộc các máy tính phải khởi động lại, sử dụng lệnh sau đây:
WindowsXP-kb821557-x 86-enu /z
Chú ý Bạn có thể kết hợp các thiết bị chuyển mạch trong một lệnh.

Cho thông tin về làm thế nào để triển khai các bản vá bảo mật này với bản cập nhật phần mềm Dịch vụ, ghé thăm Web site sau của Microsoft:

Khởi động lại yêu cầu

Bạn phải khởi động lại máy tính của bạn sau khi bạn áp dụng này bảo mật vá.

Loại bỏ thông tin

Để loại bỏ bản vá bảo mật này, sử dụng công cụ thêm/loại bỏ chương trình trong bảng điều khiển.

Hệ thống quản trị viên có thể sử dụng Spunist.exe Tiện ích để loại bỏ bản vá bảo mật này. Các tiện ích Spuninst.exe nằm ở thư mục %Windir%\$NTUninstallKB821557$\Spuninst. Công cụ hỗ trợ các sau thiết lập thiết chuyển mạch:
 • /?: Hiển thị danh sách các thiết bị chuyển mạch cài đặt.
 • /u: Sử dụng chế độ không giám sát.
 • / f: Ép buộc các chương trình khác để bỏ thuốc lá khi tắt máy tính.
 • /z: Không khởi động lại khi cài đặt hoàn tất.
 • /q: Sử dụng chế độ im lặng (không tương tác người dùng).

Thông tin bảo mật bản vá thay thế

Đắp vá bảo mật này không thay thế bất kỳ bản vá lỗi bảo mật khác.

Thông tin về tệp

Phiên bản tiếng Anh của điều này Sửa chữa có thuộc tính tệp (hoặc sau này) mà được liệt kê trong bảng sau. Ngày tháng và thời gian cho những tập tin được liệt kê theo giờ phối hợp quốc tế (UTC). Khi bạn xem chi tieát taäp tin, nó được chuyển đổi thành giờ cục bộ. Để tìm sự khác nhau giữa UTC và local time, sử dụng các Giờ Khu vực thẻ công cụ ngày và giờ trong Pa-nen điều khiển.

Windows XP Professional và Windows XP Home Ấn bản:
  Date     Time  Version    Size    File name  SP-level  -----------------------------------------------------------------------  11-Jun-2003 18:43 6.0.2800.1233 8,240,640 Shell32.dll (with SP1)  11-Jun-2003 18:53 6.0.2600.115  8,223,744 Shell32.dll (without SP1)
Windows XP 64-Bit Edition:
  Date     Time  Version    Size    File name  ------------------------------------------------------------------  11-Jun-2003 18:44 6.0.2800.1233 14,369,792 Shell32.dll (IA-64)  10-Jun-2003 15:39 6.0.2800.1233  8,240,640 Wshell32.dll (x86)
Bạn có thể xác minh các tập tin đắp vá bảo mật này cài đặt bởi xem xét khóa registry sau đây:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Updates\Windows XP\SP2\KB821557\Filelist
TÌNH TRẠNG
Microsoft đã xác nhận rằng vấn đề này có thể gây ra một mức độ an ninh lỗ hổng trong các sản phẩm Microsoft có liệt kê trong phần "Áp dụng cho". Vấn đề này đã được sửa chữa đầu tiên trong Microsoft Windows XP Service Pack 2.
THÔNG TIN THÊM
Để biết thêm chi tiết về lỗ hổng này, truy cập vào các Microsoft Web site sau:
security_patch

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 821557 - Xem lại Lần cuối: 12/08/2015 02:52:07 - Bản sửa đổi: 2.0

 • kbnosurvey kbarchive atdownload kbwinxpsp2fix kbenv kbfix kbwinxppresp2fix kbsecvulnerability kbsecbulletin kbsecurity kbmt KB821557 KbMtvi
Phản hồi
ERROR: at System.Diagnostics.Process.Kill() at Microsoft.Support.SEOInfrastructureService.PhantomJS.PhantomJSRunner.WaitForExit(Process process, Int32 waitTime, StringBuilder dataBuilder, Boolean isTotalProcessTimeout)