Bạn hiện đang ngoại tuyến, hãy chờ internet để kết nối lại

Khắc phục: Thiết lập một chương trình không thể lại giao tiếp với một thiết bị modem sau khi cáp USB một cách nhanh chóng kết nối lại

Hỗ trợ cho Windows XP đã kết thúc

Microsoft đã kết thúc hỗ trợ dành cho Windows XP vào ngày 8 tháng 4 năm 2014. Thay đổi này đã ảnh hưởng đến các bản cập nhật phần mềm và tùy chọn bảo mật của bạn. Tìm hiểu ý nghĩa của điều này với bạn và cách thực hiện để luôn được bảo vệ.

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch máy của Microsoft chứ không phải do con người dịch. Microsoft cung cấp các bài viết do con người dịch và cả các bài viết do máy dịch để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng ngôn ngữ của bạn. Tuy nhiên, bài viết do máy dịch không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Loại bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, giống như một người nước ngoài có thể mắc sai sót khi nói ngôn ngữ của bạn. Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra. Microsoft cũng thường xuyên cập nhật phần mềm dịch máy này.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này:822112
Bài viết này đã được lưu trữ. Bài viết được cung cấp "nguyên trạng" và sẽ không còn được cập nhật nữa.
TRIỆU CHỨNG
Sau khi bạn ngắt kết nối và nhanh chóng kết nối lại cáp universal serial bus (USB), một chương trìnhkhông thể thiết lập lại liên lạc với thiết bị USB modem. Hành vi này mô tả các triệu chứng điển hình. Các triệu chứng chính xác mà bạn kinh nghiệm phụ thuộc vào các chương trình mà bạn đang sử dụng.
NGUYÊN NHÂN
Vấn đề này xảy ra vì của một vấn đề với tập tin Unimdm.tsp.
GIẢI PHÁP

Microsoft Windows XP

Hotfix được hỗ trợ đang được Microsoft cung cấp. Tuy nhiên, hotfix này là nhằm khắc phục chỉ sự cố được mô tả trong bài viết này. Hotfix này chỉ áp dụng cho hệ thống đang gặp vấn đề cụ thể này. Hotfix này có thể nhận được thử nghiệm bổ sung. Vì vậy, nếu bạn không bị ảnh hưởng bởi vấn đề này, chúng tôi đề nghị bạn đợi cho Cập Nhật tiếp theo của phần mềm có chứa hotfix này.

Nếu hotfix này sẵn có để tải xuống, có phần "Tải xuống hotfix sẵn có" ở đầu bài viết trong Cơ sở Kiến thức này. Nếu phần này không xuất hiện, liên hệ với Phòng Hỗ Trợ và Dịch vụ Khách hàng của Microsoft để lấy hotfix này.

Chú ý Nếu vấn đề khác xảy ra hoặc nếu bất cứ xử lý sự cố là cần thiết, bạn có thể phải tạo một yêu cầu dịch vụ riêng biệt. Các chi phí hỗ trợ thông thường sẽ áp dụng để hỗ trợ thêm câu hỏi và vấn đề này không đủ điều kiện cho hotfix này cụ thể. Đối với một danh sách đầy đủ của Microsoft dịch vụ khách hàng và hỗ trợ số điện thoại hoặc để tạo ra một yêu cầu dịch vụ riêng biệt, ghé thăm Web site sau của Microsoft: Chú ý Các hình thức "Hotfix download available" hiển thị các ngôn ngữ mà các hotfix có sẵn. Nếu bạn không thấy ngôn ngữ của mình thì đó là do hotfix này hiện không có ngôn ngữ đó.


Phiên bản tiếng Anh của hotfix này có các thuộc tính tệp (hoặc sau này tập tin thuộc tính) mà được liệt kê trong bảng sau. Ngày tháng và thời gian cho những tập tin được liệt kê trong giờ phối hợp quốc tế (UTC). Khi bạn xem chi tieát taäp tin, nó được chuyển đổi thành giờ cục bộ. Để biết sự khác nhau giữa UTC và local time, sử dụng các Múi giờ thẻ công cụ ngày và giờ trong Pa-nen điều khiển.
  Date     Time  Version    Size   File name  ------------------------------------------------------  30-May-2003 14:59 5.1.2600.1228 190,464 Unimdm.tsp

Microsoft Windows 2000

Hotfix được hỗ trợ đang được Microsoft cung cấp. Tuy nhiên, hotfix này là nhằm khắc phục chỉ sự cố được mô tả trong bài viết này. Hotfix này chỉ áp dụng cho hệ thống đang gặp vấn đề cụ thể này. Hotfix này có thể nhận được thử nghiệm bổ sung. Vì vậy, nếu bạn không bị ảnh hưởng bởi vấn đề này, chúng tôi đề nghị bạn đợi cho Cập Nhật tiếp theo của phần mềm có chứa hotfix này.

Nếu hotfix này sẵn có để tải xuống, có phần "Tải xuống hotfix sẵn có" ở đầu bài viết trong Cơ sở Kiến thức này. Nếu phần này không xuất hiện, liên hệ với Phòng Hỗ Trợ và Dịch vụ Khách hàng của Microsoft để lấy hotfix này.

Chú ý Nếu vấn đề khác xảy ra hoặc nếu bất cứ xử lý sự cố là cần thiết, bạn có thể phải tạo một yêu cầu dịch vụ riêng biệt. Các chi phí hỗ trợ thông thường sẽ áp dụng để hỗ trợ thêm câu hỏi và vấn đề này không đủ điều kiện cho hotfix này cụ thể. Đối với một danh sách đầy đủ của Microsoft dịch vụ khách hàng và hỗ trợ số điện thoại hoặc để tạo ra một yêu cầu dịch vụ riêng biệt, ghé thăm Web site sau của Microsoft: Chú ý Các hình thức "Hotfix download available" hiển thị các ngôn ngữ mà các hotfix có sẵn. Nếu bạn không thấy ngôn ngữ của mình thì đó là do hotfix này hiện không có ngôn ngữ đó.


Phiên bản tiếng Anh của hotfix này có các thuộc tính tệp (hoặc sau này tập tin thuộc tính) mà được liệt kê trong bảng sau. Ngày tháng và thời gian cho những tập tin được liệt kê trong giờ phối hợp quốc tế (UTC). Khi bạn xem chi tieát taäp tin, nó được chuyển đổi thành giờ cục bộ. Để biết sự khác nhau giữa UTC và local time, sử dụng các Múi giờ thẻ công cụ ngày và giờ trong Pa-nen điều khiển.
  Date     Time  Version    Size   File name  -------------------------------------------------------  16-Jun-2003 17:23 5.0.2195.6756 206,096 Unimdm.tsp  16-Jun-2003 17:23 5.0.2195.6756  14,608 Uniplat.dll
CÁCH GIẢI QUYẾT KHÁC
Để làm việc xung quanh vấn đề này, thoát khỏi chương trình, ngắt kết nối cáp USB modem điện thoại cho 10 giây, và sau đó kết nối lại cáp USB modem điện thoại. Bạn có thể mong đợi các chương trình thiết lập lại liên lạc với thiết bị modem.
TÌNH TRẠNG
Microsoft đã xác nhận rằng đây là một vấn đề trong các sản phẩm của Microsoft được liệt kê trong phần "Áp dụng cho".
THÔNG TIN THÊM

Các bước mô phỏng hành vi.

Để tạo lại các hành vi, sử dụng bất kỳ trình điều khiển lớp modem và một chương trình mà sử dụngHệ thống điện thoại giao diện lập trình ứng dụng (TAPI). Ví dụ, nếu bạn sử dụng một mạng quay số, hoặc nếu bạn sử dụng truy nhập từ xa, hãy làm theo các bước sau:
 1. Nhấp vào Bắt đầu, bấm Máy tính của tôi, bấm Địa điểm mạng của tôi, sau đó bấm Xem kết nối mạng.
 2. Nhấp vào Tạo kết nối mới, và sau đó làm theo chỉ dẫn trong thuật sĩ kết nối mới. Nhấp vào Tiếp theo trên mỗi trang của trình wizard.
 3. Nhấp vào Kết nối tới mạng tại nơi làm việc của tôi. Theo mặc định, Kết nối quay số được chọn.
 4. Loại Nhiệt độ trong các Tên công ty hộp.
 5. Nhập một số điện thoại cho hệ thống để quay số.
 6. Tạo kết nối sẵn để sử dụng của bất kỳ ai.
 7. Sau khi bạn hoàn thành thuật sĩ, quay số các Nhiệt độ kết nối.
 8. Trong khi hệ thống kết nối, ngắt kết nối và kết nối lại cáp USB trong vòng ba giây. Bạn nhận được thông báo lỗi sau đây:
  Lỗi 651: Modem (hoặc thiết bị kết nối khác) đã báo cáo một lỗi.
 9. Hủy bỏ các Nhiệt độ kết nối, và sau đó double-click các Nhiệt độ kết nối.
 10. Quay số các Nhiệt độ kết nối. Bạn nhận được thông báo lỗi sau đây:
  Lỗi 633: Modem (hoặc thiết bị kết nối khác) là đã cótrong sử dụng hoặc không được cấu hình đúng cách.
  Bạn có thểnhiều lần hủy bỏ và quay số các Nhiệt độ kết nối.
Sau khi bạn cài đặt bản Cập Nhật được đề cập trong phần "Giải quyết", chương trình có thể mất 10 giây để thiết lập lại kết nối tới thiết bị USB modem.
PnP cắm và chạy

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 822112 - Xem lại Lần cuối: 12/08/2015 02:58:16 - Bản sửa đổi: 2.0

Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows 2000 Professional Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbautohotfix kbhotfixserver kbqfe kbbug kbddk kbnetwork kbplugplay kbusb kbfix kbmt KB822112 KbMtvi
Phản hồi