Tổng quan về hệ điều hành và yêu cầu của Exchange Server 2003 Active Directory

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch máy của Microsoft chứ không phải do con người dịch. Microsoft cung cấp các bài viết do con người dịch và cả các bài viết do máy dịch để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng ngôn ngữ của bạn. Tuy nhiên, bài viết do máy dịch không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Loại bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, giống như một người nước ngoài có thể mắc sai sót khi nói ngôn ngữ của bạn. Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra. Microsoft cũng thường xuyên cập nhật phần mềm dịch máy này.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này:822179
Bài viết này đã được lưu trữ. Bài viết được cung cấp "nguyên trạng" và sẽ không còn được cập nhật nữa.
TÓM TẮT
Bài viết này thảo luận về một số cân nhắc áp dụng khi bạn cài đặt Microsoft Exchange Server 2003. Nó chứa thông tin về yêu cầu hệ điều hành và các yêu cầu dịch vụ thư mục Microsoft Active Directory cho Exchange Server 2003.
THÔNG TIN THÊM
Bạn có thể chạy Exchange Server 2003 trên hệ điều hành sau:
  • Microsoft Windows Server 2003
  • Microsoft Windows 2000 Server Service Pack 3 (SP3) và sau đó
Exchange Server 2003 được hỗ trợ trong các môi trường hoạt động thư mục sau đây:
  • Windows 2000 pha chế độ tên miền
  • Tên miền bản địa chế độ Windows 2000
  • Hỗn hợp Windows 2000 và Windows Server 2003 tên miền
  • Tên miền bản địa chế độ Windows Server 2003
  • Chế độ tạm Windows Server 2003 tên miền
Bộ điều khiển vùng và danh mục toàn cầu máy chủ phảichạy Windows Server 2003 hoặc Windows 2000 Server SP3. Exchange Server 2003 là tối ưu hóa để chạy trên WindowsServer 2003 và một số tính năng mới trong Exchange Server 2003 yêu Windows Server 2003. Khi bạn sử dụng Exchange Server 2003 trong một môi trường nơi mà tất cả các bộ điều khiển vùng đang chạy Windows Server 2003, bạn có thể sử dụng các tính năng mới và các chức năng mới được bao gồm trong Exchange Server 2003.

Bạn có thể chạy Exchange Server 2003 trên máy chủ tài khoản của hoặc trên một bộ điều khiển vùng. Sau khi bạn cài đặt Exchange Server 2003 trên một máy chủ, không thay đổi vai trò của máy chủ. Ví dụ, nếu bạn cài đặt Exchange Server 2003 trên một máy chủ thành viên, không sử dụng các công cụ Dcpromo để thúc đẩy máy chủ để điều khiển vùng. Hoặc, nếu bạn cài đặt Exchange Server 2003 trên bộ kiểm soát miền, không sử dụng các công cụ Dcpromo để demote máy chủ trên máy chủ tài khoản của. Thay đổi vai trò của một máy chủ sau khi bạn cài đặt Exchange Server 2003 có thể dẫn đến mất một số chức năng trao đổi và không được hỗ trợ.

Mặc dù Exchange 2000 Server Service Pack 2 (SP2) hoặc sau đó là được hỗ trợ trong một môi trường với bộ kiểm soát miền Windows Server 2003 và toàn cầu danh mục máy chủ, Exchange Server 2003 là phiên bản đầu tiên của sở giao dịch được hỗ trợ trên máy tính đang chạy Windows Server 2003. Exchange 2000 không được hỗ trợ trên Windows Server 2003. Trong một tình huống mà bạn chạy Exchange 2000 trên một máy tính dựa trên Windows 2000, và bạn muốn nâng cấp lên hệ điều hành Windows Server 2003, bạn phải trước tiên nâng cấp lên Exchange 2000 Exchange Server 2003, và sau đó nâng cấp Windows 2000 lên Windows Server 2003.

Exchange Server 2003 có thể cùng tồn tại với Exchange 2000. Khi Exchange Server 2003 đang chạy chế độ hỗn hợp trong trao đổi, nó có thể cùng tồn tại với Exchange Server 5.5. Bạn có thể thực hiện tại-chỗ nâng cấp từ Exchange 2000 cho Exchange Server 2003; Tuy nhiên, tại-chỗ nâng cấp từ Exchange Server 5.5 Exchange Server 2003 không được hỗ trợ. Để biết thêm chi tiết về máy chủ trao đổi tương thích với hệ điều hành Windows Server, xem "Microsoft Exchange Server khả năng tương thích với Microsoft Windows Server hệ điều hành" Giấy trắng. Để xem này giấy trắng, ghé thăm Web site sau của Microsoft:Để biết thêm chi tiết về yêu cầu hệ thống cho Exchange Server 2003, ghé thăm Web site sau của Microsoft: Để biết thêm chi tiết về Exchange Server 2003, ghé thăm Web site sau của Microsoft:

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 822179 - Xem lại Lần cuối: 12/08/2015 02:59:18 - Bản sửa đổi: 2.0

Microsoft Exchange Server 2003 Enterprise Edition, Microsoft Exchange Server 2003 Standard Edition

  • kbnosurvey kbarchive kbtshoot kbmt KB822179 KbMtvi
Phản hồi