Bạn hiện đang ngoại tuyến, hãy chờ internet để kết nối lại

Lược đồ đặt tên cho gói cập nhật phần mềm Microsoft SQL Server

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch máy của Microsoft chứ không phải do con người dịch. Microsoft cung cấp các bài viết do con người dịch và cả các bài viết do máy dịch để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng ngôn ngữ của bạn. Tuy nhiên, bài viết do máy dịch không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Loại bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, giống như một người nước ngoài có thể mắc sai sót khi nói ngôn ngữ của bạn. Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra. Microsoft cũng thường xuyên cập nhật phần mềm dịch máy này.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này:822499
Để một Microsoft Office Phiên bản của bài viết này, hãy xem bài viết sau trong cơ sở kiến thức Microsoft:
816916 Lược đồ đặt tên mới cho gói cập nhật phần mềm Microsoft Office

Đối với một phiên bản Microsoft Exchange này viết, xem bài viết sau trong cơ sở kiến thức Microsoft:
817903 Giản đồ đặt tên mới cho các gói cập nhật phần mềm Exchange Server

Đối với một phiên bản Microsoft Windows này viết, xem bài viết sau trong cơ sở kiến thức Microsoft:
816915 Mới tập tin lược đồ đặt tên cho Microsoft Windows phần mềm Cập Nhật gói
Microsoft đã thông qua một giản đồ đặt tên chuẩn cho tất cả các bản cập nhật gói phần mềm cho SQL Server được tạo ra và phân phối.

Một phần mềm Cập Nhật gói là một tập tin thực thi (.exe hoặc .msi) tập tin đó có chứa một hay nhiều tập tin mà có thể được áp dụng cho việc cài đặt Microsoft SQL Server để Sửa chữa một vấn đề cụ thể. Phần mềm Cập Nhật gói được phân phối bởi Microsoft khách hàng hỗ trợ dịch vụ (CSS) cho khách hàng mà máy tính bị ảnh hưởng bởi một vấn đề cụ thể.

Microsoft đã thông qua một cách đặt tên giản đồ cho gói phần mềm Cập Nhật vì lý do sau:
 • Tạo ra sự đồng bộ trên toàn Microsoft phần mềm Cập Nhật gói
 • Dễ dàng hơn để tìm kiếm các gói phần mềm Cập Nhật và Các bài viết trohg Cơ sở Kiến thức
 • Xác định rõ ràng các ngôn ngữ và SQL Server Phiên bản mà phần mềm Cập Nhật gói phần mềm được áp dụng

Gói thông tin và phát hành các loại

Mỗi gói phần mềm Cập nhật phần mềm được chọn tại thời gian tải về được chứa trong một tập tin thực thi self-extracting đó tạo điều kiện dễ dàng cài đặt và triển khai gói phần mềm.

SQL Server phần mềm Cập Nhật gói thường rơi vào hai loại phát hành chính:
 • Đông Đức (General phân phối Release):Đông Đức chí được dành riêng cho các bản sửa lỗi quan trọng được xác định bởi SQL Server hỗ trợ khả năng có thể ảnh hưởng đến một cơ sở khách hàng rộng.
 • Hotfix:Bản phát hành hotfix thường cho bản sửa lỗi cho các vấn đề bị cô lập không ảnh hưởng đến một cơ sở khách hàng lớn; trong khi các sản phẩm chủ đạo hỗ trợ. Hotfix được phát hành tại hai loại chính:
  • COD (quan trọng theo yêu cầu) hoặc OD (theo yêu cầu): COD hoặc OD chí được dành riêng cho yêu cầu khách hàng quan trọng mà chức năng kinh doanh chính là suy từ vấn đề gặp phải. Như là bản chất của yêu cầu, các phiên bản này không tuân theo một cadence thường xuyên.
  • CU (Cumulative Update): Bản phát hành CU là yêu cầu không-trầm trọng cung cấp các bản sửa lỗi cho các vấn đề bị cô lập không ảnh hưởng đến chức năng kinh doanh chính. CU bản phát hành trên một cadence hai tháng trong khi đóng gói sản phẩm và dịch vụ là hỗ trợ chính thống.
Để tìm hiểu thêm về ISM và các loại khác nhau phát hành, mà SQL Server phục vụ sau, hãy xem bài viết cơ sở kiến thức Microsoft sau:
935897 Mô hình Dịch vụ Gia tăng hiện do nhóm SQL Server cung cấp để phân phối các hotfix cho những sự cố đã báo cáo

Gói và lược đồ đặt tên tệp

Lược đồ đặt tên cho SQL Server gói cập nhật phần mềm

SQL Server gói cập nhật phần mềm có thể được xác định một cách dễ dàng bằng cách sử dụng lược đồ đặt tên sau.
Phần mềm Cập Nhật gói tên lược đồ
Để phân biệt giữa các gói phần mềm Cập Nhật khác nhau có sẵn trực tuyến, giản đồ sau đây là làm việc:
Tên sản phẩm hoặc tên sản phẩm chương trình>_SP số hoặc RTM>_dịch vụ phát hành>_Số bài viết KB>_xây dựng số tùy chọn>_kiến trúc định danh>
SQL Server được giải nén tập tin tên lược đồ
Một khi chính SQL Server gói phần mềm Cập Nhật đã được tải về và giải nén, tên tập tin sẽ giống như dưới đây:
Tên sản phẩm hoặc thành phần>-Số bài viết KB>-xây dựng số tùy chọn>-Phiên bản tùy chọn>-kiến trúc định danh>-Mã ngôn ngữ tùy chọn> exe
Chiết xuất tính năng gói tên lược đồ
Một khi một gói phần mềm cho một gói tính năng đã được tải về và giải nén, tên tập tin sẽ giống như dưới đây:
[tính năng gói tập tin tên] .msi
 • ProductName Đây là tên sản phẩm đầy đủ, trong đó bao gồm thông tin Phiên bản của sản phẩm. Cho SQL Server, thuộc tính này có thể là một trong những điều sau đây:
  • SQLServer2005
   SQL Server 2005
  • SQLServer2008
   SQL Server 2008
  • SQLServer2008R2
   SQL Server 2008 R2
 • SP số hoặc RTM Cấp gói dịch vụ của sản phẩm hoặc thành phần mà nó có thể được áp dụng trên đầu trang của. RTM chỉ ra các sản phẩm mà không có bất kỳ gói dịch vụ nào được cài đặt.
 • Số bài viết KB Số bài viết cơ sở kiến thức Microsoft, là liên kết với bản cập nhật phần mềm.
 • Dịch vụ phát hànhLoại phát hành Cập nhật phần mềm. Để biết chi tiết, truy cập vào phần "Gói thông tin và phát hành các loại".
  • COD: Quan trọng theo yêu cầu
  • OD: Theo yêu cầu
  • CU: Cumulative Update theo sau là số lượng phát hành cumulative update
 • Kiến trúc định danh Lĩnh vực này được sử dụng để chỉ ra trên bộ vi xử lý kiến trúc gói đặc biệt hotfix chạy. Lựa chọn hiện tại là như sau:
  • x 86: gói này chạy trên x 86 nền tảng.
  • ia64: gói này chạy trên nền tảng Itanium IA-64 cho 64-bit.
  • x 64: gói này chỉ chạy trên hệ thống tương thích và AMD x 64.
 • Phiên bản Một lĩnh vực tùy chọn chỉ ra bản phát hành phần mềm.
 • Xây dựng số Một lĩnh vực tùy chọn được sử dụng để chỉ ra các máy chủ SQL xây dựng số bao gồm trong bản cập nhật phần mềm.

  Ví dụ, trong-ENU.exe SQL2000-KB840223-8.00.1007-ia64-ENU.exe, xây dựng phiên bản SQL Server là 8.00.1007. Điều này sẽ tương ứng với phiên bản tệp của Sqlservr.exe và giá trị trả lại từ @@ phiên bản chạy chống lại trường hợp máy chủ này.

Phần mềm Cập Nhật gói và được giải nén tập tin tên bản đồ

Bảng dưới đây minh hoạ ánh xạ giữa "Tải về tập tin tên" trên trang tải xuống hotfix và tên thực tế của các gói một lần tải về và giải nén.

Phần mềm máy chủ SQL Update Package

CU gói cho SQL Server 2005
Tên phần mềm Update góiTên tập tin máy chủ SQL được giải nén
SQLServer2005_SP2_CUxx_kbxxxxxx_9_00_xxxx_Arch
SQLServer2005_SP3_CUxx_kbxxxxxx_9_00_xxxx_Arch
SQLServer2005-KBxxxxxxx-kiến trúc-Lang.exe
CU gói cho SQL Server 2008
Tên phần mềm Update gói Tên tập tin máy chủ SQL được giải nén
SQLServer2008_RTM_CUxx_kbxxxxxx_10_00_xxxx_Arch
SQLServer2008_SP1_CUxx_kbxxxxxx_10_00_xxxx_Arch
SQLServer2008_SP2_CUxx_kbxxxxxx_10_00_xxxx_Arch
SQLServer2008-KBxxxxxxx-Arch.exe
CU gói cho SQL Server 2008 R2
Tên phần mềm Update góiTên tập tin máy chủ SQL được giải nén
SQLServer2008R2_RTM_CUxx_kbxxxxxx_10_50_xxxx_ArchSQLServer2008R2-KBxxxxxxx-Arch.exe

SQL Server Feature Pack

SQL Native Client
Tên phần mềm Update góiTên tập tin máy chủ SQL được giải nén
2005_SP2_SNAC_CUxx_kbxxxxxx_9_00_xxxx_Arch
2005_SP3_SNAC_CUxx_kbxxxxxx_9_00_xxxx_Arch
2008_RTM_SNAC_CUxx_kbxxxxxx_10_00_xxxx_Arch
2008_SP1_SNAC_CUxx_kbxxxxxx_10_00_xxxx_Arch
2008_SP2_SNAC_CUxx_kbxxxxxx_10_00_xxxx_Arch
2008R2_RTM_SNAC_CUxx_kbxxxxxx_10_50_xxxx_Arch
sqlncli.MSI
SQL Writer
Tên phần mềm Update góiTên tập tin máy chủ SQL được giải nén
2005_SP2_SQLWriter_CUxx_kbxxxxxx_9_00_xxxx_Arch
2005_SP3_SQLWriter_CUxx_kbxxxxxx_9_00_xxxx_Arch
SQLWriter.msi
NHƯ OLE DB cho SQL Server 2005
Tên phần mềm Update góiTên tập tin máy chủ SQL được giải nén
2005_SP2_ASOLEDB_CUxx_kbxxxxxx_9_00_xxxx_Arch
2005_SP3_ASOLEDB_CUxx_kbxxxxxx_9_00_xxxx_Arch
SQLServer2005_ASOLEDB9.msi
NHƯ OLE DB cho SQL Server 2008
Tên phần mềm Update góiTên tập tin máy chủ SQL được giải nén
2008_RTM_ASOLEDB_CUxx_kbxxxxxx_10_00_xxxx_Arch
2008_SP1_ASOLEDB_CUxx_kbxxxxxx_10_00_xxxx_Arch
2008_SP2_ASOLEDB_CUxx_kbxxxxxx_10_00_xxxx_Arch
2008R2_RTM_ASOLEDB_CUxx_kbxxxxxx_10_50_xxxx_Arch
SQLServer2008_ASOLEDB10.msi
ADMOMD.net
Tên phần mềm Update góiTên tập tin máy chủ SQL được giải nén
2005_SP2_ADMOMD_CUxx_kbxxxxxx_9_00_xxxx_Arch
2005_SP3_ADMOMD_CUxx_kbxxxxxx_9_00_xxxx_Arch
SQLServer2005_ADOMD.msi
XMO/SMO (quản lý được chia sẻ đối tượng) cho SQL Server 2005
Tên phần mềm Update góiTên tập tin máy chủ SQL được giải nén
2005_SP2_XMO_CUxx_kbxxxxxx_9_00_xxxx_Arch
2005_SP3_XMO_CUxx_kbxxxxxx_9_00_xxxx_Arch
SQLServer2005_XMO.msi
XMO/SMO (quản lý được chia sẻ đối tượng) cho SQL Server 2008
Tên phần mềm Update góiTên tập tin máy chủ SQL được giải nén
2008_RTM_SMO_CUxx_kbxxxxxx_10_00_xxxx_Arch
2008_SP1_SMO_CUxx_kbxxxxxx_10_00_xxxx_Arch
2008_SP2_SMO_CUxx_kbxxxxxx_10_00_xxxx_Arch
2008R2_RTM_SMO_CUxx_kbxxxxxx_10_50_xxxx_Arch
SharedManagementObjects.msi
Dịch vụ báo cáo cho SharePoint cho SQL Server 2005
Tên phần mềm Update góiTên tập tin máy chủ SQL được giải nén
2005_SP2_RSShrPnt_CUxx_KBxxxxx_9_00_xxxx_arch
2005_SP3_RSShrPnt_CUxx_KBxxxxx_9_00_xxxx_arch
SharePointRS.msi
Dịch vụ báo cáo cho SharePoint cho SQL Server 2008
Tên phần mềm Update góiTên tập tin máy chủ SQL được giải nén
2008_RTM_RSShrPnt_CUxx_KBxxxxx_10_00_xxxx_arch
2008_SP1_RSShrPnt_CUxx_KBxxxxx_10_00_xxxx_arch
2008_SP2_RSShrPnt_CUxx_KBxxxxx_10_00_xxxx_arch
rsSharePoint.msi (x 86 và x 64 chỉ)
Báo cáo các dịch vụ cho SharePoint cho SQL Server 2008 R2
Tên phần mềm Update gói Tên tập tin máy chủ SQL được giải nén
2008R2_RTM_RSShrPnt_CUxx_KBxxxxx_10_50_xxxx_archrsSharePoint.msi (x 64 chỉ)
Báo cáo Builder Click một lần
Tên phần mềm Update góiTên tập tin máy chủ SQL được giải nén
2008_RTM_RBClckOnc_CUxx_kbxxxxx_10_00_xxxx_Arch
2008_SP1_RBClckOnc_CUxx_kbxxxxx_10_00_xxxx_Arch
2008_SP2_RBClckOnc_CUxx_kbxxxxx_10_00_xxxx_Arch
RB2ClickOnce.MSI (x 86 và x 64 chỉ)
Báo cáo Builder cho SQL Server 2008
Tên phần mềm Update gói Tên tập tin máy chủ SQL được giải nén
2008_RTM_RprtBlder_CUxx_KBxxxx_10_00_xxxx_Arch
2008_SP1_RprtBlder_CUxx_KBxxxx_10_00_xxxx_Arch
2008_SP2_RprtBlder_CUxx_KBxxxx_10_00_xxxx_Arch
ReportBuilder.msi (x 86 chỉ)
Báo cáo Builder cho SQL Server 2008 R2
Tên phần mềm Update góiTên tập tin máy chủ SQL được giải nén
2008R2_RTM_RprtBlder_CUxx_KBxxxx_10_50_xxxx_ArchReportBuilder3.msi
SAP BI
Tên phần mềm Update góiTên tập tin máy chủ SQL được giải nén
2008_RTM_SapBI_CUxx_kbxxxxxx_10_00_xxxx_Arch
2008_SP1_SapBI_CUxx_kbxxxxxx_10_00_xxxx_Arch
2008_SP2_SapBI_SP2_CUxx_kbxxxxxx_10_00_xxxx_Arch
2008R2_RTM_SapBI_CUxx_kbxxxxxx_10_50_xxxx_Arch
SapBI.msi
Dòng Insight
Tên phần mềm Update góiTên tập tin máy chủ SQL được giải nén
2008R2_RTM_StrmNsght_CUxx_KBxxxxx_10_50_xxxx_archStreamInsightClient.msi
Đồng bộ hóa
Tên phần mềm Update góiTên tập tin máy chủ SQL được giải nén
2008R2_RTM_Synch_CUxx_KBxxxxx_10_50_xxxx_archSynchronization.MSI
PowerPivot cho khách hàng Excel
Tên phần mềm Update góiTên tập tin máy chủ SQL được giải nén
2008R2_RTM_PPExcel_CUxx_KBxxxxx_10_50_xxxx_archPowerPivot_for_Excel_x86.msi
Dòng cái nhìn sâu sắc và máy chủ
Tên phần mềm Update góiTên tập tin máy chủ SQL được giải nén
2008R2_RTM_PPServer_CUxx_KBxxxxx_10_50_xxxx_archStreamInsight.msi
Dịch vụ dữ liệu Master
Tên phần mềm Update gói Tên tập tin máy chủ SQL được giải nén
2008R2_RTM_MDS_CUxx_KBxxxxx_109_50_xxxx_archMasterDataServices.msi (x 64 chỉ)

Thực tiễn tốt nhất
Như là một thực hành tốt nhất, hãy xem xét việc cung cấp một tên mà bạn có thể sử dụng để dễ dàng xác định gói trong lượt tải.

Mô tả gói

Phần này mô tả mỗi gói được liệt kê và mục đích của họ. Cài đặt một gói MSI mới hơn qua một gói MSI cũ hơn loại bỏ phiên bản cũ trong lợi của các phiên bản mới hơn.Gỡ cài đặt một gói tính năng Cập Nhật bằng cách sử dụng một gói MSI sẽ gỡ bỏ hoàn toàn các thành phần. Tuy nhiên, CU gói chính, gỡ bỏ cài đặt file exe gây ra một quay ngược lại về phiên bản đã cài đặt trước.
SQL Server phần mềm Cập Nhật gói
Tên tệp
SQLServer2005-KBxxxxxxx-kiến trúc-Lang.exe (cho SQL Server 2005)

SQLServer_2008R2_RTM_CUxx_kbxxxxxx_10.50.xxxx_Arch (cho SQL Server 2008 R2)
SQLServer2008-KBxxxxxxx-Arch.exe (cho SQL Server 2008)

Mục đích SQL Server phần mềm Cập Nhật gói sẽ Cập Nhật ví dụ SQL Server bằng cách sử dụng một bộ sưu tập của tất cả các máy chủ SQL hotfixes đã được tạo ra các sản phẩm phát hành. Các gói phần mềm sẽ áp dụng bản cập nhật cho tất cả các thành phần cài đặt nếu một bản Cập Nhật đã được thực hiện. Gói này sẽ Cập Nhật SQL Server DB & Engine, dịch vụ phân tích, dịch vụ tích hợp, báo cáo dịch vụ, công cụ sao chép và Manageability.
SQL Server Native Client
Tên tệp
sqlncli.MSI (For SQL Server 2005, 2008, 2008 R2)
Mục đích Microsoft SQL Server Native Client là đơn năng động liên kết thư viện (DLL) có chứa SQL OLE DB nhà cung cấp và trình điều khiển SQL ODBC. Chi này có thời gian chạy hỗ trợ cho các ứng dụng bằng cách sử dụng các API mã nguồn gốc (ODBC, OLE DB và ADO) để kết nối với Microsoft SQL Server. SQL Server Native Client nên được sử dụng để tạo ra các ứng dụng mới hoặc tăng cường các ứng dụng hiện có mà cần phải tận dụng lợi thế của các tính năng mới của SQL Server. Bộ cài đặt cho SQL Server Native Client cài đặt các thành phần máy khách cần thiết trong thời gian chạy để tận dụng lợi thế của các tính năng mới của SQL Server, và tùy chọn cài đặt tiêu đề cần thiết để phát triển một ứng dụng sử dụng SQL Server Native Client API.
Báo cáo builder
Tên tệp
ReportBuilder.msi (cho SQL Server 2008)

ReportBuilder3.msi (cho SQL Server 2008 R2)

Mục đích Báo cáo Builder cung cấp một báo cáo trực quan authoring môi trường cho các doanh nghiệp và người sử dụng quyền lực với một Microsoft Office giao diện. Báo cáo Builder hỗ trợ khả năng đầy đủ của báo cáo định nghĩa ngôn ngữ (RDL) trong đó có bố trí linh hoạt dữ liệu, dữ liệu kiểu trực quan và tính năng đa dạng về định dạng văn bản dịch vụ báo cáo SQL Server. Tải về cung cấp một trình cài đặt độc lập cho báo cáo Builder.
Báo cáo Builder Click một lần
Tên tệp
RB2ClickOnce.MSI (cho SQL Server 2008)
Mục đích Phiên bản bấm một lần báo cáo Builder thiết kế được bắt đầu từ người quản lý báo cáo hoặc một thư viện SharePoint.
Dịch vụ báo cáo cho SharePoint
Tên tệp
SharePointRS.msi (cho SQL Server 2005)
rsSharePoint.msi (For SQL Server 2008)
Mục đích Microsoft SQL Server báo cáo dịch vụ Add-in cho SharePoint công nghệ cho phép bạn tận dụng lợi thế của SQL Server 2005 và 2008 báo cáo khả năng xử lý và quản lý trong SharePoint. Tải về cung cấp một phần web Report Viewer, các trang web ứng dụng và hỗ trợ cho việc sử dụng tiêu chuẩn Windows SharePoint Services.
SQL Writer
Tên tệp
SQLWriter.msi (cho SQL Server 2005)
Mục đích Dịch vụ nhà văn SQL cung cấp các tính năng bổ sung cho sao lưu và khôi phục SQL Server thông qua khuôn khổ Volume Shadow Copy Service. Khi chạy, cơ sở dữ liệu khóa và có độc quyền truy cập vào các tập tin dữ liệu. Khi dịch vụ nhà văn SQL không chạy, sao lưu chương trình đang chạy trong Windows không có quyền truy cập vào các tập tin dữ liệu và sao lưu phải được thực hiện bằng cách sử dụng sao lưu SQL Server. Sử dụng dịch vụ nhà văn SQL để cho phép các chương trình sao lưu Windows sao chép tập tin dữ liệu SQL Server trong khi SQL Server đang chạy.
NHƯ OLE DB
Tên tệp
SQLServer2005_ASOLEDB9.msi (cho SQL Server 2005)
SQLServer2008_ASOLEDB10.msi (cho SQL Server 2008. 2008 R2)
Mục đích Các phân tích dịch vụ OLE DB Provider là một thành phần COM phát triển phần mềm có thể sử dụng để tạo ra các ứng dụng phía khách hàng duyệt siêu dữ liệu và truy vấn dữ liệu lưu trữ trong dịch vụ phân tích Microsoft SQL Server. Nhà cung cấp này thực hiện cả đặc tả OLE DB và phần mở rộng của đặc tả cho xử lý phân tích trực tuyến (OLAP) và khai thác dữ liệu.Lưu ý: Microsoft SQL Server phân tích dịch vụ OLE DB nhà cung cấp yêu cầu Microsoft Core XML dịch vụ (MSXML) 6.0.
XMO/SMO (quản lý được chia sẻ đối tượng)
Tên tệp
SQLServer2005_XMO.msi (cho SQL Server 2005)
SharedManagementObjects.msi (cho SQL Server 2008, 2008 R2)
Mục đích Các gói phần mềm quản lý bộ sưu tập các đối tượng bao gồm một số yếu tố then chốt của API bao gồm phân tích quản lý các đối tượng (AMO), nhân rộng quản lý các đối tượng (RMO) và SQL Server quản lý các đối tượng (SMO) quản lý SQL Server 2005. Các nhà phát triển và DBAs có thể sử dụng các thành phần này để lập trình quản lý SQL Server 2005.Lưu ý: Microsoft SQL Server quản lý các đối tượng bộ sưu tập yêu cầu Microsoft Core XML dịch vụ (MSXML) 6.0 và Microsoft SQL Server Native Client.
ADMOMD.net
Tên tệp
SQLServer2005_ADOMD.msi (cho SQL Server 2005)
Mục đích ADOMD.NET là một Microsoft.NET Framework đối tượng mô hình cho phép các nhà phát triển phần mềm để tạo các ứng dụng phía khách hàng duyệt siêu dữ liệu và truy vấn dữ liệu được lưu trữ trong dịch vụ phân tích Microsoft SQL Server 2005. ADOMD.NET là một Microsoft ADO.Nhà cung cấp mạng với cải tiến cho xử lý phân tích trực tuyến (OLAP) và khai thác dữ liệu.
SapBI
Tên tệp
SapBI.msi (cho SQL 2008, 2008 R2)
Mục đíchMicrosoft Connector cho SAP BI là một tập hợp các thành phần được quản lý để chuyển dữ liệu đến hoặc từ một SAP NetWeaver BI Phiên bản 7.0 hệ thống. Các thành phần được thiết kế để được sử dụng với các doanh nghiệp và nhà phát triển phiên bản SQL Server 2008 hoặc 2008 R2 dịch vụ tích hợp. Để cài đặt các thành phần, chạy cài đặt nền tảng cụ thể cho x 86, x 64 hoặc Itanium máy tính tương ứng. Để biết thêm thông tin xem Readme và cài đặt chủ đề trong tập tin trợ giúp.
Dòng Insight (khách hàng)
Tên tệp
StreamInsightClient.msi (cho SQL 2008 R2)
Mục đích Đối với người dùng hiện tại của StreamInsight, một tập hợp dữ liệu thời gian chạy. StreamInsight cho phép phát triển phần mềm để tạo ra các giải pháp sáng tạo trong miền của xử lý sự kiện phức tạp mà đáp ứng các nhu cầu. Nó cho phép giám sát, mỏ và phát triển những hiểu biết từ dòng dữ liệu không liên tục và tương quan liên tục thay đổi các sự kiện với dữ liệu phong phú trong thời gian gần real. Ngành công nghiệp giải pháp cụ thể các nhà phát triển (ISV) và các nhà phát triển ứng dụng tùy chỉnh có cơ hội để đổi mới vào và sử dụng công nghệ Microsoft đã được chứng minh, linh hoạt và quen thuộc và dựa vào sự phát triển kỹ năng hiện tại khi sử dụng nền tảng StreamInsight.
Dòng Insight (Server)
Tên tệp
StreamInsight.msi (cho SQL 2008 R2)
Mục đíchStreamInsight cho phép phát triển phần mềm để tạo ra các giải pháp sáng tạo trong miền của xử lý sự kiện phức tạp mà đáp ứng các nhu cầu. Nó cho phép giám sát, mỏ và phát triển những hiểu biết từ dòng dữ liệu không liên tục và tương quan liên tục thay đổi các sự kiện với dữ liệu phong phú trong thời gian gần real. Ngành công nghiệp giải pháp cụ thể các nhà phát triển (ISV) và các nhà phát triển ứng dụng tùy chỉnh có cơ hội để đổi mới vào và sử dụng công nghệ Microsoft đã được chứng minh, linh hoạt và quen thuộc và dựa vào sự phát triển kỹ năng hiện tại khi sử dụng nền tảng StreamInsight.
Đồng bộ hóa
Tên tệp

Synchronization.MSI (cho SQL 2008 R2)
Mục đích Khuôn khổ Sync Microsoft là một nền tảng đồng bộ hóa toàn diện cho phép sự hợp tác và truy cập offline cho các ứng dụng, dịch vụ và các thiết bị. Sử dụng thời gian chạy Microsoft Sync Framework, các nhà phát triển có thể xây dựng hệ sinh thái đồng bộ tích hợp bất kỳ ứng dụng, với bất kỳ dữ liệu từ bất kỳ cửa hàng bằng cách sử dụng giao thức nào trên bất kỳ mạng. Đồng bộ các dịch vụ cho ADO.NET là một phần của Microsoft Sync khuôn khổ (MSF). Đồng bộ các dịch vụ cho ADO.NET cho phép đồng bộ hóa giữa ADO.NET có hiệu lực cơ sở dữ liệu. Bởi vì đồng bộ các dịch vụ cho ADO.NET là một phần của MSF, bất kỳ cơ sở dữ liệu có sử dụng dịch vụ đồng bộ cho ADO.NET có thể sau đó cũng trao đổi thông tin với các nguồn dữ liệu khác được hỗ trợ bởi MSF, chẳng hạn như dịch vụ web, hệ thống tập tin hoặc các cửa hàng tuỳ chỉnh dữ liệu. Để biết thêm chi tiết về khuôn khổ Sync Microsoft, xin vui lòng đến Microsoft trung tâm nhà phát triển đồng bộ khung.
Khách hàng PowerPivot Excel
Tên tệp
PowerPivot_for_Excel_x86.msi (cho SQL 2008 R2)
Mục đích Microsoft ® PowerPivot cho Microsoft ® Excel 2010 là một công cụ phân tích dữ liệu mang lại chưa từng có sức mạnh tính toán trực tiếp trong phần mềm người dùng đã biết và yêu thương-Microsoft ® Excel. Bạn có thể chuyển đổi một lượng khối lượng dữ liệu với tốc độ đáng kinh ngạc vào thông tin có ý nghĩa để có được câu trả lời bạn cần trong vài giây. Bạn có thể dễ dàng chia sẻ những phát hiện của bạn với những người khác.

Dịch vụ dữ liệu Master
Tên tập tin
MasterDataServices.msi (cho SQL 2008 R2)
Mục đíchDịch vụ dữ liệu tổng thể sẽ giúp các doanh nghiệp tiêu chuẩn hóa các dữ liệu người dựa vào để làm cho quyết định kinh doanh quan trọng. Với Master dữ liệu dịch vụ, các tổ chức CNTT có thể trực thuộc Trung ương quản lý dữ liệu quan trọng tài sản đặt trên hệ thống đa dạng, cho phép người khác một cách an toàn quản lý dữ liệu tổng thể trực tiếp và đảm bảo tính toàn vẹn của thông tin theo thời gian.

 

Câu hỏi thường gặp

 1. Tôi có SQL Server 2008. Tôi có cần phải áp dụng các gói cập nhật phần mềm SQL Server và SQL Server Native Client gói trên hệ phục vụ để có được tất cả các bản sửa lỗi SNAC (ví dụ, xem xét việc liên kết với máy chủ kịch bản nơi máy chủ cũng là một khách hàng)?

  Nếu khách hàng và máy chủ trên cùng một máy, cá nhân cài đặt SQL Server Native Client gói là không cần thiết. Nếu khách hàng và máy chủ riêng biệt, áp dụng các gói SQL Native Client cho khách hàng, và áp dụng SQL Server gói phần mềm Cập Nhật tới hệ phục vụ để có được tất cả các bản Cập Nhật.
 2. Tôi có SQL Server 2005. Tôi có cần phải áp dụng các gói cập nhật phần mềm SQL Server và SQL Server Native Client gói trên hệ phục vụ để có được tất cả các bản sửa lỗi SNAC?

  Vâng, cả những SQL Server phần mềm Cập Nhật gói và SQL Native Client gói được yêu cầu để cập nhật các máy chủ và phải được tải một cách riêng biệt.
 3. Tôi có cần phải cài đặt gói tính năng và SQL Server gói phần mềm Cập Nhật?

  Mỗi bài viết KB rõ ràng sẽ nhận biết các gói mà cần phải được áp dụng cho máy tính để có được sửa chữa được mô tả. SNAC và khác của MSI (SQLWriter, XMO, RS Sharepoint, RB Clickonce vv) là phiên bản bumped mỗi CU ngay cả khi không có không có bản sửa lỗi mới.
 4. Làm thế nào chúng tôi sẽ điều chỉnh của KB sau khi chúng tôi đạt được 999999?

  KB của chúng tôi hiện có 6 chữ số, nhưng sẽ đi lên 7 sớm.  Giản đồ được hiển thị ở trên trong đốc này sử dụng các chữ cái KB plus 5 X với tổng trị giá 7 ký tự cho thấy lược đồ dự kiến của chúng tôi khi chúng tôi qua đánh dấu 1.000.000. Cho đến khi thời gian như vậy để tiếp tục sử dụng 6 chữ số nhất định KB.
 5. Làm thế nào để áp dụng gói tính năng SQLWriter.msi?

  Tại thời điểm này bạn sẽ cần phải chạy SQLWriter.msi sau khi CU hoặc COD gói bạn đã tải về cho bạn sửa chữa.

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 822499 - Xem lại Lần cuối: 09/18/2011 00:04:00 - Bản sửa đổi: 3.0

Microsoft SQL Server 2005 Analysis Services, Microsoft SQL Server 2005 Standard Edition, Microsoft SQL Server 2005 Standard X64 Edition, Microsoft SQL Server 2008 Analysis Services, Microsoft SQL Server 2008 Standard

 • kbinfo kbmt KB822499 KbMtvi
Phản hồi