DHCP không có được một địa chỉ mới khi EAP Reauthenticates qua các điểm truy cập với mạng con IP khác nhau

Hỗ trợ cho Windows XP đã kết thúc

Microsoft đã kết thúc hỗ trợ dành cho Windows XP vào ngày 8 tháng 4 năm 2014. Thay đổi này đã ảnh hưởng đến các bản cập nhật phần mềm và tùy chọn bảo mật của bạn. Tìm hiểu ý nghĩa của điều này với bạn và cách thực hiện để luôn được bảo vệ.

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch thuật của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa lại thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung cấp các bài viết được cả biên dịch viên và phần mềm dịch thuật thực hiện và cộng đồng chỉnh sửa lại để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng nhiều ngôn ngữ Tuy nhiên, bài viết do máy dịch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Các bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này: 822596
Bài viết này đã được lưu trữ. Bài viết được cung cấp "nguyên trạng" và sẽ không còn được cập nhật nữa.
Triệu chứng
Khi giao thức xác thực mở rộng (EAP) reauthenticates qua các điểm truy cập với mạng con giao thức Internet (IP) khác nhau, các dịch vụ DHCP trên máy khách không có được một địa chỉ IP mới.
Giải pháp

Dịch vụ gói thông tin

Để giải quyết vấn đề này, có được gói dịch vụ mới nhất cho Microsoft Windows XP. Để biết thêm thông tin, bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
322389 Cách lấy gói dịch vụ Windows XP mới nhất

Thông tin hotfix

Hotfix được hỗ trợ đang được Microsoft cung cấp. Tuy nhiên, hotfix này là nhằm khắc phục chỉ sự cố được mô tả trong bài viết này. Hotfix này chỉ áp dụng cho hệ thống đang gặp vấn đề cụ thể này. Hotfix này có thể nhận được thử nghiệm bổ sung. Vì vậy, nếu bạn không bị ảnh hưởng bởi vấn đề này, chúng tôi đề nghị bạn đợi cho Cập Nhật tiếp theo của phần mềm có chứa hotfix này.

Nếu hotfix này sẵn có để tải xuống, có phần "Tải xuống hotfix sẵn có" ở đầu bài viết trong Cơ sở Kiến thức này. Nếu phần này không xuất hiện, liên hệ với Phòng Hỗ Trợ và Dịch vụ Khách hàng của Microsoft để lấy hotfix này.

Chú ý Nếu vấn đề khác xảy ra hoặc nếu bất cứ xử lý sự cố là cần thiết, bạn có thể phải tạo một yêu cầu dịch vụ riêng biệt. Các chi phí hỗ trợ thông thường sẽ áp dụng để hỗ trợ thêm câu hỏi và vấn đề này không đủ điều kiện cho hotfix này cụ thể. Đối với một danh sách đầy đủ của Microsoft dịch vụ khách hàng và hỗ trợ số điện thoại hoặc để tạo ra một yêu cầu dịch vụ riêng biệt, ghé thăm Web site sau của Microsoft: Chú ý Các hình thức "Hotfix download available" hiển thị các ngôn ngữ mà các hotfix có sẵn. Nếu bạn không thấy ngôn ngữ của mình thì đó là do hotfix này hiện không có ngôn ngữ đó.

Phiên bản tiếng Anh của hotfix này có thuộc tính tệp (hoặc sau này) mà được liệt kê trong bảng sau. Ngày và giờ của những tệp này được liệt kê theo giờ chuẩn quốc tế (UTC). Khi bạn xem chi tieát taäp tin, nó được chuyển đổi thành giờ cục bộ. Để biết sự khác nhau giữa UTC và local time, sử dụng các Múi giờ thẻ công cụ ngày và giờ trong Pa-nen điều khiển.

Windows XP

Date     Time  Version      Size  File name----------------------------------------------------------24-Aug-2003 00:24 5.1.2600.1264   99,840 Dhcpcsvc.dll24-Aug-2003 00:23 5.1.2600.1254  168,192 Ndis.sys02-Aug-2003 09:38 5.1.2600.1254   12,416 Ndisuio.sys24-Aug-2003 00:24 5.1.2600.1254 1,630,208 Netshell.dll24-Aug-2003 00:24 5.1.2600.1264   57,344 Wzcdlg.dll 24-Aug-2003 00:24 5.1.2600.1264   31,232 Wzcsapi.dll 24-Aug-2003 00:24 5.1.2600.1264  281,088 Wzcsvc.dll 20-Aug-2003 23:02 5.1.2600.1264  560,128 Xpsp2res.dll

Windows XP, 64-Bit Edition

Date     Time  Version      Size  File name   Platform---------------------------------------------------------------------24-Aug-2003 00:53 5.1.2600.1264  308,736 Dhcpcsvc.dll  IA-6402-Aug-2003 10:38 5.1.2600.1254  579,328 Ndis.sys02-Aug-2003 10:38 5.1.2600.1254   41,088 Ndisuio.sys24-Aug-2003 00:53 5.1.2600.1254 2,736,128 Netshell.dll  IA-6424-Aug-2003 00:24 5.1.2600.1264   99,840 Wdhcpcsvc.dll x8624-Aug-2003 00:24 5.1.2600.1254 1,630,208 Wnetshell.dll x8624-Aug-2003 00:24 5.1.2600.1264   57,344 Wwzcdlg.dll  x8624-Aug-2003 00:24 5.1.2600.1264   31,232 Wwzcsapi.dll  x8624-Aug-2003 00:24 5.1.2600.1264  281,088 Wwzcsvc.dll  x8620-Aug-2003 23:02 5.1.2600.1264  560,128 Wxpsp2res.dll x8624-Aug-2003 00:53 5.1.2600.1264  117,760 Wzcdlg.dll   IA-6424-Aug-2003 00:53 5.1.2600.1264   65,024 Wzcsapi.dll  IA-6424-Aug-2003 00:53 5.1.2600.1264  685,056 Wzcsvc.dll   IA-6420-Aug-2003 23:02 5.1.2600.1264  559,616 Xpsp2res.dll  IA-64
Tình trạng
Microsoft đã xác nhận rằng đây là một vấn đề trong các sản phẩm của Microsoft được liệt kê ở đầu bài viết này. Lỗi này được sửa lần đầu tiên trong Microsoft Windows XP Gói dịch vụ số 2.

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 822596 - Xem lại Lần cuối: 01/12/2015 21:59:33 - Bản sửa đổi: 3.0

Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows XP Home Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbautohotfix kbhotfixserver kbwinxpsp2fix kbqfe kbwinxppresp2fix kbfix kbbug kbmt KB822596 KbMtvi
Phản hồi