Bạn hiện đang ngoại tuyến, hãy chờ internet để kết nối lại

Cách khắc phục sự cố sổ đăng ký bị hỏng

Hỗ trợ cho Windows XP đã kết thúc

Microsoft đã kết thúc hỗ trợ dành cho Windows XP vào ngày 8 tháng 4 năm 2014. Thay đổi này đã ảnh hưởng đến các bản cập nhật phần mềm và tùy chọn bảo mật của bạn. Tìm hiểu ý nghĩa của điều này với bạn và cách thực hiện để luôn được bảo vệ.

Hỗ trợ cho Windows Server 2003 đã kết thúc vào ngày 14 tháng 7 năm 2015

Microsoft đã kết thúc hỗ trợ cho Windows Server 2003 vào ngày 14 tháng 7 năm 2015. Thay đổi này đã ảnh hưởng đến các bản cập nhật phần mềm và tùy chọn bảo mật của bạn. Tìm hiểu ý nghĩa của điều này với bạn và cách thực hiện để luôn được bảo vệ.

TÓM TẮT
Bài viết này mô tả cách khắc phục sự cố sổ đăng ký bị hỏng

Nếu máy tính của bạn không khởi động lại, tổ đăng ký có thể bị hỏng. Thông báo lỗi có thể thay đổi. Chúng có thể bao gồm bất kỳ loại nào sau đây:
Windows không thể khởi động bởi tệp sau đây bị thiếu hoặc bị hỏng:\WINNT\SYSTEM32\CONFIG\SYSTEM.ced
Windows không thể khởi động bởi tệp sau đây bị thiếu hoặc bị hỏng:\WINNT\SYSTEM32\CONFIG\SYSTEM
Windows không thể khởi động bởi tệp sau đây bị thiếu hoặc bị hỏng:\WINNT\SYSTEM32\CONFIG\SOFTWARE
Lỗi trung tâm hệ thống
Stop 0xc0000218 (0xe11a30e8, 0x00000000, 0x000000000, 0x00000000) UNKNOWN_HARD_ERROR
Stop: 0xc0000218 {Hỏng Tệp Đăng ký} Sổ đăng ký không thể nạp trung tâm (tệp): \SystemRoot\System32\Config\CorruptHive hoặc nhật ký của nó hoặc phần tương tự. Nó bị hỏng, thiếu hoặc không thể ghi.
THÔNG TIN THÊM
Có rất nhiều lý do làm cho trung tâm đăng ký bị hỏng. Hầu hết, lỗi hỏng được thông báo khi tắt máy tính, và bạn không thể tìm ra nguyên nhân bởi vì máy tính không nạp quy trình và trình điều khiển khi tắt. Đôi khi, rất khó tìm ra được nguyên nhân của sổ đăng ký bị hỏng. Những phần sau đây mô tả ba nguyên nhân của vấn đề và đưa ra các bước để khắc phục sự cố.

Hỏng nguồn

Hỏng nguồn hoặc máy tính bị tắt đột ngột có thể làm cho trung tâm đăng ký bị hỏng. Để xác định nguyên nhân của vấn đề, hãy tìm các mục 6008 ID sự kiện. Các mục 6008 ID sự kiện chỉ ra rằng máy tính bị tắt đột ngột. Trong trường hợp này, một vài quy trình đang chỉnh sửa phần của trung tâm đăng ký, và máy tính mất nguồn trước khi thay đổi hoàn thành. Điều này làm cho trung tâm đăng ký ở tình trạng không nhất quán. Trong khi khởi động lại, khi hệ điều hành cố nạp trung tâm đăng ký, nó có thể tìm thấy dữ liệu trong trung tâm đăng ký mà nó không thể hiểu, và bạn có thể nhận được một trong các thông báo lỗi có trong phần "Tóm tắt" của bài viết này.

Hỏng tệp và Lỗi ổ cứng

Các tệp khác có thể cũng bị hỏng. Bạn phải xác định xem chỉ có các trung tâm đăng ký bị hỏng hay các tệp khác (hệ thống và dữ liệu) bị hỏng. Nếu hỏng hóc không chỉ giới hạn ở các trung tâm đăng ký, hỏng hóc có thể là do lỗi phần cứng. Phần cứng này có thể bao gồm bất kỳ cái gì liên quan đến việc ghi vào đĩa, chẳng hạn những thứ sau đây:
 • Bộ nhớ truy cập ngẫu nhiên (RAM)
 • Bộ đệm ẩn
 • Bộ xử lý
 • Bộ điều khiển đĩa
Nếu bạn nhận thấy lỗi phần cứng, nhà cung cấp phần cứng sẽ phải kiểm tra toàn bộ tình trạng của tất cả cấu phần máy tính .

Sổ đăng ký được ghi khi tắt máy

Nếu một hoặc hai trung tâm đăng ký vẫn bị hỏng mà không vì lý do gì, vấn đề có thể xảy ra khi tắt máy và không thể phát hiện ra cho đến khi bạn thử nạp trung tâm đăng ký khi khởi động lại máy lần nữa. Trong kịch bản này, trung tâm đăng ký được ghi vào đĩa khi bạn tắt máy tính, và quy trình này có thể tắt máy trước khi việc ghi hoàn thành.

Khắc phục sự cố

Để khắc phục sự cố, làm theo những bước sau.
 1. Sao lưu sổ đăng ký

  Một công cụ mà bạn có thể sử dụng để sao lưu trung tâm đăng ký là Bàn điều khiển Phục hồi. Để biết thêm thông tin về cách sao lưu, khôi phục, và chỉnh sửa sổ đăng ký, hãy bấm vào số bài viết sau đây để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
  322756 CÁCH THỨC: Sao lưu, Chỉnh sửa, và Khôi phục Sổ đăng ký trong Windows XP và Windows Server 2003 (Bài viết này có thể chứa liên kết tới nội dung tiếng Anh (chưa được dịch)).
  322755 Cách sao lưu, chỉnh sửa, và khôi phục đăng ký trong windows 2000
  323170 CÁCH THỨC: Sao lưu, Chỉnh sửa, và Khôi phục Sổ đăng ký trong Windows NT 4.0 (Bài viết này có thể chứa liên kết tới nội dung tiếng Anh (chưa được dịch)).
 2. Kiểm tra phần cứng, đĩa, trình điều khiển chương trình cơ sở, và BIOS. Để làm việc này, hãy thực hiện những bước sau. Những bước này có thể cần thời gian chết cho máy tính.
  1. Đảm bảo rằng CPU không bị tăng tốc độ xử lý quá giới hạn cho phép.
  2. Đảm bảo rằng nhật ký sự kiện hệ thống không chứa ID sự kiện 9, ID sự kiện 11, hoặc ID sự kiện 15 (hoặc bất kỳ kết hợp nào của những sự kiện này). Những sự kiện này có thể chỉ ra những vấn đề của phần cứng cần được giải quyết.
  3. Chạy lệnh dòng lệnh chkdsk với khoá chuyển đổi /r trên đĩa chứa tệp trung tâm đăng ký. Lệnh này giúp kiểm tra xem khu vực nào của đĩa chứa các tệp trung tâm đăng ký không liên quan đến sự cố.
  4. Áp dụng bản duyệt lại chương trình cơ sở mới nhất vào bộ điều khiển đĩa và dùng phiên bản trình điều khiển phù hợp. Đảm bảo rằng các trình điều khiển là các trình điều khiển đã được ký và bạn đã cài đặt các bản chương trình cơ sở phù hợp.
  5. Đảm bảo rằng bạn cài bản cập nhật hệ thống vào/ra cơ bản (BIOS) mới nhất cho máy tính.
 3. Sau khi bạn hoàn thành bước 2, bạn có thể không thấy bất kỳ thay đổi nào trong hành vi. Để chặn hỏng hóc tiếp tục xảy ra, thử đóng tất cả các tiến trình đang chạy trước khi bạn tắt máy tính. Bạn có thể thu hẹp được phạm vi thành một tiến trình đơn có liên quan. Thậm chí nếu bạn xác định tiến trình, bạn không thể chặn một cấu phần không được nạp trước khi trung tâm đăng ký được ghi. Tuy nhiên, nếu bạn đảm bảo rằng bạn đã chặn tiến trình trước khi tắt máy, bạn có thể tránh cho trung tâm đăng ký khỏi bị hỏng.
 4. Sau khi bạn hoàn thành bước 3, bạn không thấy bất kỳ thay đổi nào trong hành vi, hãy so sánh các trung tâm đăng ký. Chụp một tổ đăng ký không bị hỏng và một tổ đăng ký bị hỏng và sau đó so sánh hai tổ bằng các công cụ so sánh chẳng hạn Windiff.exe. Để có thêm thông tin về chủ đề này, xem bài viết Cơ sở Kiến thức Microsoft sau đây:
  171780 Cách sử dụng Windiff để so sánh các tệp đăng ký (Bài viết này có thể chứa liên kết tới nội dung tiếng Anh (chưa được dịch)).
 5. Xác định xem phần trung tâm đăng ký nào đang lan rộng. Nếu nó xuất hiện nghĩa là sự cố trong trung tâm đăng ký đang lan rộng, bạn có thể xác định xem phần nào đang lan rộng và để theo dõi ngược trở lại quy trình đang ghi vào trung tâm.
Thuộc tính

ID Bài viết: 822705 - Xem lại Lần cuối: 06/15/2007 15:30:00 - Bản sửa đổi: 2.2

Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Web Edition, Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Professional Edition, Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition, Microsoft Windows NT 4.0

 • kbinfo kbtshoot KB822705
Phản hồi