Các đối tượng con trong một thư mục không thừa hưởng quyền như mong đợi khi bạn sử dụng Xcacls.exe với switch e

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch máy của Microsoft chứ không phải do con người dịch. Microsoft cung cấp các bài viết do con người dịch và cả các bài viết do máy dịch để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng ngôn ngữ của bạn. Tuy nhiên, bài viết do máy dịch không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Loại bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, giống như một người nước ngoài có thể mắc sai sót khi nói ngôn ngữ của bạn. Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra. Microsoft cũng thường xuyên cập nhật phần mềm dịch máy này.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này:822790
Bài viết này đã được lưu trữ. Bài viết được cung cấp "nguyên trạng" và sẽ không còn được cập nhật nữa.
TRIỆU CHỨNG
Khi bạn sử dụng Xcacls.exe với các e chuyển đổi để nối thêm quyền truy cập vào một thư mục với các đối tượng con, thừa các đối tượng con có thể không hưởng quyền truy cập theo dự kiến, mặc dù các đối tượng con có cờ thừa kế đặt. Ngoài ra, khi bạn cố gắng để xem các điều khoản trên thư mục đó, bạn nhận được thông báo lỗi sau:
Các cấp phép trên FolderName không chính xác là đặt hàng, có thể khiến một số mục là không hiệu quả. Nhấn OK để tiếp tục và sắp xếp các quyền chính xác, hoặc hủy bỏ để thiết lập lại các quyền.
NGUYÊN NHÂN
Bạn không thể sử dụng Xcacls.exe với các e chuyển đổi để nối thêm quyền truy cập vào một thư mục mà các đối tượng con có cờ thừa kế đặt. Chức năng cụ thể này của Xcacls.exe là không tương thích với Windows 2000. Ví dụ, vấn đề này có thể xảy ra khi bạn sử dụng dòng lệnh sau đây để sửa đổi các cấp phép trên một thư mục có chứa các đối tượng con có cờ thừa kế đặt:
xcacls folder_name e /g user_name:cấp phép /y
GIẢI PHÁP
Một phiên bản công cụ Xcacls, Xcacls.vbs, có sẵn từ Microsoft. Sử dụng Xcacls.vbs để sửa đổi cấp phép hệ thống tệp NTFS trên thư mục và tập tin. Để có được Xcacls.vbs, liên hệ với dịch vụ hỗ trợ sản phẩm của Microsoft. Các tập tin sau đây có sẵn để tải về từ Microsoft Download Center:


Tải vềTải về XCacls_Installer.exe gói bây giờ.

Chú ý Bạn chỉ có thể cài đặt và sử dụng Xcacls.vbs trên một máy tính đang chạy Windows 2000. Xcacls.VBS không phải bản địa hoá, và nó không được hỗ trợ bởi Microsoft.
THÔNG TIN THÊM
Để biết thêm chi tiết về cách sử dụng Xcacls.exe để sửa đổi NTFS permissions trong Windows 2000, nhấp vào số bài viết sau đây để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
318754Làm thế nào để sử dụng Xcacls.exe để sửa đổi các quyền truy cập NTFS

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 822790 - Xem lại Lần cuối: 12/08/2015 03:08:47 - Bản sửa đổi: 2.0

Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Professional Edition

  • kbnosurvey kbarchive kbprb kbmt KB822790 KbMtvi
Phản hồi
ERROR: at System.Diagnostics.Process.Kill() at Microsoft.Support.SEOInfrastructureService.PhantomJS.PhantomJSRunner.WaitForExit(Process process, Int32 waitTime, StringBuilder dataBuilder, Boolean isTotalProcessTimeout)