Bạn hiện đang ngoại tuyến, hãy chờ internet để kết nối lại

Lưu lượng tin nhắn đến hàng đợi giao hàng địa phương là rất chậm

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch máy của Microsoft chứ không phải do con người dịch. Microsoft cung cấp các bài viết do con người dịch và cả các bài viết do máy dịch để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng ngôn ngữ của bạn. Tuy nhiên, bài viết do máy dịch không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Loại bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, giống như một người nước ngoài có thể mắc sai sót khi nói ngôn ngữ của bạn. Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra. Microsoft cũng thường xuyên cập nhật phần mềm dịch máy này.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này:822936
Bài viết này đã được lưu trữ. Bài viết được cung cấp "nguyên trạng" và sẽ không còn được cập nhật nữa.
TRIỆU CHỨNG
Thư điện tử sao lưu trong hàng đợi Simple Mail Transfer Protocol (SMTP) là bị ràng buộc cho việc phân phối địa phương. Ngoài ra, máy chủ kinh nghiệm đĩa cao hàng đợi dài trên Exchange Server 2003 máy tính cài đặt ổ đĩa. Thông thường, ổ đĩa cài đặt này là ở vị trí sau:
ổ đĩa: \Program Files\Exchsrvr\
NGUYÊN NHÂN
Vấn đề này có thể xảy ra khi thư mục làm việc lưu trữ thông tin sử dụng cho việc chuyển đổi tin nhắn e-mail này tọa lạc trên một ổ đĩa đó là làm chậm hoặc bận rộn.
GIẢI PHÁP
Quan trọng Phần, phương pháp hoặc nhiệm vụ này chứa các bước cho bạn biết làm thế nào để sửa đổi registry. Tuy nhiên, vấn đề nghiêm trọng có thể xảy ra nếu bạn sửa đổi registry không chính xác. Vì vậy, hãy chắc chắn rằng bạn làm theo các bước sau một cách cẩn thận. Để bảo vệ được thêm vào, sao lưu sổ đăng ký trước khi bạn sửa đổi nó. Sau đó, bạn có thể khôi phục sổ đăng ký nếu một vấn đề xảy ra. Để biết thêm chi tiết về làm thế nào để sao lưu và khôi phục sổ đăng ký, hãy nhấp vào số bài viết sau đây để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
322756 Cách sao lưu và lưu trữ sổ đăng kư trong Windows
Để giải quyết hành vi này, thay đổi thư mục làm việc lưu trữ thông tin sử dụng cho việc chuyển đổi tin nhắn e-mail để trỏ đến một lái xe nhanh hơn. Để làm như vậy, hãy làm theo các bước sau:
  1. Bắt đầu ký biên soạn.
  2. Định vị rồi bấm vào khoá sau trong sổ đăng ký:
    HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\MSExchangeIS\ParametersSystem
  3. Trong ngăn bên phải, bấm đúp vào Làm việc Directory: REG_SZ:Folder_Path.
  4. Trong các Chuỗi Editor hộp, nhập đường dẫn thư mục trên một ổ đĩa nhanh hơn và sau đó nhấp vào Ok.
  5. Đóng Registry Editor.
XADM

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 822936 - Xem lại Lần cuối: 12/08/2015 03:12:02 - Bản sửa đổi: 2.0

Microsoft Exchange Server 2003 Enterprise Edition, Microsoft Exchange Server 2003 Standard Edition

  • kbnosurvey kbarchive kbbug kbmt KB822936 KbMtvi
Phản hồi