Bạn hiện đang ngoại tuyến, hãy chờ internet để kết nối lại

Các hạn chế có sẵn cho Internet Explorer 6.0 SP1

Hỗ trợ cho Windows XP đã kết thúc

Microsoft đã kết thúc hỗ trợ dành cho Windows XP vào ngày 8 tháng 4 năm 2014. Thay đổi này đã ảnh hưởng đến các bản cập nhật phần mềm và tùy chọn bảo mật của bạn. Tìm hiểu ý nghĩa của điều này với bạn và cách thực hiện để luôn được bảo vệ.

Hỗ trợ cho Windows Server 2003 đã kết thúc vào ngày 14 tháng 7 năm 2015

Microsoft đã kết thúc hỗ trợ cho Windows Server 2003 vào ngày 14 tháng 7 năm 2015. Thay đổi này đã ảnh hưởng đến các bản cập nhật phần mềm và tùy chọn bảo mật của bạn. Tìm hiểu ý nghĩa của điều này với bạn và cách thực hiện để luôn được bảo vệ.

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch máy của Microsoft chứ không phải do con người dịch. Microsoft cung cấp các bài viết do con người dịch và cả các bài viết do máy dịch để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng ngôn ngữ của bạn. Tuy nhiên, bài viết do máy dịch không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Loại bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, giống như một người nước ngoài có thể mắc sai sót khi nói ngôn ngữ của bạn. Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra. Microsoft cũng thường xuyên cập nhật phần mềm dịch máy này.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này:823057
TÓM TẮT
Bài viết này xác định các thiết đặt đăng ký cung cấp mới hạn chế người sử dụng một quản trị viên máy tính có thể áp dụng cho Internet Explorer 6.0 Dịch vụ Pack 1 (SP1).
THÔNG TIN THÊM
Internet Explorer 6.0 SP1 cung cấp quản trị viên máy tính nhiều vĩ độ trong hạn chế người sử dụng truy cập vào các tính năng khác nhau trong chương trình. Mỗi người trong số các giá trị sau đây là loại DWORD. Để bật giá trị, đặt nó vào 1. Để tắt các giá trị, thiết lập nó số không (0).

Chú ý Bạn có thể dùng chính sách nhóm hoặc Internet Explorer Administration Kit (IEAK) áp dụng hầu hết các cài đặt này. Khi bạn áp dụng hầu hết các cài đặt, khởi động lại Internet Explorer là cần thiết để thay đổi có có hiệu lực.

Hạn chế các giá trị trong khóa registry HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Restrictions và Explorer\Restrictions HKEY_CURRENT_USER

Các giá trị giới hạn sau cư trú tại một trong những khóa registry:
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Restrictions
 • HKEY_CURRENT_USER Explorer\Restrictions
Khi một người quản trị máy tính hạn chế đơn lệnh bởi triển khai thực hiện giá trị đăng ký thích hợp, người dùng có thể nhận như sau thông báo lỗi nếu họ cố gắng sử dụng các trình đơn lệnh:
Các thao tác đã bị hủy do hạn chế có hiệu lực trên máy tính này về. Xin vui lòng liên hệ với quản trị hệ thống của bạn.
 • NoFileOpen: Turns ra các Mở lệnh trên cácTệp trình đơn.
 • NoFileNew: Turns ra các Mới lệnh trên cácTệp trình đơn.
 • NoBrowserOptions: Turns ra các Tuỳ chọn Internet lệnh trên cácCông cụ trình đơn.
 • NoSelectDownloadDir: Tắt Lưu trên các Tệp Tải về hộp thoại.
 • NoBrowserClose: Tắt Đóng nút, ở phía trên góc bên phải của cửa sổ hay hộp thoại hộp. Giá trị sổ đăng ký này cũng tắt các Đóng lệnh trên các Tệptrình đơn.
Loại bỏ các giá trị sổ đăng ký sau liên kết menu khi khóa sổ đăng ký thích hợp và giá trị được thực hiện:
 • NoBrowserSaveAs: Loại bỏ các Löu laøm lệnh trên cácTệp trình đơn.
 • NoFavorites: Loại bỏ Mục ưa thích trình đơn và vô hiệu hóa các Thanh ưa chuộng.
 • NoHelpItemTipOfTheDay: Loại bỏ các Mẹo trong ngày lệnh trên cácTrợ giúp trình đơn.
 • NoHelpItemNetscapeHelp: Loại bỏ các Đối với người dùng Netscape lệnh trên các Trợ giúp trình đơn.
 • NoHelpItemTutorial: Loại bỏ các Internet Explorer hướng dẫn chỉ huy trên các Trợ giúp trình đơn.
 • NoHelpItemSendFeedback: Loại bỏ các Gửi Phản hồi lệnh trên cácTrợ giúp trình đơn.
 • NoPrinting: Loại bỏ In Ấn lệnh trên cácTệp trình đơn.
 • No_LaunchMediaBar: Loại bỏ các Thanh phương tiện lệnh trên thanh công cụ khi người dùng chơi trực tuyến nội dung.
Các trình đơn sau đây bị vô hiệu hoá khi đăng ký thích hợp khóa và giá trị được thêm:
 • NoTheaterMode: Vô hiệu hoá F11 phím (chế độ toàn màn hình).
 • NoBrowserContextMenu: Vô hiệu hóa kích chuột phải vào phím tắt trình đơn trên một trang Web.
 • NoFindFiles: Chỉ lệnh F3 và thanh tìm kiếm.
 • NoViewSource: Turns ra các Nguồn lệnh trên cácXem trình đơn. Tuy nhiên, để hoàn toàn vô hiệu hoá của người sử dụng khả năng để xem mã nguồn, các NoBrowserContextMenu phải được thêm giá trị.
 • NoOpeninNewWnd: Turns ra lệnh CTRL + N và các Mởlệnh để mở một cửa sổ mới.
 • AlwaysPromptWhenDownload: Làm cho các Luôn luôn hỏi trước khi mở loại tập tin hộp kiểm tra trên các trên các An toàn mở tệp hộp thoại hộp không sẵn sàng để cho nó luôn luôn được chọn.

  Chú ý Giá trị này không áp dụng cho bất kỳ tập tin được xác định là không an toàn.

  Để thêm thông tin về danh sách không an toàn tập tin trong Internet Explorer, nhấp vào số bài viết sau đây để xem các bài viết trong các Cơ sở kiến thức Microsoft:
  291369Thông tin về danh sách không an toàn tập tin trong Internet Explorer 6
 • NoNavButtons: Vô hiệu hóa các Quay lạiChuyển tiếpDanh mục chính nút trên thanh công cụ.
 • NoHelpMenu: Vô hiệu hoá trình duyệt Internet Explorer Trợ giúptrình đơn.
 • No_MediaBarOnlineContent: Disallows chơi nội dung trực tuyến.

Hạn chế các giá trị trong khóa sổ đăng ký HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Toolbars\Restrictions

Giá trị sau hạn chế thanh công cụ của cư trú tại đây khóa đăng ký:
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Toolbars\Restrictions


Khi trình đơn sau đây đã được giới hạn bằng cách sử dụng giá trị DWORD đăng ký thích hợp, người dùng có thể nhận được các lỗi sau thông báo:
Thao tác đã bị hủy bỏ do hạn chế có hiệu lực trên máy tính này. Xin vui lòng liên hệ với hệ thống của bạn người quản trị.


 • NoToolbarOptions: Người dùng nhận được các thông báo lỗi khi họ cố gắng nhấp vào bất kỳ lệnh trên các Xem trình đơn ngoại trừ Tùy chỉnhKhóa các thanh công cụ.

  Các trình đơn sau đây sẽ bị xoá khi đăng ký thích hợp giá trị DWORD thêm:
 • NoToolBar: Loại bỏ thanh công cụ. Tuy nhiên bạn có thể thêm nút chuẩn trên cácXem thanh công cụ trình đơn. Để hoàn toàn cho phép thiết đặt này, bạn phải cho phép các NoToolbarOptions Giá trị DWORD.
 • NoAddressBar: Loại bỏ thanh địa chỉ.
 • NoLinksBar: Loại bỏ thanh liên kết. Người dùng sẽ nhận được lỗi sau thông báo khi họ cố gắng nhấn Liên kết trên cácThanh công cụ trình đơn:
  Chiến dịch đã Hủy bỏ vì những hạn chế có hiệu lực trên máy tính này. Vui lòng liên hệ của bạn quản trị hệ thống.

  Hạn chế các giá trị trong khóa registry HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer

  Các giá trị giới hạn sau nằm trong sổ đăng ký sau đây khóa:

  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer
  Trình đơn sau đây được lấy ra khi đăng ký thích hợp DWORD giá trị được thêm:
 • NoWindowsUpdate: Loại bỏ các Windows Update lệnh trên cácCông cụ trình đơn.
Để vô hiệu hóa các Đồng bộ hóa lệnh trên các Công cụ trình đơn, hãy làm theo các bước sau:
 1. Định vị khoá con đăng ký sau:
  Explorer\Infodelivery\Restrictions HKEY_CURRENT_USER
  Chú ý Nếu subkey không tồn tại, tạo ra nó. Để thực hiện việc này, hãy làm theo các bước sau:
  1. Định vị, rồi bấm chuột phải vào khoá con đăng ký sau:
   HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft
  2. Trên các Chỉnh sửa trình đơn, điểm đến Mới, sau đó bấm Key.
  3. Loại Internet Explorer, và sau đó bấm phím ENTER.
  4. Trên các Chỉnh sửa trình đơn, điểm đến Mới, sau đó bấm Key.
  5. Loại InfoDelivery, và sau đó bấm phím ENTER.
  6. Trên các Chỉnh sửa trình đơn, điểm đến Mới, sau đó bấm Key.
  7. Loại Hạn chế, và sau đó bấm phím ENTER.
 2. Nhấp chuột phải vào cácHKEY_CURRENT_USER Explorer\Infodelivery\Restrictions subkey, điểm đếnMới, sau đó bấm Giá trị DWORD.
 3. Loại NoManualUpdates, vaø sau ñoù baám NHẬP.
 4. Nhấp chuột phải NoManualUpdates, và sau đó bấm Sửa đổi.
 5. Trong ô dữ liệu giá trị, gõ 1, và sau đó bấm Ok.
IE6 regkey

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 823057 - Xem lại Lần cuối: 08/28/2011 14:38:00 - Bản sửa đổi: 2.0

Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition

 • kbinfo kbmt KB823057 KbMtvi
Phản hồi