Các trang HTML chỉ có một phần xuất hiện, các trang HTML không xuất hiện ở tất cả, hoặc mạng ngừng đáp ứng

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch máy của Microsoft chứ không phải do con người dịch. Microsoft cung cấp các bài viết do con người dịch và cả các bài viết do máy dịch để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng ngôn ngữ của bạn. Tuy nhiên, bài viết do máy dịch không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Loại bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, giống như một người nước ngoài có thể mắc sai sót khi nói ngôn ngữ của bạn. Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra. Microsoft cũng thường xuyên cập nhật phần mềm dịch máy này.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này:823386
TRIỆU CHỨNG
Khi Microsoft Internet Explorer nhận được nén HTTP dữ liệu, bạn có thể gặp một trong những vấn đề sau đây:
 • Các trang HTML có thể xuất hiện chỉ có một phần, hoặc các trang có thể không xuất hiện ở tất cả.
 • Kết nối HTTP của bạn có thể ngừng đáp ứng.
NGUYÊN NHÂN
Hành vi này xảy ra vì Internet Explorer không đọc tất cả các dữ liệu trong hồi đáp HTTP.
GIẢI PHÁP

Thông tin hotfix

Hotfix được hỗ trợ đang được Microsoft cung cấp. Tuy nhiên, hotfix này là nhằm khắc phục chỉ sự cố được mô tả trong bài viết này. Hotfix này chỉ áp dụng cho hệ thống đang gặp vấn đề cụ thể này. Hotfix này có thể nhận được thử nghiệm bổ sung. Vì vậy, nếu bạn không bị ảnh hưởng bởi vấn đề này, chúng tôi đề nghị bạn đợi cho Cập Nhật tiếp theo của phần mềm có chứa hotfix này.

Nếu hotfix này sẵn có để tải xuống, có phần "Tải xuống hotfix sẵn có" ở đầu bài viết trong Cơ sở Kiến thức này. Nếu phần này không xuất hiện, liên hệ với Phòng Hỗ Trợ và Dịch vụ Khách hàng của Microsoft để lấy hotfix này.

Chú ý Nếu vấn đề khác xảy ra hoặc nếu bất cứ xử lý sự cố là cần thiết, bạn có thể phải tạo một yêu cầu dịch vụ riêng biệt. Các chi phí hỗ trợ thông thường sẽ áp dụng để hỗ trợ thêm câu hỏi và vấn đề này không đủ điều kiện cho hotfix này cụ thể. Đối với một danh sách đầy đủ của Microsoft dịch vụ khách hàng và hỗ trợ số điện thoại hoặc để tạo ra một yêu cầu dịch vụ riêng biệt, ghé thăm Web site sau của Microsoft: Chú ý Các hình thức "Hotfix download available" hiển thị các ngôn ngữ mà các hotfix có sẵn. Nếu bạn không thấy ngôn ngữ của mình thì đó là do hotfix này hiện không có ngôn ngữ đó.

Thông tin về tệp

Phiên bản tiếng Anh của hotfix này có các thuộc tính tệp (hoặc sau này tập tin thuộc tính) mà được liệt kê trong bảng sau. Ngày và giờ của những tệp này được liệt kê theo giờ chuẩn quốc tế (UTC). Khi bạn xem chi tieát taäp tin, nó được chuyển đổi thành giờ cục bộ. Để biết sự khác nhau giữa UTC và local time, sử dụng các Múi giờ thẻ công cụ ngày và giờ trong Pa-nen điều khiển.Chú ý Tcủa mình Sửa chữa sẽ được bao gồm trong Internet Explorer 6.0 Service Pack 2
Internet Explorer 6.0 SP1
  Date     Time   Version    Size  File name  -------------------------------------------------------  18-Oct-2003 3:15:28 6.0.2800.1282 484,352 Urlmon.dll
Internet Explorer 6.0 cho Windows Máy chủ 2003
  Date    Time Version   Size  File name  -------------------------------------------------------  07-Sep-2004 16:08 6.0.3790.209 513,536 Urlmon.dll
Phiên bản tiếng Nhật của hotfix này có các thuộc tính tệp (hoặc sau này tập tin thuộc tính) mà được liệt kê trong bảng sau. Ngày và giờ của những tệp này được liệt kê theo giờ chuẩn quốc tế (UTC). Khi bạn xem chi tieát taäp tin, nó được chuyển đổi thành giờ cục bộ. Để biết sự khác nhau giữa UTC và local time, sử dụng các Múi giờ thẻ công cụ ngày và giờ trong Pa-nen điều khiển.
  Date     Time   Version    Size  File name  -------------------------------------------------------  18-Oct-2003 3:20:32 6.0.2800.1282 484,352 Urlmon.dll
Phiên bản Triều tiên hotfix này có các thuộc tính tệp (hoặc sau này tập tin thuộc tính) mà được liệt kê trong bảng sau. Ngày và giờ của những tệp này được liệt kê theo giờ chuẩn quốc tế (UTC). Khi bạn xem chi tieát taäp tin, nó được chuyển đổi thành giờ cục bộ. Để biết sự khác nhau giữa UTC và local time, sử dụng các Múi giờ thẻ công cụ ngày và giờ trong Pa-nen điều khiển.
  Date     Time   Version    Size  File name  -------------------------------------------------------  18-Oct-2003 3:20:48 6.0.2800.1282 484,352 Urlmon.dll
TÌNH TRẠNG
Microsoft đã xác nhận rằng đây là một vấn đề trong Internet Explorer 6.
THÔNG TIN THÊM
Trong Internet Explorer, taäp tin Urlmon.dll sử dụng một bộ đệm nội bộ để đọc nén dữ liệu. Urlmon.dll điền vào bộ đệm này khi nhiều dữ liệu đến và đổ bộ đệm khi Urlmon của khách hàng, Mshtml, đọc dữ liệu. Byte vẫn được decoded trong vùng đệm có thể nhỏ (8 byte hoặc ít hơn) và dữ liệu chứa trong vùng đệm decompresses đến 0 byte. Thường xuyên, dữ liệu này là gzip khung dữ liệu. Khi Mshtml nhận được 0 byte, nó nghĩ rằng tất cả các dữ liệu được đọc và đóng cửa dòng dữ liệu. Do đó, HTML trang đôi khi xuất hiện cắt ngắn. Thông thường, nếu nó là dành cho một tập tin tham chiếu như là một .js hoặc một loại tập tin CSS, kết nối HTTP ngừng đáp ứng. Vấn đề này có thể xảy ra liên tục hoặc một cách nhất quán, tùy thuộc vào cấu hình máy chủ. Sau khi bạn áp dụng các hotfix, xóa bộ nhớ cache xóa bỏ bất kỳ tệp nào có phiên bản HTTP không chính xác.

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

属性

文章 ID:823386 - 上次审阅时间:08/28/2011 15:15:00 - 修订版本: 2.0

 • kbautohotfix kbhotfixserver kbqfe kbie600sp2fix kbie600presp2fix kbfix kbbug kbmt KB823386 KbMtvi
反馈