Bạn hiện đang ngoại tuyến, hãy chờ internet để kết nối lại

Sản phẩm của Microsoft hỗ trợ báo cáo công cụ - PFE edition

Hỗ trợ cho Windows XP đã kết thúc

Microsoft đã kết thúc hỗ trợ dành cho Windows XP vào ngày 8 tháng 4 năm 2014. Thay đổi này đã ảnh hưởng đến các bản cập nhật phần mềm và tùy chọn bảo mật của bạn. Tìm hiểu ý nghĩa của điều này với bạn và cách thực hiện để luôn được bảo vệ.

Hỗ trợ cho Windows Server 2003 đã kết thúc vào ngày 14 tháng 7 năm 2015

Microsoft đã kết thúc hỗ trợ cho Windows Server 2003 vào ngày 14 tháng 7 năm 2015. Thay đổi này đã ảnh hưởng đến các bản cập nhật phần mềm và tùy chọn bảo mật của bạn. Tìm hiểu ý nghĩa của điều này với bạn và cách thực hiện để luôn được bảo vệ.

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch máy của Microsoft chứ không phải do con người dịch. Microsoft cung cấp các bài viết do con người dịch và cả các bài viết do máy dịch để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng ngôn ngữ của bạn. Tuy nhiên, bài viết do máy dịch không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Loại bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, giống như một người nước ngoài có thể mắc sai sót khi nói ngôn ngữ của bạn. Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra. Microsoft cũng thường xuyên cập nhật phần mềm dịch máy này.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này:823393
TÓM TẮT
Bài viết này mô tả cách sử dụng Ấn bản đầu lĩnh vực kỹ thuật (PFE) của các Microsoft Premier hỗ trợ báo cáo công cụ (MPS_REPORTS). MPS_REPORTS là một gói phần mềm nén chứa một hoặc nhiều kịch bản và các tiện ích khác mà bạn có thể sử dụng để nắm bắt hệ thống quan trọng, chẩn đoán, và cấu hình các thông tin về máy tính của bạn. Để tải về các Microsoft Premier hỗ trợ báo cáo cụ ghé thăm Web site sau của Microsoft:
THÔNG TIN THÊM
Bản PFE của công Microsoft Premier hỗ trợ báo cáo cụ được sử dụng chủ yếu là nhóm Microsoft Premier lĩnh vực kỹ thuật để giúp khách hàng Premier Services thu thập thông tin tình trạng và cấu hình hệ thống chi tiết. Dữ liệu được thu thập sẽ giúp với lỗi sự cô lập và chung chung thông tin máy chủ tập hợp. MPS_REPORTS là một công cụ self-extracting chạy trên tất cả các phiên bản của Microsoft Windows XP và cao hơn, bao gồm các phiên bản 64-bit (x 64 và IA64). Công cụ báo cáo không làm cho bất kỳ cơ quan đăng ký thay đổi hoặc sửa đổi để ảnh hưởng đến các hệ điều hành. Để thêm thông tin về các ấn bản PFE của công Microsoft Premier dịch vụ báo cáo cụ, xem tập tin MPSRPT_PFE_Readme.txt có sẵn từ việc tải xuống URL liệt kê ở trên.

Làm thế nào để sử dụng các ấn bản PFE của công Microsoft Premier dịch vụ báo cáo cụ

Để sử dụng các ấn bản PFE, hãy làm theo các bước sau:
  1. Tải về tập tin MPSRPT_PFE.exe từ trung tâm tải về. Các tập tin sau đây có sẵn để tải về từ Microsoft Download Center:

    Tải vềTải về các gói báo cáo nghị sĩ bây giờ.Để biết thêm thông tin về cách tải xuống các tệp hỗ trợ Microsoft, hãy bấm số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
    119591Cách tải xuống các tệp hỗ trợ của Microsoft từ dịch vụ trực tuyến
  2. Bấm đúp chuột vào file EXE bạn đã lưu vào máy tính của bạn, và sau đó xem xét và thỏa thuận Giấy phép người dùng cuối. Nếu bạn chấp nhận, hãy nhấp vào để tiếp tục.

    Chú ýTrong khi các công cụ MPS_REPORTS thu thập dữ liệu, công cụ thể xuất hiện để ngừng đáp ứng (hàng). Quá trình sưu tập dữ liệu có thể mất 5-15 phút để hoàn thành. Một tập tin .cab được đặt tên "Computer_name_MPSReports_ ngày .cab" được tạo ra trong thư mục %SystemRoot%\MPSReports\PFE\Cab. Tệp này chứa các báo cáo được tạo ra bởi bản PFE của công cụ báo cáo. Nếu tập tin .cab không được tạo ra, sao chép tất cả các file trong thư mục %SystemRoot%\MPSReports\PFE\log vào một tập tin nén (nén). Cặp % SystemRoot % là thư mục nơi bạn cài đặt hệ điều hành. Thông thường, đây là thư mục C:\Windows.
  3. Gửi tệp .cab hoặc nén (nén) tập tin của bạn liên hệ với Microsoft bằng cách sử dụng phương pháp thoả thuận.

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 823393 - Xem lại Lần cuối: 08/28/2011 15:56:00 - Bản sửa đổi: 2.0

Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Web Edition, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86), Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Professional Edition, Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition, Microsoft Windows Small Business Server 2003 Premium Edition, Microsoft Windows Small Business Server 2003 Standard Edition

  • atdownload kbdownload kbinfo kbmt KB823393 KbMtvi
Phản hồi