Bạn hiện đang ngoại tuyến, hãy chờ internet để kết nối lại

Thêm thuật sĩ máy in không hoàn tất việc cài đặt máy in của bạn

Hỗ trợ cho Windows XP đã kết thúc

Microsoft đã kết thúc hỗ trợ dành cho Windows XP vào ngày 8 tháng 4 năm 2014. Thay đổi này đã ảnh hưởng đến các bản cập nhật phần mềm và tùy chọn bảo mật của bạn. Tìm hiểu ý nghĩa của điều này với bạn và cách thực hiện để luôn được bảo vệ.

Hỗ trợ cho Windows Server 2003 đã kết thúc vào ngày 14 tháng 7 năm 2015

Microsoft đã kết thúc hỗ trợ cho Windows Server 2003 vào ngày 14 tháng 7 năm 2015. Thay đổi này đã ảnh hưởng đến các bản cập nhật phần mềm và tùy chọn bảo mật của bạn. Tìm hiểu ý nghĩa của điều này với bạn và cách thực hiện để luôn được bảo vệ.

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch máy của Microsoft chứ không phải do con người dịch. Microsoft cung cấp các bài viết do con người dịch và cả các bài viết do máy dịch để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng ngôn ngữ của bạn. Tuy nhiên, bài viết do máy dịch không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Loại bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, giống như một người nước ngoài có thể mắc sai sót khi nói ngôn ngữ của bạn. Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra. Microsoft cũng thường xuyên cập nhật phần mềm dịch máy này.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này:823447
TRIỆU CHỨNG
Khi bạn sử dụng các Thuật sĩ máy in thêm để thêm một máy in vào máy tính của bạn, cài đặt máy in có thể dừng lại và có thể không hoàn tất.
NGUYÊN NHÂN
Vấn đề này có thể xảy ra nếu bạn chọn Có in trang kiểm tra tại các In trang kiểm thử hộp thoại của thuật sĩ thêm máy in. Cài đặt máy in không tiếp tục cho đến khi bạn nhấp vào Ok trong các Printer_Name ngày Server_Name hộp thoại, nhưng cửa sổ thuật sĩ thêm máy in ẩn hộp thoại này.
GIẢI PHÁP

Thông tin gói dịch vụ Windows XP

Để giải quyết vấn đề này, có được gói dịch vụ mới nhất cho Windows XP. Để biết thêm thông tin, hãy bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
322389 Cách lấy gói dịch vụ Windows XP mới nhất

Thông tin hotfix Windows Server 2003 và Windows XP

Hotfix được hỗ trợ đang được Microsoft cung cấp. Tuy nhiên, hotfix này là nhằm khắc phục chỉ sự cố được mô tả trong bài viết này. Hotfix này chỉ áp dụng cho hệ thống đang gặp vấn đề cụ thể này. Hotfix này có thể nhận được thử nghiệm bổ sung. Vì vậy, nếu bạn không bị ảnh hưởng bởi vấn đề này, chúng tôi đề nghị bạn đợi cho Cập Nhật tiếp theo của phần mềm có chứa hotfix này.

Nếu hotfix này sẵn có để tải xuống, có phần "Tải xuống hotfix sẵn có" ở đầu bài viết trong Cơ sở Kiến thức này. Nếu phần này không xuất hiện, liên hệ với Phòng Hỗ Trợ và Dịch vụ Khách hàng của Microsoft để lấy hotfix này.

Chú ý Nếu vấn đề khác xảy ra hoặc nếu bất cứ xử lý sự cố là cần thiết, bạn có thể phải tạo một yêu cầu dịch vụ riêng biệt. Các chi phí hỗ trợ thông thường sẽ áp dụng để hỗ trợ thêm câu hỏi và vấn đề này không đủ điều kiện cho hotfix này cụ thể. Đối với một danh sách đầy đủ của Microsoft dịch vụ khách hàng và hỗ trợ số điện thoại hoặc để tạo ra một yêu cầu dịch vụ riêng biệt, ghé thăm Web site sau của Microsoft: Chú ý Các hình thức "Hotfix download available" hiển thị các ngôn ngữ mà các hotfix có sẵn. Nếu bạn không thấy ngôn ngữ của mình thì đó là do hotfix này hiện không có ngôn ngữ đó.

Thông tin về tệp

Phiên bản tiếng Anh của sửa chữa này có thuộc tính tệp (hoặc sau này tập tin thuộc tính) mà được liệt kê trong bảng sau. Ngày tháng và thời gian cho những tập tin được liệt kê trong giờ phối hợp quốc tế (UTC). Khi bạn xem chi tieát taäp tin, nó được chuyển đổi thành giờ cục bộ. Để biết sự khác nhau giữa UTC và local time, sử dụng các Múi giờ thẻ công cụ ngày và giờ trong Pa-nen điều khiển.
Windows Server 2003
  Date     Time  Version      Size File name     Platform  -----------------------------------------------------------------------  16-Jul-2003 21:41 5.2.3790.66  549,376 Printui.dll     X86  10-Jul-2003 18:00           271 Branches.inf     X86  16-Jul-2003 23:49         10,091 Kb823447.cat     X86  16-Jul-2003 21:43           354 Updatebr.inf     X86  16-Jul-2003 21:43          5,105 Update_rtmqfe.inf  X86  16-Jul-2003 21:42 5.2.3790.66 1,142,272 Printui.dll    IA-64  16-Jul-2003 21:41 5.2.3790.66  549,376 Wprintui.dll     X86  10-Jul-2003 17:58           271 Branches.inf    IA-64  16-Jul-2003 23:48         10,444 Kb823447.cat    IA-64  16-Jul-2003 21:45           354 Updatebr.inf    IA-64  16-Jul-2003 21:45          5,375 Update_rtmqfe.inf IA-64
Windows XP
  Date     Time  Version       Size File name   Platform  ---------------------------------------------------------------------  27-Jun-2003 03:07 5.1.2600.1221   80,896 Ntprint.dll   X86  27-Jun-2003 03:07 5.1.2600.1239  529,920 Printui.dll   X86  24-Jun-2003 02:54 5.1.2600.1239  690,688 Xpsp2res.dll  X86  27-Jun-2003 03:07 5.1.2600.1221  248,832 Ntprint.dll  IA-64  27-Jun-2003 03:07 5.1.2600.1239 1,256,960 Printui.dll  IA-64  12-May-2003 04:41 5.1.2600.1221   80,896 Wntprint.dll  X86  24-Jun-2003 03:14 5.1.2600.1239  529,920 Wprintui.dll  X86  24-Jun-2003 02:54 5.1.2600.1239  690,688 Wxpsp2res.dll  X86  24-Jun-2003 02:54 5.1.2600.1239  690,176 Xpsp2res.dll IA-64

Thông tin hotfix Windows 2000


Hotfix được hỗ trợ đang được Microsoft cung cấp. Tuy nhiên, hotfix này là nhằm khắc phục chỉ sự cố được mô tả trong bài viết này. Hotfix này chỉ áp dụng cho hệ thống đang gặp vấn đề cụ thể này. Hotfix này có thể nhận được thử nghiệm bổ sung. Vì vậy, nếu bạn không bị ảnh hưởng bởi vấn đề này, chúng tôi đề nghị bạn đợi cho Cập Nhật tiếp theo của phần mềm có chứa hotfix này.

Nếu hotfix này sẵn có để tải xuống, có phần "Tải xuống hotfix sẵn có" ở đầu bài viết trong Cơ sở Kiến thức này. Nếu phần này không xuất hiện, liên hệ với Phòng Hỗ Trợ và Dịch vụ Khách hàng của Microsoft để lấy hotfix này.

Chú ý Nếu vấn đề khác xảy ra hoặc nếu bất cứ xử lý sự cố là cần thiết, bạn có thể phải tạo một yêu cầu dịch vụ riêng biệt. Các chi phí hỗ trợ thông thường sẽ áp dụng để hỗ trợ thêm câu hỏi và vấn đề này không đủ điều kiện cho hotfix này cụ thể. Đối với một danh sách đầy đủ của Microsoft dịch vụ khách hàng và hỗ trợ số điện thoại hoặc để tạo ra một yêu cầu dịch vụ riêng biệt, ghé thăm Web site sau của Microsoft: Chú ý Các hình thức "Hotfix download available" hiển thị các ngôn ngữ mà các hotfix có sẵn. Nếu bạn không thấy ngôn ngữ của mình thì đó là do hotfix này hiện không có ngôn ngữ đó.

Thông tin về tệp

Phiên bản tiếng Anh của sửa chữa này có thuộc tính tệp (hoặc sau này tập tin thuộc tính) mà được liệt kê trong bảng sau. Ngày tháng và thời gian cho những tập tin được liệt kê trong giờ phối hợp quốc tế (UTC). Khi bạn xem chi tieát taäp tin, nó được chuyển đổi thành giờ cục bộ. Để biết sự khác nhau giữa UTC và local time, sử dụng các Múi giờ thẻ công cụ ngày và giờ trong Pa-nen điều khiển.
  Date     Time  Version       Size File name  Platform  -------------------------------------------------------------------  24-Jun-2003 16:54 5.0.2195.6745   66,320 Ntprint.dll X86  24-Jun-2003 16:54 5.0.2195.6761  381,712 Printui.dll X86  17-Jun-2003 17:54 5.0.2195.6756 4,576,768 Sp3res.dll  X86
TÌNH TRẠNG
Microsoft đã xác nhận rằng đây là một vấn đề trong các sản phẩm của Microsoft được liệt kê trong phần "Áp dụng cho". Lỗi này được sửa lần đầu tiên trong Microsoft Windows XP Gói dịch vụ số 2.

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 823447 - Xem lại Lần cuối: 08/28/2011 16:03:00 - Bản sửa đổi: 2.0

Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Web Edition, Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Professional Edition, Microsoft Windows 2000 Server

 • kbautohotfix kbhotfixserver kbqfe kbwinxpsp2fix kbwinxppresp2fix kbwinserv2003presp1fix kbbug kbfix kbwin2000presp5fix kbmt KB823447 KbMtvi
Phản hồi