Khắc phục: Phân phối MSXML 2.6 không lại với SQL Server MSDE SP3 hoặc SP3a

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch máy của Microsoft chứ không phải do con người dịch. Microsoft cung cấp các bài viết do con người dịch và cả các bài viết do máy dịch để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng ngôn ngữ của bạn. Tuy nhiên, bài viết do máy dịch không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Loại bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, giống như một người nước ngoài có thể mắc sai sót khi nói ngôn ngữ của bạn. Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra. Microsoft cũng thường xuyên cập nhật phần mềm dịch máy này.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này:823490
Bài viết này đã được lưu trữ. Bài viết được cung cấp "nguyên trạng" và sẽ không còn được cập nhật nữa.
TRIỆU CHỨNG
Nếu bạn cài đặt Microsoft SQL Server 2000 công cụ máy tính để bàn (MSDE) Service Pack 3 (SP3) hoặc Service Pack 3a (SP3a) trên một máy tính nào không có một phiên bản cũ của MSDE được cài đặt, và không có Microsoft XML (MSXML) 2.6 được cài đặt, và bạn cố gắng sử dụng một tính năng XML được thực hiện bởi MSDE, bạn nhận được thông báo lỗi sau:
Thất bại khi tải Msxml2.dll
Chú ý Ví dụ về tính năng XML là OPENXML và sp_xml_prepareddocument.
NGUYÊN NHÂN
MSDE SP3 hoặc SP3a thiết lập chương trình không phân phối lại MSXML 2.6 (msxml2.dll).
GIẢI PHÁP
Một hotfix được hỗ trợ bây giờ là có sẵn từ Microsoft, nhưng nó là chỉ định để khắc phục sự cố được mô tả trong bài viết này. Áp dụng nó chỉ đến hệ thống đang gặp này cụ thể vấn đề.

Chú ý Bạn không thể áp dụng hotfix này trên một máy tính dựa trên Microsoft Windows XP hoặc một máy tính dựa trên Microsoft Windows Server 2003.

Các tập tin sau đây có sẵn để tải về từ Microsoft Download Trung tâm:
Tải vềTải về Msxml2.msi gói bây giờ.Để biết thêm thông tin về cách tải xuống các tệp hỗ trợ Microsoft, hãy bấm số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
119591 Cách tải xuống các tệp hỗ trợ của Microsoft từ dịch vụ trực tuyến
Microsoft đã quét vi-rút cho tệp này. Microsoft đã sử dụng phần mềm dò tìm vi-rút mới nhất hiện có vào ngày tệp được đăng. Tệp này lưu trên máy chủ được tăng cường bảo mật giúp ngăn chặn mọi thay đổi trái phép đối với tệp.

Phiên bản tiếng Anh của hotfix này có các thuộc tính tệp (hoặc sau này tập tin thuộc tính) mà được liệt kê trong bảng sau. Ngày tháng và thời gian cho những tập tin được liệt kê trong giờ phối hợp quốc tế (UTC). Khi bạn xem chi tieát taäp tin, nó được chuyển đổi thành giờ cục bộ. Để biết sự khác nhau giữa UTC và local time, sử dụng các Múi giờ thẻ công cụ ngày và giờ trong Pa-nen điều khiển.
  Date     Time  Version   Size   File name  -----------------------------------------------------  19-May-2004 16:19 8.30.9523.0 699,392 Msxml2.dll  19-May-2004 16:19 8.30.9523.0  20,480 Msxml2a.dll  19-May-2004 16:19 8.30.9523.0  36,352 Msxml2r.dll
Chú ý Vì các tệp phụ thuộc, gần đây nhất hotfix hay tính năng có chứa các tập tin cũng có thể chứa tệp bổ sung.
TÌNH TRẠNG
Microsoft đã xác nhận rằng đây là một vấn đề trong các sản phẩm của Microsoft được liệt kê trong phần "Áp dụng cho".
THÔNG TIN THÊM
Để biết thêm thông tin, hãy bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
824684Mô tả thuật ngữ chuẩn được sử dụng để mô tả các bản cập nhật phần mềm của Microsoft
sqlxml

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 823490 - Xem lại Lần cuối: 12/08/2015 03:25:20 - Bản sửa đổi: 2.0

Microsoft SQL Server 2000 Service Pack 3

 • kbnosurvey kbarchive kbhotfixserver kbdownload kbbug kbqfe kbfix kbmt KB823490 KbMtvi
Phản hồi
ERROR: at System.Diagnostics.Process.Kill() at Microsoft.Support.SEOInfrastructureService.PhantomJS.PhantomJSRunner.WaitForExit(Process process, Int32 waitTime, StringBuilder dataBuilder, Boolean isTotalProcessTimeout)