Làm cách nào để tôi có thể ngăn người dùng kết nối với một thiết bị lưu trữ USB?

Hỗ trợ cho Windows XP đã kết thúc

Microsoft đã kết thúc hỗ trợ dành cho Windows XP vào ngày 8 tháng 4 năm 2014. Thay đổi này đã ảnh hưởng đến các bản cập nhật phần mềm và tùy chọn bảo mật của bạn. Tìm hiểu ý nghĩa của điều này với bạn và cách thực hiện để luôn được bảo vệ.

Hỗ trợ cho Windows Server 2003 đã kết thúc vào ngày 14 tháng 7 năm 2015

Microsoft đã kết thúc hỗ trợ cho Windows Server 2003 vào ngày 14 tháng 7 năm 2015. Thay đổi này đã ảnh hưởng đến các bản cập nhật phần mềm và tùy chọn bảo mật của bạn. Tìm hiểu ý nghĩa của điều này với bạn và cách thực hiện để luôn được bảo vệ.

Mô tả sự cố
Giả định rằng bạn muốn ngăn người dùng kết nối với thiết bị lưu trữ USB được kết nối với máy tính đang chạy Windows XP, Windows Server 2003 hoặc Windows 2000. Bài viết này thảo luận hai phương pháp bạn có thể sử dụng để thực hiện việc này.
Giải pháp
Để ngăn người dùng kết nối với thiết bị lưu trữ USB, hãy sử dụng một hoặc nhiều quy trình sau, nếu phù hợp với trường hợp của bạn.

Nếu thiết bị lưu trữ USB chưa được cài đặt trên máy tính

Nếu thiết bị lưu trữ USB chưa được cài đặt trên máy tính, hãy gán các quyền Từ chối người dùng hoặc nhóm và tài khoản HỆ THỐNG cục bộ cho các tệp sau:
 • %SystemRoot%\Inf\Usbstor.pnf
 • %SystemRoot%\Inf\Usbstor.inf
Khi bạn thực hiện việc này, người dùng không thể cài đặt thiết bị lưu trữ USB trên máy tính. Để gán các quyền Từ chối người dùng hoặc nhóm cho các tệp Usbstor.pnf và Usbstor.inf, hãy làm theo các bước sau:
 1. Khởi động Windows Explorer rồi định vị cặp %SystemRoot%\Inf.
 2. Bấm chuột phải vào tệp Usbstor.pnf rồi bấm vào Thuộc tính.
 3. Bấm tab Bảo mật .
 4. Trong danh sách Tên nhóm hoặc tên người dùng, thêm người dùng hoặc nhóm bạn muốn đặt các quyền Từ chối.
 5. Trong danh sách Quyền cho Tên người dùng hoặc Tên nhóm, bấm để chọn hộp kiểm Từ chối bên cạnh Kiểm soát Hoàn toàn.

  Chú ý Đồng thời thêm tài khoản Hệ thống vào danh sách Từ chối.
 6. Trong danh sách Tên nhóm hoặc tên người dùng, chọn tài khoản HỆ THỐNG.
 7. Trong danh sách Quyền cho Tên người dùng hoặc Tên nhóm, bấm để chọn hộp kiểm Từ chối bên cạnh Kiểm soát Hoàn toàn rồi bấm OK.
 8. Bấm chuột phải vào tệp Usbstor.inf rồi bấm vào Thuộc tính.
 9. Bấm tab Bảo mật .
 10. Trong danh sách Tên nhóm hoặc tên người dùng, thêm người dùng hoặc nhóm bạn muốn đặt các quyền Từ chối.
 11. Trong danh sách Quyền cho Tên người dùng hoặc Tên nhóm, bấm để chọn hộp kiểm Từ chối bên cạnh Kiểm soát Hoàn toàn.
 12. Trong danh sách Tên nhóm hoặc tên người dùng, chọn tài khoản HỆ THỐNG.
 13. Trong danh sách Quyền cho Tên người dùng hoặc Tên nhóm, bấm để chọn hộp kiểm Từ chối bên cạnh Kiểm soát Hoàn toàn rồi bấm OK.

Nếu thiết bị lưu trữ USB đã được cài đặt trên máy tính


Nếu thiết bị lưu trữ USB đã được cài đặt trên máy tính, bạn có thể thay đổi sổ đăng ký để đảm bảo rằng thiết bị đó không hoạt động khi người dùng kết nối với máy tính. Để được chúng tôi khắc phục các sự cố này, bạn hãy vào phần “Khắc phục sự cố cho tôi”. Nếu bạn muốn tự mình khắc phục sự cố này, hãy vào phần “Để tôi tự khắc phục sự cố”.

Khắc phục sự cố cho tôi


Để khắc phục sự cố này tự động, hãy bấm vào liên kết Khắc phục sự cố này. Sau đó bấm vào Chạy trong hộp thoại Tải Tệp xuống và thực hiện theo các bước trong thuật sỹ này.

Chú ý thuật sỹ này có thể chỉ có bằng tiếng Anh; tuy nhiên, bản vá tự động cũng hoạt động đối với các phiên bản ngôn ngữ khác của Windows.

Chú ý nếu bạn đang không sử dụng máy tính có sự cố, hãy lưu giải pháp Khắc phục sự cố vào một ổ đĩa flash hoặc CD rồi chạy trên máy tính có sự cố.

Bây giờ, hãy vào phần "Phương pháp này có khắc phục được sự cố không?".

Để tôi tự khắc phục sự cố

Quan trọng Phần, phương pháp hoặc tác vụ này chứa các bước chỉ dẫn cho bạn cách sửa đổi sổ đăng ký. Tuy nhiên, có thể xảy ra sự cố nghiêm trọng nếu bạn sửa đổi sổ đăng ký không đúng cách. Do đó, hãy chắc chắn rằng bạn thực hiện các bước sau cẩn thận. Để bảo vệ tốt hơn, hãy sao lưu sổ đăng ký trước khi bạn sửa đổi. Sau đó, bạn có thể khôi phục sổ đăng ký nếu xảy ra sự cố. Để biết thêm thông tin về cách sao lưu và khôi phục sổ đăng ký, hãy bấm số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
322756 Cách sao lưu và khôi phục sổ đăng ký trong Windows
Nếu thiết bị lưu trữ USB đã được cài đặt trên máy tính, hãy đặt giá trị Bắt đầu trong khoá đăng ký sau về 4:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\UsbStor
Khi bạn thực hiện việc này, thiết bị lưu trữ USB không hoạt động khi người dùng kết nối thiết bị với máy tính. Để đặt giá trị Bắt đầu, hãy làm theo các bước sau:
 1. Bấm Bắt đầu, rồi bấm Chạy.
 2. Trong ô Mở, gõ regedit, sau đó bấm OK.
 3. Định vị rồi bấm vào khoá đăng ký sau:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\UsbStor
 4. Trong ngăn chi tiết, bấm đúp vào Bắt đầu.
 5. Trong ô Dữ liệu giá trị, nhập 4, bấm vào Hệ đếm 16 (nếu ô này chưa được chọn) rồi bấm OK.
 6. Thoát khỏi Registry Editor.

Phương pháp này có khắc phục được sự cố không?

Kiểm tra xem sự cố đã được khắc phục hay chưa. Nếu sự cố đã được khắc phục, bạn đã hoàn thành bài viết này. Nếu sự cố vẫn chưa được khắc phục, bạn có thể liên hệ với bộ phận hỗ trợ.
Thông tin bổ sung
Hãy liên hệ với nhà cung cấp thiết bị USB của bạn để hỏi về trình điều khiển mới hơn. Để biết thông tin về nhà sản xuất phần cứng của bạn, hãy ghé thăm Web site sau:Microsoft cung cấp thông tin liên hệ của bên thứ ba để giúp bạn tìm kiếm trợ giúp kỹ thuật. Thông tin liên hệ này có thể thay đổi mà không thông báo. Microsoft không bảo đảm độ chính xác về thông tin liên hệ của bên thứ ba này.
khắc phục sự cố
Thuộc tính

ID Bài viết: 823732 - Xem lại Lần cuối: 06/10/2013 02:42:00 - Bản sửa đổi: 2.1

Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Professional Edition, Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)

 • kbmsifixme kbfixme kbinfo KB823732
Phản hồi