Bạn hiện đang ngoại tuyến, hãy chờ internet để kết nối lại

LỖI: "các dịch vụ được chỉ định đã được đánh dấu để xóa bỏ" lỗi tin nhắn khi bạn cài đặt lại một dịch vụ trong Visual Studio.NET

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch máy của Microsoft chứ không phải do con người dịch. Microsoft cung cấp các bài viết do con người dịch và cả các bài viết do máy dịch để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng ngôn ngữ của bạn. Tuy nhiên, bài viết do máy dịch không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Loại bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, giống như một người nước ngoài có thể mắc sai sót khi nói ngôn ngữ của bạn. Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra. Microsoft cũng thường xuyên cập nhật phần mềm dịch máy này.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này:823942
Bài viết này đã được lưu trữ. Bài viết được cung cấp "nguyên trạng" và sẽ không còn được cập nhật nữa.
TRIỆU CHỨNG
Khi bạn cố gắng để cài đặt lại một dịch vụ trong một ứng dụng dịch vụ của Microsoft Windows trên một máy tính dựa trên Microsoft Windows 2000, bạn có thể nhận được thông báo lỗi sau:
Các dịch vụ được chỉ định đã được đánh dấu để xóa bỏ
Khi vấn đề này xảy ra, các dịch vụ không phải cài đặt lại.
NGUYÊN NHÂN
Vấn đề này có thể xảy ra nếu các điều kiện sau đây xảy ra theo thứ tự này:
  1. Bạn cài đặt một dịch vụ trong một ứng dụng Windows Service.
  2. Bạn loại bỏ các dịch vụ bằng cách sử dụng một tập tin Windows Installer (.msi).

    Chú ýĐể loại bỏ các dịch vụ bằng cách sử dụng một tập tin .msi, bấm chuột phải vào biểu tượng chương trình cho các tập tin .msi, và sau đó nhấp vào Gỡ cài đặt.
  3. Bạn cài đặt lại cùng một dịch vụ mà không cần đầu tiên khởi động lại máy tính.
Nếu bạn cài đặt các dịch vụ trên một máy tính dựa trên Windows 2000, bạn phải khởi động lại máy tính trước khi bạn có thể cài đặt lại dịch vụ.

Trong Windows 2000, dịch vụ không hoàn toàn xóa cho đến khi máy tính khởi động lại. Mặc dù bạn không nhận được một dấu nhắc khởi động lại máy tính sau khi bạn loại bỏ các dịch vụ, bạn phải khởi động lại máy tính trước khi bạn cài đặt lại dịch vụ.

Chú ý Nếu bạn loại bỏ các dịch vụ bằng cách sử dụng một tập tin thực thi (exe), bạn nhận được một dấu nhắc khởi động lại máy tính.
CÁCH GIẢI QUYẾT KHÁC
Để làm việc xung quanh vấn đề này, khởi động lại máy tính trước khi bạn cài đặt lại dịch vụ.

Chú ý Nếu bạn lần đầu tiên xác minh rằng các dịch vụ được ngừng lại, và sau đó bạn bỏ quản lý giao diện điều khiển Microsoft (MMC) trước khi bạn loại bỏ các dịch vụ, bạn có thể cài đặt lại các dịch vụ mà không cần khởi động lại máy tính.
TÌNH TRẠNG
Microsoft đã xác nhận rằng đây là một vấn đề trong các sản phẩm của Microsoft được liệt kê trong phần "Áp dụng cho" của bài viết này.
THÔNG TIN THÊM
Để biết thêm thông tin về làm thế nào để thêm một dịch vụ và về làm thế nào để hủy bỏ một dịch vụ trong một ứng dụng dịch vụ của Windows, xem chủ đề "Hướng: tạo một Windows dịch vụ ứng dụng trong các thành phần Designer" trong Visual Studio.NET tài liệu trong thư viện Microsoft Developer Network (MSDN).

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 823942 - Xem lại Lần cuối: 12/08/2015 03:35:22 - Bản sửa đổi: 2.0

Microsoft Visual Studio .NET 2003 Enterprise Architect, Microsoft Visual Studio .NET 2003 Enterprise Developer, Microsoft Visual Studio .NET 2003 Academic Edition

  • kbnosurvey kbarchive kbvs2005swept kbvs2005doesnotapply kbhotfixserver kbqfe kberrmsg kbpending kbbug kbmt KB823942 KbMtvi
Phản hồi