Thay đổi mật khẩu lỗi xảy ra khi bạn mở khóa máy tính

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch máy của Microsoft chứ không phải do con người dịch. Microsoft cung cấp các bài viết do con người dịch và cả các bài viết do máy dịch để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng ngôn ngữ của bạn. Tuy nhiên, bài viết do máy dịch không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Loại bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, giống như một người nước ngoài có thể mắc sai sót khi nói ngôn ngữ của bạn. Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra. Microsoft cũng thường xuyên cập nhật phần mềm dịch máy này.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này:824110
Bài viết này đã được lưu trữ. Bài viết được cung cấp "nguyên trạng" và sẽ không còn được cập nhật nữa.
TRIỆU CHỨNG
Khi bạn cố gắng để mở khóa máy tính dựa trên Windows 2000, bạn có thể nhận các thông điệp sau đây nếu bạn có máy Microsoft NetWare khách (CSNW) được cài đặt và cấu hình để sử dụng một máy chủ ưa thích:
NetWare mạng
Không có cây NetWare NDS đã được phát hiện, không thể thực hiện thao tác thay đổi mật khẩu.
Sau đó, bạn có thể nhận được thông báo lỗi sau:
NetWare mạng
Bạn có thể cần phải thay đổi mật khẩu của bạn một cách riêng biệt trên NetWare 2.X và 3.X máy chủ mà không phải là một phần của một đề án đồng bộ hóa mật khẩu.Sử dụng SETPASS (nằm trong thư mục SYS\\PUBLIC trên máy chủ NetWare) để làm điều này.
Nếu bạn đang kết nối tới NetWare NDS, bạn có thể nhận được sau thông báo:
Thay đổi mật khẩu trên NetWare
Chọn NetWare NDS cây để thay đổi mật khẩu trên cho người sử dụng
Bạn có thể nhận các thông điệp lỗi ngay cả khi mật khẩu đã không hết hạn.
NGUYÊN NHÂN
Vấn đề này xảy ra bởi vì Windows 2000 dựa trên máy tính của bạn có khách hàng Microsoft NetWare (CSNW) được cài đặt và đăng ký có một ForceUnlockLogon giá trị với giá trị là 1.
GIẢI PHÁP

Thông tin Hotfix

Hotfix được hỗ trợ đang được Microsoft cung cấp. Tuy nhiên, hotfix này là nhằm khắc phục chỉ sự cố được mô tả trong bài viết này. Hotfix này chỉ áp dụng cho hệ thống đang gặp vấn đề cụ thể này.

Nếu hotfix này sẵn có để tải xuống, có phần "Tải xuống hotfix sẵn có" ở đầu bài viết trong Cơ sở Kiến thức này. Nếu phần này không xuất hiện, gửi một yêu cầu dịch vụ khách hàng của Microsoft và hỗ trợ để có được các hotfix.

Chú ý Nếu vấn đề khác xảy ra hoặc nếu bất cứ xử lý sự cố là cần thiết, bạn có thể phải tạo một yêu cầu dịch vụ riêng biệt. Các chi phí hỗ trợ thông thường sẽ áp dụng để hỗ trợ thêm câu hỏi và vấn đề này không đủ điều kiện cho hotfix này cụ thể. Đối với một danh sách đầy đủ của Microsoft dịch vụ khách hàng và hỗ trợ số điện thoại hoặc để tạo ra một yêu cầu dịch vụ riêng biệt, ghé thăm Web site sau của Microsoft: Chú ý Các hình thức "Hotfix download available" hiển thị các ngôn ngữ mà các hotfix có sẵn. Nếu bạn không thấy ngôn ngữ của mình thì đó là do hotfix này hiện không có ngôn ngữ đó.

Điều kiện tiên quyết

Bạn phải có Windows 2000 Service Pack 3 cài đặt để áp dụng hotfix này.

Khởi động lại yêu cầu

Bạn phải khởi động lại máy tính của bạn sau khi bạn áp dụng hotfix này.

Thông tin thay thế hotfix

Hotfix này không thay thế bất kỳ hotfix nào khác.

Thông tin về tệp

Phiên bản tiếng Anh của sửa chữa này có thuộc tính tệp (hoặc sau này) mà được liệt kê trong bảng sau. Ngày và giờ của những tệp này được liệt kê theo giờ chuẩn quốc tế (UTC). Khi bạn xem chi tieát taäp tin, nó được chuyển đổi thành giờ cục bộ. Để biết sự khác nhau giữa UTC và local time, sử dụng các Múi giờ thẻ công cụ ngày và giờ trong Pa-nen điều khiển.
  Date     Time  Version    Size   File name  ------------------------------------------------------  22-Jul-2003 17:24 5.0.2195.6789 333,072 Msgina.dll
TÌNH TRẠNG
Microsoft đã xác nhận rằng đây là một vấn đề trong các sản phẩm của Microsoft được liệt kê ở đầu bài viết này.
hộp thoại hộp thoại hộp lỗi lỗi

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 824110 - Xem lại Lần cuối: 12/08/2015 03:37:56 - Bản sửa đổi: 2.0

Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Professional Edition, Microsoft Windows 2000 Server

 • kbnosurvey kbarchive kbautohotfix kbhotfixserver kbqfe kbsecurity kbfix kbbug kbmt KB824110 KbMtvi
Phản hồi