Tháng 9 năm 2003 Exchange 2000 Server Post-Service Pack 3 Rollup

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch máy của Microsoft chứ không phải do con người dịch. Microsoft cung cấp các bài viết do con người dịch và cả các bài viết do máy dịch để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng ngôn ngữ của bạn. Tuy nhiên, bài viết do máy dịch không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Loại bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, giống như một người nước ngoài có thể mắc sai sót khi nói ngôn ngữ của bạn. Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra. Microsoft cũng thường xuyên cập nhật phần mềm dịch máy này.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này:824282
Bài viết này đã được lưu trữ. Bài viết được cung cấp "nguyên trạng" và sẽ không còn được cập nhật nữa.
TÓM TẮT
Sửa danh sách bài viết Microsoft Exchange 2000 Server lỗi mà đã được cố định kể từ khi phát hành của Exchange 2000 Service Pack 3 (SP3). Exchange 2000 bản sửa lỗi cho một thành phần đặc biệt là tích lũy và có chứa tất cả các bản sửa lỗi trước cho thành phần đó. Bản sửa lỗi với một số phiên bản đặc biệt chứa tất cả các bản sửa lỗi có một số phiên bản trước đó.

Điều này Rollup không chứa bản sửa lỗi cho Microsoft Active Directory Connector (ADC). Để thêm thông tin về ADC rollup, nhấp vào số bài viết sau đây để xem các bài viết trong các Cơ sở kiến thức Microsoft:
815452Tháng 3 năm 2003 Exchange 2000 Server Post-Service Pack 3 Rollup cho ADC
THÔNG TIN THÊM

Cập nhật thông tin rollup

Update rollup này đã được thay thế bởi tháng 8 2004 Exchange 2000 Server Post-Service Pack 3 Update Rollup (xây dựng 6603.1). Cho thông tin bổ sung, bấm số bài viết sau đây để xem bài viết trong Microsoft Knowledge Base:
870540Tính sẵn sàng của tháng 8 năm 2004 Exchange 2000 Server Post-Service Pack 3 Update Rollup

Tháng 9 năm 2003 Post-Service Pack 3 Rollup

Làm thế nào để có được

Tháng 9 năm 2003 Exchange 2000 Server Post-Service Pack 3 Rollup thay thế Tháng ba 2003 Exchange 2000 Server Post-Service Pack 3 Rollup đã được tái phát hành vào ngày 24 tháng 3 năm 2003 và tháng 8 năm 2003 Exchange 2000 Server Post-Service Pack 3 Rollup đã được tái phát hành vào ngày 27 tháng 8 năm 2003.

Các tập tin sau đây có sẵn cho tải về từ Microsoft Download Center:
Tải vềTải về Exchange2000-KB870540-v2-x 86-ENU.exe-ENU.exe gói bây giờ.

16 Tháng 8 năm 2004

Để thêm thông tin về làm thế nào để tải xuống Microsoft Hỗ trợ tập tin, hãy bấm số bài viết sau đây để xem các bài viết trong các Cơ sở kiến thức Microsoft:
119591 Làm thế nào để có được hỗ trợ của Microsoft tập tin từ các dịch vụ trực tuyến
Microsoft đã quét vi-rút cho tệp này. Microsoft sử dụng nhiều nhất phần mềm phát hiện vi rút hiện tại đã có sẵn trên ngày mà các tập tin đã được đăng. Các tập tin được lưu trữ trên tăng cường bảo mật máy chủ giúp ngăn ngừa bất kỳ thay đổi không được phép để các tập tin.

Điều kiện tiên quyết

Bản cập nhật này đòi hỏi Microsoft Exchange 2000 Server Service Pack 3.

Để biết thêm chi tiết, bấm vào các số bài viết sau để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
301378Làm thế nào để có được Exchange 2000 Server service pack mới nhất

Thông tin cài đạ̃t

Thiết lập cố dừng các dịch vụ thích hợp để các việc cài đặt có thể kết luận mà không cần phải khởi động lại hệ thống. (Thiết lập khởi động lại các dịch vụ mà nó thành công ngừng lại.) Tuy nhiên, nếu một tập tin mà là để thay thế là sử dụng, và nếu dịch vụ không thể dừng (ví dụ, phần mềm chống vi-rút), bạn sẽ được nhắc để khởi động lại máy tính của bạn sau khi thiết lập.

Chú ý Nếu bạn loại bỏ rollup, bạn có thể được nhắc để khởi động lại của bạn máy tính. Sau khi bạn khởi động lại máy tính của bạn, hệ thống của bạn sẽ được khôi phục vào các trạng thái trước đó.

Cho thông tin bổ sung, bấm vào sau điều các con số để xem các bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
328839Làm thế nào để áp dụng trao đổi dịch vụ gói và hotfixes
331646 Exchange 2000 Server post-Service Pack 3 hotfix thiết bị chuyển mạch dòng lệnh

Sửa danh sách

Đối với một danh sách các bản sửa lỗi được chứa trong rollup này, hãy truy cập Microsoft Web site sau:

Thông tin về tệp

Phiên bản tiếng Anh của hotfix này có các tập tin thuộc tính (hoặc sau này tập tin thuộc tính) mà được liệt kê trong bảng sau. Ngày tháng và thời gian cho những tập tin được liệt kê theo giờ phối hợp quốc tế (UTC). Khi bạn xem chi tieát taäp tin, nó được chuyển đổi thành giờ cục bộ. Để tìm sự khác nhau giữa UTC và local time, sử dụng các Giờ Khu vực thẻ công cụ ngày và giờ trong Pa-nen điều khiển.
  Date     Time  Version      Size  File name  --------------------------------------------------------------  15-Jul-2003 20:23 6.0.6487.1    602,112 Abv_dg.dll     15-Jul-2003 20:21 6.0.6487.1    593,920 Addxa.dll      15-Jul-2003 20:33 6.0.6487.1     49,152 Archivesink.dll   15-Jul-2003 20:44 6.0.6487.1    221,184 Calconmsg.dll    15-Jul-2003 20:18 6.0.6487.1    585,728 Ccmc.exe      15-Jul-2003 20:40 6.0.6487.1     69,632 Ccmproxy.dll    18-Jul-2003 22:58 6.0.6487.2    716,800 Cdo.dll       15-Jul-2003 23:00 6.0.6487.1   3,915,776 Cdoex.dll      15-Jul-2003 20:40 6.0.6487.1   2,109,440 Cdoexm.dll     15-Jul-2003 20:16 6.0.6487.1    557,056 Cdohtml.dll     26-Jun-2003 16:39           91,624 Ctrl_calendarview20.js  26-Jun-2003 16:39           8,882 Ctrl_reminder20.htc  26-Jun-2003 16:39           71,102 Ctrl_view20.js  15-Jul-2003 20:40 6.0.6487.1    794,624 Dapi.dll      15-Jul-2003 22:55 6.0.6487.1    851,968 Davex.dll      15-Jul-2003 22:55 6.0.6487.1     53,248 Davexpc.dll     15-Jul-2003 20:20 6.0.6487.1     28,672 Dramapi.dll     15-Jul-2003 22:49 6.0.6487.1    131,072 Drviis.dll     15-Jul-2003 20:26 6.0.6487.1    151,552 Ds2mb.dll      16-Jul-2003 05:17 6.0.6487.1    114,688 Ds2mbmsg.dll    15-Jul-2003 22:50 6.0.6487.1    577,536 Dsaccess.dll    15-Jul-2003 20:25 6.0.6487.1    184,320 Dscmsg.dll     15-Jul-2003 20:21 6.0.6487.1     69,632 Dsproxy.dll     15-Jul-2003 20:24 6.0.6487.1     65,536 Dxanotes.dll    26-Jun-2003 17:02           2,670 Edkguid.h  17-Jul-2003 03:17           18,980 Edkguid.lib  15-Jul-2003 20:23 6.0.6487.1    163,840 Emsabp32.dll    15-Jul-2003 20:39 6.0.6487.1    958,464 Emsmdb32.dll    15-Jul-2003 20:18 6.0.6487.1   1,798,144 Emsmta.exe     15-Jul-2003 22:50 6.0.6487.1    733,184 Epoxy.dll      15-Jul-2003 22:54 6.0.6487.1   2,183,168 Ese.dll       15-Jul-2003 22:54 6.0.6487.1    266,240 Eseback2.dll    15-Jul-2003 22:54 6.0.6487.1    217,088 Esebcli2.dll    15-Jul-2003 22:54 6.0.6487.1     40,960 Eseperf.dll     26-Jun-2003 16:43           6,991 Eseperf.hxx  15-Jul-2003 22:54          391,634 Eseperf.ini  22-Jul-2003 23:57 6.0.6487.3   8,466,432 Exadmin.dll     15-Jul-2003 23:00 6.0.6487.1   3,575,808 Excdo.dll      15-Jul-2003 22:50 6.0.6487.1     28,672 Exchmem.dll     23-Jul-2003 00:43 6.0.6487.3   3,850,240 Excluadm.dll    15-Jul-2003 20:26 6.0.6487.1   3,354,624 Exconmsg.dll    15-Jul-2003 19:51 6.0.6487.1    210,080 Exifs.sys  15-Jul-2003 19:51 6.0.6487.1     8,192 Exifsmsg.dll    15-Jul-2003 22:49 6.0.6487.1     90,112 Eximap4.dll     15-Jul-2003 20:40 6.0.6487.1   1,867,776 Exmgmt.exe     15-Jul-2003 22:50 6.0.6487.1    258,048 Exmime.dll     15-Jul-2003 20:16 6.0.6487.1    176,128 Exnntp.dll     15-Jul-2003 22:55 6.0.6487.1    143,360 Exodbesh.dll    15-Jul-2003 22:55 6.0.6487.1     57,344 Exodbpc.dll     15-Jul-2003 22:55 6.0.6487.1    200,704 Exodbprx.dll    19-Aug-2003 02:11 6.0.6487.4   2,174,976 Exoledb.dll     15-Jul-2003 22:48 6.0.6487.1     81,920 Exosal.dll     15-Jul-2003 22:50 6.0.6487.1     32,768 Expop3.dll     15-Jul-2003 22:50 6.0.6487.1     32,768 Exproto.dll     15-Jul-2003 22:55 6.0.6487.1    307,200 Exprox.dll     15-Jul-2003 20:18 6.0.6487.1    139,264 Exres.dll      15-Jul-2003 20:28 6.0.6487.1    143,360 Exschema.exe    15-Jul-2003 20:30 6.0.6487.1   2,494,464 Exsetdata.dll    15-Jul-2003 22:55 6.0.6487.1    307,200 Exsmtp.dll     15-Jul-2003 20:28 6.0.6487.1    716,800 Exsp.dll      15-Jul-2003 20:29 6.0.6487.1    675,840 Exwform.dll     15-Jul-2003 20:19 6.0.6487.1    180,224 Exwin32.dll     15-Jul-2003 20:40 6.0.6487.1   1,347,584 Exwmi.dll      15-Jul-2003 20:29 6.0.6487.1     40,960 Febecfg.dll     26-Jun-2003 16:39           5,596 Frm_attach20.js  26-Jun-2003 16:39           32,766 Frm_composeappt20.js  26-Jun-2003 16:39           28,522 Frm_composecontact20.js  26-Jun-2003 16:39           8,985 Frm_readnote20.js  15-Jul-2003 20:25 6.0.6487.1     40,960 Gw2mex.exe     15-Jul-2003 20:25 6.0.6487.1    110,592 Gwhc.dll      15-Jul-2003 20:32 6.0.6487.1     24,576 Gwisecalmsg.dll   15-Jul-2003 22:49 6.0.6487.1     32,768 Iisif.dll      15-Jul-2003 22:50 6.0.6487.1    135,168 Iisproto.dll    15-Jul-2003 22:50 6.0.6487.1     61,440 Imap4be.dll     15-Jul-2003 20:31 6.0.6487.1    319,488 Imap4evt.dll    15-Jul-2003 20:30 6.0.6487.1    131,072 Imap4fe.dll     15-Jul-2003 22:49 6.0.6487.1    126,976 Imap4svc.dll    15-Jul-2003 20:40 6.0.6487.1    479,232 Imapmgr.dll     15-Jul-2003 20:40 6.0.6487.1     73,728 Inproxy.dll     15-Jul-2003 20:25 6.0.6487.1    868,352 Lsadmin.exe     15-Jul-2003 20:22 6.0.6487.1    163,840 Lscms.dll      15-Jul-2003 20:27 6.0.6487.1    344,064 Lscps.dll      15-Jul-2003 20:22 6.0.6487.1     73,728 Lslde.dll      15-Jul-2003 20:22 6.0.6487.1     28,672 Lsldew.dll     15-Jul-2003 20:23 6.0.6487.1    139,264 Lsmexhc.dll     15-Jul-2003 20:22 6.0.6487.1    237,568 Lsmexif.dll     15-Jul-2003 20:24 6.0.6487.1     20,480 Lsmexin.exe     15-Jul-2003 20:24 6.0.6487.1     40,960 Lsmexnts.exe    15-Jul-2003 20:24 6.0.6487.1     20,480 Lsmexout.exe    15-Jul-2003 20:22 6.0.6487.1    118,784 Lsmmdodb.dll    15-Jul-2003 20:23 6.0.6487.1    200,704 Lsntshc.dll     15-Jul-2003 20:24 6.0.6487.1     49,152 Lsntsmex.exe    15-Jul-2003 20:25 6.0.6487.1     49,152 Lsxfm.dll      15-Jul-2003 20:40 6.0.6487.1   2,969,600 Mad.exe       15-Jul-2003 23:00 6.0.6487.1    524,288 Madfb.dll      16-Jul-2003 05:20 6.0.6487.1    806,912 Madmsg.dll     23-Jul-2003 00:45 6.0.6487.3   4,698,112 Maildsmx.dll    15-Jul-2003 20:18 6.0.6487.1    745,472 Mapi32.dll     15-Jul-2003 20:32 6.0.6487.1     24,576 Mapical.dll     15-Jul-2003 20:17 6.0.6487.1     49,152 Mdbevent.dll    15-Jul-2003 20:36 6.0.6487.1   2,285,568 Mdbmsg.dll     15-Jul-2003 20:19 6.0.6487.1     32,768 Mdbrole.dll     15-Jul-2003 22:50 6.0.6487.1     24,576 Mdbtask.dll     15-Jul-2003 20:25 6.0.6487.1     32,768 Mex2gw.exe     15-Jul-2003 20:18 6.0.6487.1   2,551,808 Mlmig32.dll     15-Jul-2003 20:16 6.0.6487.1     69,632 Mlmignts.dll    15-Jul-2003 20:21 6.0.6487.1    245,760 Mmfmig32.dll    15-Jul-2003 20:27 6.0.6487.1     81,920 Msgtrack.dll    15-Jul-2003 20:19 6.0.6487.1   3,092,480 Mtamsg.dll     15-Jul-2003 20:26 6.0.6487.1     73,728 Mtaroute.dll    15-Jul-2003 20:16 6.0.6487.1    151,552 Nntpex.dll     15-Jul-2003 20:40 6.0.6487.1   1,105,920 Nntpmgr.dll     15-Jul-2003 20:22 6.0.6487.1     53,248 Ntspxgen.dll    26-Jun-2003 16:52 2002.10.4.0    111,616 Offfilt.dll     15-Jul-2003 20:40 6.0.6487.1     77,824 Pcproxy.dll     15-Jul-2003 22:48 6.0.6487.1     94,208 Peexch50.dll    15-Jul-2003 22:48 6.0.6487.1    393,216 Phatcat.dll     15-Jul-2003 22:55 6.0.6487.1    507,904 Phatq.dll      15-Jul-2003 22:55 6.0.6487.1    229,376 Phatqadm.dll    15-Jul-2003 22:49 6.0.6487.1     36,864 Pop3be.dll     15-Jul-2003 20:31 6.0.6487.1    303,104 Pop3evt.dll     15-Jul-2003 20:30 6.0.6487.1     24,576 Pop3fe.dll     15-Jul-2003 20:40 6.0.6487.1    892,928 Pop3mgr.dll     15-Jul-2003 22:48 6.0.6487.1     73,728 Pop3svc.dll     15-Jul-2003 20:31 6.0.6487.1    163,840 Protomsg.dll    15-Jul-2003 22:50 6.0.6487.1    528,384 Reapi.dll      15-Jul-2003 22:55 6.0.6487.1    311,296 Resvc.dll      15-Jul-2003 20:40 6.0.6487.1    708,608 Smtpmgr.dll     15-Jul-2003 20:20 6.0.6487.1     86,016 Srscheck.dll    15-Jul-2003 20:20 6.0.6487.1    401,408 Srsmain.exe     15-Jul-2003 20:23 6.0.6487.1   1,069,056 Srsmsg.dll     15-Jul-2003 22:49 6.0.6487.1   4,648,960 Store.exe      15-Jul-2003 20:16 6.0.6487.1     65,536 Tokenm.dll     15-Jul-2003 22:55 6.0.6487.1    413,696 Tranmsg.dll     15-Jul-2003 20:27 6.0.6487.1     73,728 Turflist.dll    26-Jun-2003 16:39           22,121 Util_owa20.js  02-Jul-2003 17:06           12,696 Util_view20.js  15-Jul-2003 20:28 6.0.6487.1   3,735,552 Wmtemplates.dll   15-Jul-2003 20:17 6.0.6487.1     40,960 X400omv1.dll    15-Jul-2003 20:40 6.0.6487.1     94,208 X400prox.dll
kbExchange2000preSP4septbarFix kbExchange2000preSP4septemberbarFix thanh

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 824282 - Xem lại Lần cuối: 12/08/2015 03:42:35 - Bản sửa đổi: 2.0

Microsoft Exchange 2000 Server Standard Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbhotfixserver kbqfe kbinfo kbexchange2000presp4fix kbmt KB824282 KbMtvi
Phản hồi