Bạn hiện đang ngoại tuyến, hãy chờ internet để kết nối lại

Hệ thống không thể đăng bạn nhập bây giờ bởi vì tên miền <domainname>không có sẵn</domainname>

Hỗ trợ cho Windows XP đã kết thúc

Microsoft đã kết thúc hỗ trợ dành cho Windows XP vào ngày 8 tháng 4 năm 2014. Thay đổi này đã ảnh hưởng đến các bản cập nhật phần mềm và tùy chọn bảo mật của bạn. Tìm hiểu ý nghĩa của điều này với bạn và cách thực hiện để luôn được bảo vệ.

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch máy của Microsoft chứ không phải do con người dịch. Microsoft cung cấp các bài viết do con người dịch và cả các bài viết do máy dịch để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng ngôn ngữ của bạn. Tuy nhiên, bài viết do máy dịch không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Loại bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, giống như một người nước ngoài có thể mắc sai sót khi nói ngôn ngữ của bạn. Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra. Microsoft cũng thường xuyên cập nhật phần mềm dịch máy này.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này:824302
Chú ý
Bài viết này áp dụng cho Windows 2000. Hỗ trợ cho Windows 2000 kết thúc vào ngày 13 tháng 7 năm 2010. Các Trung tâm giải pháp cuối cùng hỗ trợ Windows 2000 là một điểm khởi đầu để lập kế hoạch chiến lược của bạn di chuyển từ Windows 2000. Để biết thêm thông tin xem các Chính sách vòng đời hỗ trợ của Microsoft.
Bài viết này đã được lưu trữ. Bài viết được cung cấp "nguyên trạng" và sẽ không còn được cập nhật nữa.
TRIỆU CHỨNG
Nếu bạn đăng nhập với thông tin đăng nhập được lưu trữ (ví dụ, bạn thiết lập một kết nối mạng riêng ảo (VPN) đến mạng công ty của bạn) và bạn thử kết nối tới tài nguyên mạng, bạn có thể nhận các thông báo lỗi sau đây và bạn đang liên tục nhắc nhập tên người dùng và mật khẩu của bạn:
Hệ thống không thể đăng bạn nhập bây giờ bởi vì tên miền DomainName là không có sẵn.
NGUYÊN NHÂN
Vấn đề này có thể xảy ra nếu chứng chỉ người dùng của bạn có hoặc là hết hạn hoặc đã bị xóa bỏ.

Chú ý Bạn không được thông báo rằng ủy nhiệm của bạn đang bị quá hạn hoặc đã bị xóa bỏ.
GIẢI PHÁP

Thông tin hotfix

Hotfix được hỗ trợ đang được Microsoft cung cấp. Tuy nhiên, hotfix này là nhằm khắc phục chỉ sự cố được mô tả trong bài viết này. Hotfix này chỉ áp dụng cho hệ thống đang gặp vấn đề cụ thể này. Hotfix này có thể nhận được thử nghiệm bổ sung. Vì vậy, nếu bạn không bị ảnh hưởng bởi vấn đề này, chúng tôi đề nghị bạn đợi cho Cập Nhật tiếp theo của phần mềm có chứa hotfix này.

Nếu hotfix này sẵn có để tải xuống, có phần "Tải xuống hotfix sẵn có" ở đầu bài viết trong Cơ sở Kiến thức này. Nếu phần này không xuất hiện, liên hệ với Phòng Hỗ Trợ và Dịch vụ Khách hàng của Microsoft để lấy hotfix này.

Chú ý Nếu vấn đề khác xảy ra hoặc nếu bất cứ xử lý sự cố là cần thiết, bạn có thể phải tạo một yêu cầu dịch vụ riêng biệt. Các chi phí hỗ trợ thông thường sẽ áp dụng để hỗ trợ thêm câu hỏi và vấn đề này không đủ điều kiện cho hotfix này cụ thể. Đối với một danh sách đầy đủ của Microsoft dịch vụ khách hàng và hỗ trợ số điện thoại hoặc để tạo ra một yêu cầu dịch vụ riêng biệt, ghé thăm Web site sau của Microsoft: Chú ý Các hình thức "Hotfix download available" hiển thị các ngôn ngữ mà các hotfix có sẵn. Nếu bạn không thấy ngôn ngữ của mình thì đó là do hotfix này hiện không có ngôn ngữ đó.

Điều kiện tiên quyết

Không có điều kiện tiên quyết được yêu cầu.

Khởi động lại yêu cầu

Bạn phải khởi động lại máy tính của bạn sau khi bạn áp dụng hotfix này.

Thông tin thay thế bản vá nóng

Hotfix này không thay thế bất kỳ hotfix nào khác.

Thông tin về tệp

Phiên bản tiếng Anh của hotfix này có các thuộc tính tệp (hoặc sau này tập tin thuộc tính) mà được liệt kê trong bảng sau. Ngày và giờ của những tệp này được liệt kê theo giờ chuẩn quốc tế (UTC). Khi bạn xem chi tieát taäp tin, nó được chuyển đổi thành giờ cục bộ. Để biết sự khác nhau giữa UTC và local time, sử dụng các Múi giờ thẻ công cụ ngày và giờ trong Pa-nen điều khiển.
Windows XP, Ấn bản 32-bit
  Date     Time  Version      Size  File name  --------------------------------------------------------------    19-Aug-2003 01:35 5.1.2600.117   100,352 Msv1_0.dll (pre SP1)    26-Aug-2003 02:28 5.1.2600.1261   110,592 Msv1_0.dll (post SP1) 
Windows XP, 64-bit edition
  Date     Time  Version      Size  File name    Platform  ------------------------------------------------------------------------------  19-Aug-2003 01:35 5.1.2600.117   340,480 Msv1_0.dll    IA-64 (before SP1)  18-Aug-2003 22:39 5.1.2600.117   100,352 Wmsv1_0.dll   x86 (before SP1)  26-Aug-2003 02:04 5.1.2600.1261   345,600 Msv1_0.dll    IA-64 (after SP1)  26-Aug-2003 02:28 5.1.2600.1261   110,592 Wmsv1_0.dll   x86 (after SP1)
Windows 2000
  Date     Time  Version    Size  File name  ----------------------------------------------------------  15-Jul-2003 20:23 5.0.2195.6748  124,688 Adsldp.dll     15-Jul-2003 20:23 5.0.2195.6748  132,368 Adsldpc.dll     15-Jul-2003 20:23 5.0.2195.6748   63,760 Adsmsext.dll    15-Jul-2003 20:23 5.0.2195.6761  381,712 Advapi32.dll    15-Jul-2003 20:23 5.0.2195.6753   69,392 Browser.dll     15-Jul-2003 20:23 5.0.2195.6680  134,928 Dnsapi.dll     15-Jul-2003 20:23 5.0.2195.6780   96,528 Dnsrslvr.dll    15-Jul-2003 20:23 5.0.2195.6753   47,376 Eventlog.dll    15-Jul-2003 20:23 5.0.2195.6759  148,240 Kdcsvc.dll     18-Jun-2003 15:43 5.0.2195.6758  205,072 Kerberos.dll    14-Jul-2003 02:17 5.0.2195.6779  509,712 Lsasrv.dll     15-Jul-2003 17:39 5.0.2195.6782  109,840 Msv1_0.dll     15-Jul-2003 20:23 5.0.2195.6601  311,568 Netapi32.dll    15-Jul-2003 20:23 5.0.2195.6695  371,984 Netlogon.dll    15-Jul-2003 20:23 5.0.2195.6781  931,088 Ntdsa.dll      15-Jul-2003 20:23 5.0.2195.6742  392,464 Samsrv.dll     15-Jul-2003 20:23 5.0.2195.6737  131,344 Scecli.dll     15-Jul-2003 20:23 5.0.2195.6737  306,448 Scesrv.dll     15-Jul-2003 20:08 5.0.2195.6776 4,858,368 Sp3res.dll     15-Jul-2003 20:23 5.0.2195.6601   51,472 W32time.dll     15-Jul-2003 20:23 5.0.2195.6741  126,224 Wldap32.dll     14-Jul-2003 02:17 5.0.2195.6779   33,552 Lsass.exe      16-Aug-2002 11:32 5.0.2195.6601   57,104 W32tm.exe      26-Mar-2003 19:37 5.0.2195.6695   71,888 Ksecdd.sys
TÌNH TRẠNG
Microsoft đã xác nhận rằng đây là một lỗi trong các sản phẩm của Microsoft được liệt kê trong phần "Áp dụng cho".
THÔNG TIN THÊM
Để thêm thông tin về cách hotfix gói được đặt tên , nhấp vào số bài viết sau đây để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
816915Lược đồ đặt tên mới cho Microsoft Windows phần mềm Cập Nhật gói
Note This is a "FAST PUBLISH" article created directly from within the Microsoft support organization. The information contained herein is provided as-is in response to emerging issues. As a result of the speed in making it available, the materials may include typographical errors and may be revised at any time without notice. See Terms of Use for other considerations.

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 824302 - Xem lại Lần cuối: 12/08/2015 03:42:57 - Bản sửa đổi: 2.0

Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Professional Edition, Microsoft Windows 2000 Server

 • kbnosurvey kbarchive kbautohotfix kbhotfixserver kbbug kbfix kbqfe kbwin2000presp5fix kbmt KB824302 KbMtvi
Phản hồi