Rất dài đăng nhập và đăng xuất lần khi bạn cố gắng kết nối với Citrix MetaFrame hoặc Citrix 1.8

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch máy của Microsoft chứ không phải do con người dịch. Microsoft cung cấp các bài viết do con người dịch và cả các bài viết do máy dịch để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng ngôn ngữ của bạn. Tuy nhiên, bài viết do máy dịch không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Loại bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, giống như một người nước ngoài có thể mắc sai sót khi nói ngôn ngữ của bạn. Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra. Microsoft cũng thường xuyên cập nhật phần mềm dịch máy này.

824309
Bài viết này đã được lưu trữ. Bài viết được cung cấp "nguyên trạng" và sẽ không còn được cập nhật nữa.
TRIỆU CHỨNG
Khi bạn cố gắng sử dụng một khách hàng Citrix để kết nối với một Citrix Một cài đặt Citrix 1,8 được lưu trữ trên một máy tính dựa trên Windows 2000 hoặc MetaFrame, bạn có thể kinh nghiệm một thời gian rất dài đăng nhập (từ 5 đến 30 phút) trước khi máy tính để bàn Citrix xuất hiện.
NGUYÊN NHÂN
Vấn đề này có thể xảy ra nếu Windows 2000 Service Pack 4 (SP4) được cài đặt trên máy chủ bạn muốn kết nối tới, và tất cả các điều kiện sau là đúng:
 • Bạn có dịch vụ đầu cuối và Citrix MetaFrame cài đặt trên cùng một máy tính.
 • Bạn tự cấu hình chuyển hướng máy in để in với một máy in địa phương được gắn vào máy tính khách hàng.
 • Bạn sử dụng giao thức Citrix độc lập máy tính kiến trúc (ICA) để giao tiếp giữa Citrix máy khách và máy chủ Citrix.
GIẢI PHÁP

Thông tin Hotfix

Hotfix được hỗ trợ đang được Microsoft cung cấp. Tuy nhiên, hotfix này là nhằm khắc phục chỉ sự cố được mô tả trong bài viết này. Hotfix này chỉ áp dụng cho hệ thống đang gặp vấn đề cụ thể này.

Nếu hotfix này sẵn có để tải xuống, có phần "Tải xuống hotfix sẵn có" ở đầu bài viết trong Cơ sở Kiến thức này. Nếu phần này không xuất hiện, gửi một yêu cầu dịch vụ khách hàng của Microsoft và hỗ trợ để có được các hotfix.

Chú ý Nếu vấn đề khác xảy ra hoặc nếu bất cứ xử lý sự cố là cần thiết, bạn có thể phải tạo một yêu cầu dịch vụ riêng biệt. Các chi phí hỗ trợ thông thường sẽ áp dụng để hỗ trợ thêm câu hỏi và vấn đề này không đủ điều kiện cho hotfix này cụ thể. Đối với một danh sách đầy đủ của Microsoft dịch vụ khách hàng và hỗ trợ số điện thoại hoặc để tạo ra một yêu cầu dịch vụ riêng biệt, ghé thăm Web site sau của Microsoft: Chú ý Các hình thức "Hotfix download available" hiển thị các ngôn ngữ mà các hotfix có sẵn. Nếu bạn không thấy ngôn ngữ của mình thì đó là do hotfix này hiện không có ngôn ngữ đó.

Điều kiện tiên quyết

Windows 2000 Service Pack 4.

Thông tin thay thế hotfix

Hotfix này không thay thế bất kỳ hotfix nào khác.

Thông tin về tệp

Phiên bản tiếng Anh của hotfix này có thuộc tính tệp (hoặc sau này) mà được liệt kê trong bảng sau. Ngày và giờ của những tệp này được liệt kê theo giờ chuẩn quốc tế (UTC). Khi bạn xem chi tieát taäp tin, nó được chuyển đổi thành giờ cục bộ. Để biết sự khác nhau giữa UTC và local time, sử dụng các Múi giờ thẻ công cụ ngày và giờ trong Pa-nen điều khiển.
  Date     Time  Version      Size  File name  ----------------------------------------------------------  17-Jul-2003 17:48 5.0.2195.6738   42,256 Basesrv.dll     17-Jan-2003 16:06 5.0.2195.6656   236,304 Cmd.exe       17-Jul-2003 17:48 5.0.2195.6762   222,992 Gdi32.dll      17-Jul-2003 17:48 5.0.2195.6741   711,440 Kernel32.dll    17-Jul-2003 17:48 5.0.2195.6751   333,072 Msgina.dll     08-Apr-2003 05:54 5.0.2195.6701   90,232 Rdpwd.sys  15-Jul-2003 22:08 5.0.2195.6776  4,858,368 Sp3res.dll     17-Jul-2003 17:48 5.0.2195.6785   380,176 User32.dll     17-Jul-2003 17:48 5.0.2195.6745   385,808 Userenv.dll     16-Jul-2003 23:32 5.0.2195.6784  1,628,784 Win32k.sys  17-Jul-2003 17:20 5.0.2195.6785   182,032 Winlogon.exe    17-Jul-2003 17:48 5.0.2195.6775   243,984 Winsrv.dll
TÌNH TRẠNG
Microsoft đã xác nhận rằng đây là một vấn đề trong các sản phẩm của Microsoft được liệt kê đầu bài viết này.
THÔNG TIN THÊM
Để có thêm thông tin về làm thế nào hotfix gói được đặt tên, bấm số bài viết sau đây để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
816915Lược đồ đặt tên mới cho Microsoft Windows Hotfix gói
Các sản phẩm của bên thứ ba mà bài viết này thảo luận do các công ty độc lập với Microsoft sản xuất. Microsoft đưa ra không có bảo hành, ngụ ý hay cách khác, liên quan đến hiệu suất hoặc độ tin cậy của các sản phẩm này.
Đăng nhập chậm

Cảnh báo: Bài viết này đã được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 824309 - Xem lại Lần cuối: 02/21/2014 00:46:35 - Bản sửa đổi: 2.0

 • kbnosurvey kbarchive kbautohotfix kbhotfixserver kbqfe kbbug kbfix kbwin2000presp5fix kbmt KB824309 KbMtvi
Phản hồi