Bạn hiện đang ngoại tuyến, hãy chờ internet để kết nối lại

"ID xác nhận là không hợp lệ" lỗi tin nhắn khi bạn cố gắng để kích hoạt Windows Server 2003 bằng điện thoại

Hỗ trợ cho Windows Server 2003 đã kết thúc vào ngày 14 tháng 7 năm 2015

Microsoft đã kết thúc hỗ trợ cho Windows Server 2003 vào ngày 14 tháng 7 năm 2015. Thay đổi này đã ảnh hưởng đến các bản cập nhật phần mềm và tùy chọn bảo mật của bạn. Tìm hiểu ý nghĩa của điều này với bạn và cách thực hiện để luôn được bảo vệ.

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch máy của Microsoft chứ không phải do con người dịch. Microsoft cung cấp các bài viết do con người dịch và cả các bài viết do máy dịch để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng ngôn ngữ của bạn. Tuy nhiên, bài viết do máy dịch không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Loại bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, giống như một người nước ngoài có thể mắc sai sót khi nói ngôn ngữ của bạn. Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra. Microsoft cũng thường xuyên cập nhật phần mềm dịch máy này.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này:824345
TRIỆU CHỨNG
Khi bạn sử dụng sản phẩm Windows Activation thuật sĩ để Kích hoạt Windows Server 2003 bằng điện thoại, bạn có thể nhận được các lỗi sau thông báo khi bạn gõ ID xác nhận của bạn và sau đó nhấp vào Tiếp theo:
ID xác nhận không hợp lệ. Hãy kiểm tra số và thử lại.
NGUYÊN NHÂN
Vấn đề này có thể xảy ra nếu bạn kích hoạt cửa sổ bằng điện thoại sau khi thời gian ân hạn 30 ngày kích hoạt đã hết hạn.
GIẢI PHÁP

Thông tin Hotfix

Hotfix được hỗ trợ đang được Microsoft cung cấp. Tuy nhiên, hotfix này là nhằm khắc phục chỉ sự cố được mô tả trong bài viết này. Hotfix này chỉ áp dụng cho hệ thống đang gặp vấn đề cụ thể này. Hotfix này có thể nhận được thử nghiệm bổ sung. Vì vậy, nếu bạn không bị ảnh hưởng bởi vấn đề này, chúng tôi đề nghị bạn đợi cho Cập Nhật tiếp theo của phần mềm có chứa hotfix này.

Nếu hotfix này sẵn có để tải xuống, có phần "Tải xuống hotfix sẵn có" ở đầu bài viết trong Cơ sở Kiến thức này. Nếu phần này không xuất hiện, liên hệ với Phòng Hỗ Trợ và Dịch vụ Khách hàng của Microsoft để lấy hotfix này.

Chú ý Nếu vấn đề khác xảy ra hoặc nếu bất cứ xử lý sự cố là cần thiết, bạn có thể phải tạo một yêu cầu dịch vụ riêng biệt. Các chi phí hỗ trợ thông thường sẽ áp dụng để hỗ trợ thêm câu hỏi và vấn đề này không đủ điều kiện cho hotfix này cụ thể. Đối với một danh sách đầy đủ của Microsoft dịch vụ khách hàng và hỗ trợ số điện thoại hoặc để tạo ra một yêu cầu dịch vụ riêng biệt, ghé thăm Web site sau của Microsoft: Chú ý Các hình thức "Hotfix download available" hiển thị các ngôn ngữ mà các hotfix có sẵn. Nếu bạn không thấy ngôn ngữ của mình thì đó là do hotfix này hiện không có ngôn ngữ đó.

Điều kiện tiên quyết

Không có điều kiện tiên quyết được yêu cầu.

Khởi động lại yêu cầu

Bạn phải khởi động lại máy tính của bạn sau khi bạn áp dụng điều này hotfix.

Chú ý Sau khi bạn cài đặt hotfix này và khởi động lại máy tính, các khoảng thời gian 30 ngày kích hoạt được đặt lại.

Thông tin thay thế hotfix

Hotfix này không thay thế bất kỳ hotfix nào khác.

Thông tin về tệp

Phiên bản tiếng Anh của hotfix này có các tập tin thuộc tính (hoặc sau này) mà được liệt kê trong bảng sau. Những ngày tháng và thời gian cho những tập tin được liệt kê theo giờ phối hợp quốc tế (UTC). Khi bạn Xem thông tin về tập tin, nó được chuyển đổi thành giờ cục bộ. Để tìm các sự khác nhau giữa UTC và giờ địa phương, sử dụng các Múi giờ tab trong công cụ ngày và thời gian trong bảng điều khiển.
Date     Time  Version    Size  File name------------------------------------------------------28-Aug-2003 00:39 5.2.3790.81 380,928 Licdll.dll    28-Aug-2003 00:39 5.2.3790.81 540,160 Winlogon.exe 
Nếu bạn không thể truy nhập hệ phục vụ vì khoảng thời gian kích hoạt sản phẩm đã hết hạn, cài đặt các hotfix bằng cách sử dụng một trong những phương pháp sau đây.

Phương pháp 1: Cài đặt các hotfix trong chế độ an toàn

Để cài đặt các hotfix trong chế độ an toàn, sử dụng các bước sau:
 1. Tải về các hotfix vào một thư mục tạm thời trên máy tính khác. Ví dụ, tải các tập tin vào thư mục C:\hotfix trên một máy tính mà bạn có thể truy cập.
 2. Nhấp đúp vào tập tin hotfix bạn đã tải về.
 3. Khi bạn được nhắc, gõ mật khẩu mà bạn đã được đưa ra, và sau đó chọn một thư mục để đặt thực thi được giải nén vào. Ví dụ, giải nén các tập tin vào C:\hotfix.
 4. Sao Windowsserver2003-kb824345-x 86-ENU.exe-enu.exe tệp vào đĩa. Bạn có thể xoá các * symbols.exe "tập tin, nó không phải là cần thiết.
 5. Trên máy tính mà bạn muốn kích hoạt Windows, khởi động lại máy tính, và sau đó bấm phím F8 trong khi khởi động để xem các Khởi động trình đơn.
 6. Sử dụng các phím mũi tên để chọn Chế độ an toàn, sau đó nhấn ENTER.
 7. Đăng nhập vào máy tính, chèn đĩa mềm có các hotfix, sao chép Windowsserver2003-kb824345-x 86-ENU.exe-enu.exe tệp vào máy tính, và sau đó mở tệp này.
 8. Làm theo hướng dẫn cài đặt hotfix, và sau đó khởi động lại máy tính khi bạn được nhắc để làm điều này. Cho máy tính bắt đầu bình thường.
 9. Đăng nhập vào và kích hoạt Windows. Bây giờ bạn có thể kích hoạt thành công qua điện thoại. Nếu bạn vẫn không thể kích hoạt Windows, tiến hành phương pháp 2.

Cách 2: Bằng tay thay thế hệ thống tập tin trong chế độ phục hồi.

Để tự thay thế hệ thống tập tin trong chế độ phục hồi, sử dụng các bước sau:

Cách 2: Thay thế hệ thống tập tin bằng cách sử dụng Recovery Console

 1. Tải về các hotfix vào một thư mục tạm thời.

  Cho Ví dụ, tải các tập tin vào thư mục C:\hotfix.
 2. Di chuyển vào thư mục tạm thời, và sau đó bấm đúp chuột vào cácENU.exe WindowsServer2003-KB824345-x 86-ENU.exe tập tin.
 3. Khi bạn được nhắc, gõ mật khẩu mà bạn đã cho trước và sau đó chọn một thư mục để đặt thực thi được giải nén vào.

  Ví dụ, giải nén các tập tin vào C:\hotfix.
 4. Nhấp vào Bắt đầu, bấm Chạy, loạiC:\TempFolder\WindowsServer2003-KB824345-x86-ENU.exe -x, và sau đó chọn đường dẫn cho các tệp được giải nén khi ñang nhắc nhở.

  Ví dụ, gõ:C:\hotfix\WindowsServer2003-KB824345-x86-ENU.exe -x
 5. Di chuyển sang thư mục tạm thời, và sau đó mở \rtmqfe thư mục.

  Ví dụ, di chuyển vào thư mục C:\hotfix\rtmqfe.

  Các tệp sau sẽ xuất hiện:
  • Licdll.dll
  • Winlogon.exe
  Để thêm thông tin về đang giải nén các tệp Windows update, nhấp vào số bài viết sau đây để xem các bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
  262841Thiết bị chuyển mạch dòng lệnh cho cửa sổ phần mềm Cập Nhật gói
 6. Sao chép các tập tin từ bước 5 đĩa mềm.
 7. Hủy bỏ đĩa mềm.
 8. Bắt đầu máy tính bằng cách sử dụng Recovery Console.

  Cho thông tin thêm về cách khởi động máy tính bằng cách sử dụng phục hồi Giao diện điều khiển, nhấp vào số bài viết sau đây để xem các bài viết trong các Cơ sở kiến thức Microsoft:
  326215Làm thế nào để sử dụng Recovery Console trên Windows Server 2003 dựa trên máy tính không bắt đầu
 9. Khi bạn đang ở dấu nhắc lệnh Recovery Console, bạn có thể sao các tệp từ đĩa mềm vào thư mục sau đây, nơiỔ đĩa là ký tự ổ đĩa vàWinDir là thư mục nơi Windows được cài đặt:
  Ổ đĩa:\WinDir\System32
 10. Khởi động lại máy tính của bạn.
 11. Cài đặt hotfix được mô tả ở đây bài viết.
 12. Khởi động lại máy tính của bạn.
CÁCH GIẢI QUYẾT KHÁC
Để làm việc xung quanh vấn đề này, sử dụng gỡ rối sau đây phương pháp theo thứ tự chúng được trình bày trong. Sau khi bạn hoàn thành mỗi bước, kiểm tra để xác định liệu các vấn đề được giải quyết. Nếu vấn đề vẫn còn, đi đến các phương pháp tiếp theo.
 • Kiểm chứng rằng bạn gõ ID xác nhận một cách chính xác trong các Cửa sổ thuật sĩ kích hoạt sản phẩm khi bạn kích hoạt Windows bởi điện thoại.
 • Hãy thử để có được một ID xác nhận, và sau đó gõ mà ID xác nhận trong các cửa sổ sản phẩm kích hoạt Wizard khi bạn kích hoạt Windows bằng điện thoại.
 • Kích hoạt cửa sổ bằng cách sử dụng một mạng Internet kết nối.
TÌNH TRẠNG
Microsoft đã xác nhận rằng đây là một vấn đề trong các sản phẩm của Microsoft được liệt kê trong phần "Áp dụng cho".
THÔNG TIN THÊM
Để biết thêm chi tiết về kích hoạt sản phẩm Windows, hãy truy cập Microsoft Web site sau: Đối với một danh sách các câu hỏi thường gặp (FAQ) về sản phẩm Kích hoạt, ghé thăm Web site sau của Microsoft:

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 824345 - Xem lại Lần cuối: 08/28/2011 14:26:00 - Bản sửa đổi: 2.0

Microsoft Windows Server 2003, Web Edition, Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition

 • kbautohotfix kbhotfixserver kbqfe kbbug kbfix kbwinserv2003presp1fix kbmt KB824345 KbMtvi
Phản hồi