Bạn hiện đang ngoại tuyến, hãy chờ internet để kết nối lại

Mô tả thuật ngữ chuẩn được sử dụng để mô tả các bản cập nhật phần mềm của Microsoft

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch thuật của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa lại thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung cấp các bài viết được cả biên dịch viên và phần mềm dịch thuật thực hiện và cộng đồng chỉnh sửa lại để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng nhiều ngôn ngữ Tuy nhiên, bài viết do máy dịch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Các bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này: 824684
Tóm tắt
Bài viết này mô tả thuật ngữ chuẩn xác định các bản cập nhật phần mềm cho các bản ghi dịch vụ Windows Update và Microsoft Update.
Thông tin thêm
Microsoft sử dụng các thuật ngữ chuẩn sau đây để mô tả các bản cập nhật phần mềm:
 • Bản cập nhật quan trọng

  Định nghĩa: Bản vá được phát hành rộng rãi cho một sự cố cụ thể giải quyết lỗi nghiêm trọng, không liên quan đến bảo mật.
 • Cập nhật định nghĩa

  Định nghĩa: Bản cập nhật phần mềm được phát hành rộng rãi và thường xuyên có thêm các bổ sung vào bộ máy cơ sở dữ liệu định nghĩa của một sản phẩm. Các bộ máy cơ sở dữ liệu định nghĩa thường được sử dụng để phát hiện các đối tượng có các thuộc tính cụ thể, chẳng hạn như mã độc hại, các web site lừa đảo hoặc thư tạp.
 • Trình điều khiển

  Định nghĩa: Phần mềm kiểm soát đầu vào và đầu ra của thiết bị.
 • Gói tính năng

  Định nghĩa: Chức năng mới của sản phẩm lần đầu tiên được phân phối ra bên ngoài bối cảnh phát hành sản phẩm và thường có trong bản phát hành sản phẩm đầy đủ tiếp theo.
 • Cập nhật bảo mật

  Định nghĩa: Bản vá được phát hành cho một sản phẩm cụ thể, liên quan đến bảo mật lỗ hổng bảo mật. Lỗ hổng bảo mật được đánh giá theo mức độ nghiêm trọng của họ. Đánh giá mức độ nghiêm trọng được chỉ định trong bản tin bảo mật của Microsoft là quan trọng, quan trọng, trung bình hoặc thấp.

  Thông tin bổ sung: Đã có bản cập nhật bảo mật của Microsoft để khách hàng tải xuống và bản cập nhật này đi kèm với hai tài liệu: bản tin bảo mật và bài viết trong Cơ sở Tri thức Microsoft. Để biết thêm thông tin về định dạng của các bài viết liên quan đến Bản cập nhật Bảo mật của Microsoft trong Cơ sở Tri thức Microsoft, hãy bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Tri thức Microsoft:
  824689 Mô tả định dạng của các bài viết liên quan đến Bản cập nhật Bảo mật của Microsoft trong Cơ sở Tri thức Microsoft
 • Gói bản ghi dịch vụ

  Định nghĩa: Tập hợp tất cả các bản sửa lỗi, các bản cập nhật bảo mật, các bản cập nhật quan trọng và các bản cập nhật. Ngoài ra, gói bản ghi dịch vụ có thể chứa các bản vá bổ sung cho các sự cố có nội bộ kể từ khi phát hành sản phẩm. Gói bản ghi dịch vụ của tôi cũng có thể chứa một số tính năng hoặc thay đổi thiết kế theo yêu cầu của khách hàng.
 • Công cụ

  Định nghĩa: Tiện ích hoặc tính năng giúp hoàn tất một tác vụ hoặc bộ tác vụ.
 • Bản cập nhật

  Định nghĩa: Bản vá được phát hành rộng rãi cho một vấn đề cụ thể. Bản cập nhật giải quyết lỗi không nghiêm trọng, không liên quan đến bảo mật.
 • Tập hợp bản cập nhật

  Định nghĩa: Một bộ tích lũy đã kiểm tra các hotfix, bản cập nhật bảo mật và bản cập nhật được đóng gói cùng nhau để dễ dàng triển khai. Tổng số thường nhắm mục tiêu một khu vực cụ thể, chẳng hạn như bảo mật hoặc một cấu phần của sản phẩm, chẳng hạn như bản ghi dịch vụ thông tin Internet (IIS).
Tham khảo
Để biết thêm thông tin về cách Microsoft sửa phần mềm sau khi phần mềm được phát hành, hãy số xem theo web site Microsoft TechNet sau:

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 824684 - Xem lại Lần cuối: 08/07/2016 02:59:00 - Bản sửa đổi: 21.0

Customer Service and Support Information

 • kmcustomerservice kbPubTypeKC kbinfo kbmt KB824684 KbMtvi
Phản hồi
ms.js">