Làm thế nào để vô hiệu hoá DCOM hỗ trợ trong Windows

Hỗ trợ cho Windows XP đã kết thúc

Microsoft đã kết thúc hỗ trợ dành cho Windows XP vào ngày 8 tháng 4 năm 2014. Thay đổi này đã ảnh hưởng đến các bản cập nhật phần mềm và tùy chọn bảo mật của bạn. Tìm hiểu ý nghĩa của điều này với bạn và cách thực hiện để luôn được bảo vệ.

Hỗ trợ cho Windows Server 2003 đã kết thúc vào ngày 14 tháng 7 năm 2015

Microsoft đã kết thúc hỗ trợ cho Windows Server 2003 vào ngày 14 tháng 7 năm 2015. Thay đổi này đã ảnh hưởng đến các bản cập nhật phần mềm và tùy chọn bảo mật của bạn. Tìm hiểu ý nghĩa của điều này với bạn và cách thực hiện để luôn được bảo vệ.

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch máy của Microsoft chứ không phải do con người dịch. Microsoft cung cấp các bài viết do con người dịch và cả các bài viết do máy dịch để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng ngôn ngữ của bạn. Tuy nhiên, bài viết do máy dịch không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Loại bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, giống như một người nước ngoài có thể mắc sai sót khi nói ngôn ngữ của bạn. Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra. Microsoft cũng thường xuyên cập nhật phần mềm dịch máy này.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này:825750
TÓM TẮT
Sự phân bố thành phần đối tượng mô hình (DCOM) là một giao thức cho phép các thành phần phần mềm để giao tiếp trực tiếp qua mạng. Tên trước đây là "Mạng OLE", DCOM được thiết kế để sử dụng trên nhiều máy bay vận tải mạng, trong đó có Internet các giao thức như HTTP. Thông tin thêm về DCOM, ghé thăm Web site sau của Microsoft: http://technet.Microsoft.com/en-US/Library/cc958799.aspx
DCOM hữu hỗ trợ trong Windows NT 4.0, Windows 2000, Windows XP và Windows Server 2003.

Cảnh báo Nếu bạn vô hiệu hóa DCOM, có thể bạn có thể mất chức năng hệ điều hành. Kết quả sau khi bạn không thể hỗ trợ cho DCOM, sau đây có thể là:
 • Bất kỳ đối tượng COM có thể được bắt đầu từ xa có thể không hoạt động chính xác.
 • Địa phương COM +-theo sẽ không thể kết nối đến máy chủ để liệt kê COM + danh mục.
 • Tự động kết nạp chứng chỉ có thể không hoạt động chính xác.
 • Phương tiện quản lý Windows (WMI) truy vấn đối với các máy chủ từ xa có thể không hoạt động chính xác.

Có rất nhiều khả năng có thể được xây dựng trong các thành phần và 3 ứng dụng của bên sẽ bị ảnh hưởng nếu bạn vô hiệu hóa DCOM. Microsoft không đề nghị rằng bạn không thể DCOM trong môi trường của bạn cho đến khi bạn đã thử nghiệm để khám phá những gì các ứng dụng đang bị ảnh hưởng. Vô hiệu hoá DCOM có thể không được hoàn toàn khả thi trong các môi trường tất cả.

Hỗ trợ cho DCOM trên tất cả các hệ điều hành Windows NT dựa trên có thể được vô hiệu hóa. Để vô hiệu hoá hỗ trợ này, hãy làm theo các bước sau.

Chú ý Để vô hiệu hoá DCOM trên một máy tính dựa trên Windows 2000, bạn phải chạy Windows 2000 Service Pack 3 (SP3) hoặc mới hơn.

Chỉnh sửa Registry

Quan trọng Phần, phương pháp hoặc nhiệm vụ này chứa các bước cho bạn biết làm thế nào để sửa đổi registry. Tuy nhiên, vấn đề nghiêm trọng có thể xảy ra nếu bạn sửa đổi registry không chính xác. Vì vậy, hãy chắc chắn rằng bạn làm theo các bước sau một cách cẩn thận. Để bảo vệ được thêm vào, sao lưu sổ đăng ký trước khi bạn sửa đổi nó. Sau đó, bạn có thể khôi phục sổ đăng ký nếu một vấn đề xảy ra. Để biết thêm chi tiết về làm thế nào để sao lưu và khôi phục sổ đăng ký, hãy nhấp vào số bài viết sau đây để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
322756 Cách sao lưu và lưu trữ sổ đăng kư trong Windows
 1. Bắt đầu ký biên soạn.
 2. Xác định vị trí các đường dẫn sau đây:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\OLE
 3. Thay đổi giá trị chuỗi EnableDCOM để N.
 4. Khởi động lại hệ điều hành để thay đổi có hiệu lực.

Sử dụng DCOMCNFG.EXE

 1. Chạy Dcomcnfg.exe.
 2. Nếu bạn đang chạy Windows XP hoặc Windows Server 2003, thực hiện các bước bổ sung:
  1. Bấm vào các Thành phần dịch vụ nút dưới Giao diện điều khiển gốc.
  2. Mở các Máy vi tính thư mục.
  3. Cho máy tính cục bộ, bấm chuột phải vào Máy tính của tôi, sau đó bấm Thuộc tính.
  4. Đối với máy tính từ xa, nhấn chuột phải Máy vi tính thư mục, điểm đến Mới, sau đó bấm Máy tính.
  5. Gõ tên máy tính.
  6. Nhấp chuột phải vào tên máy tính, và sau đó nhấp vào Thuộc tính.
 3. Bấm vào các Thuộc tính mặc định tab.
 4. Nhấn vào đây để chọn (hoặc bấm để xóa) các Cho phép phân phối COM trên máy tính này hộp kiểm.
 5. Nếu bạn muốn đặt thuộc tính bộ cho các máy tính, bấm Áp dụng để bật (hoặc tắt) DCOM. Nếu không, bấm Ok để áp dụng những thay đổi và bỏ thuốc lá Dcomcnfg.exe.
 6. Khởi động lại hệ điều hành để thay đổi có hiệu lực.
THÔNG TIN THÊM
Giá trị chuỗi sau đây đăng ký được sử dụng để kích hoạt hoặc vô hiệu hóa DCOM trên tất cả các hệ điều hành:
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\OLE\EnableDCOM
Nếu bạn thay đổi giá trị này để N, bạn không thể DCOM sau khi bạn khởi động lại hệ điều hành. Để biết thêm thông tin, hãy bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
256986Mô tả sổ đăng ký́ Microsoft Windows
HOWTO vô hiệu hóa dcom windows bảo mật rpc khai thác ms03-026 ms03-032

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 825750 - Xem lại Lần cuối: 08/29/2011 08:33:00 - Bản sửa đổi: 2.0

Microsoft Windows XP Tablet PC Edition, Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Professional Edition, Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition, Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition

 • kbhowto kbmt KB825750 KbMtvi
Phản hồi