Người sử dụng của một tài khoản bị vô hiệu hoá nhắc thay đổi mật khẩu trước khi thông báo "Tài khoản đã bị vô hiệu" xuất hiện

Hỗ trợ cho Windows Server 2003 đã kết thúc vào ngày 14 tháng 7 năm 2015

Microsoft đã kết thúc hỗ trợ cho Windows Server 2003 vào ngày 14 tháng 7 năm 2015. Thay đổi này đã ảnh hưởng đến các bản cập nhật phần mềm và tùy chọn bảo mật của bạn. Tìm hiểu ý nghĩa của điều này với bạn và cách thực hiện để luôn được bảo vệ.

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch máy của Microsoft chứ không phải do con người dịch. Microsoft cung cấp các bài viết do con người dịch và cả các bài viết do máy dịch để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng ngôn ngữ của bạn. Tuy nhiên, bài viết do máy dịch không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Loại bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, giống như một người nước ngoài có thể mắc sai sót khi nói ngôn ngữ của bạn. Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra. Microsoft cũng thường xuyên cập nhật phần mềm dịch máy này.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này:826133
TRIỆU CHỨNG
Khi một người dùng một trương mục người dùng bị vô hiệu hoá được thiết lập để yêu cầu một sự thay đổi mật khẩu trên đăng nhập tiếp theo cố gắng đăng nhập vào tài khoản, người dùng sẽ nhận được thông báo sau, bất kể số liệu mật khẩu được cung cấp là chính xác:
Bạn phải thay đổi mật khẩu đăng nhập đầu tiên.
Nếu mật khẩu được cung cấp là chính xác và người dùng thay đổi mật khẩu, người dùng sẽ nhận được thông báo sau:
Tài khoản của bạn đã bị vô hiệu. Xin vui lòng xem quản trị hệ thống của bạn.
Chú ý Khi người dùng cố gắng đăng nhập vào một tài khoản bị vô hiệu hoá, những hành vi mong đợi là "tài khoản đã bị vô hiệu" thông điệp được hiển thị ngay lập tức.
NGUYÊN NHÂN
Vấn đề này xảy ra bởi vì Windows dùng ưu tiên không chính xác khi nó quá trình đăng nhập tài khoản bị vô hiệu hoá.
GIẢI PHÁP

Windows 2003

Thông tin Hotfix

Hotfix được hỗ trợ đang được Microsoft cung cấp. Tuy nhiên, hotfix này là nhằm khắc phục chỉ sự cố được mô tả trong bài viết này. Hotfix này chỉ áp dụng cho hệ thống đang gặp vấn đề cụ thể này. Hotfix này có thể nhận được thử nghiệm bổ sung. Vì vậy, nếu bạn không bị ảnh hưởng bởi vấn đề này, chúng tôi đề nghị bạn đợi cho Cập Nhật tiếp theo của phần mềm có chứa hotfix này.

Nếu hotfix này sẵn có để tải xuống, có phần "Tải xuống hotfix sẵn có" ở đầu bài viết trong Cơ sở Kiến thức này. Nếu phần này không xuất hiện, liên hệ với Phòng Hỗ Trợ và Dịch vụ Khách hàng của Microsoft để lấy hotfix này.

Chú ý Nếu vấn đề khác xảy ra hoặc nếu bất cứ xử lý sự cố là cần thiết, bạn có thể phải tạo một yêu cầu dịch vụ riêng biệt. Các chi phí hỗ trợ thông thường sẽ áp dụng để hỗ trợ thêm câu hỏi và vấn đề này không đủ điều kiện cho hotfix này cụ thể. Đối với một danh sách đầy đủ của Microsoft dịch vụ khách hàng và hỗ trợ số điện thoại hoặc để tạo ra một yêu cầu dịch vụ riêng biệt, ghé thăm Web site sau của Microsoft: Chú ý Các hình thức "Hotfix download available" hiển thị các ngôn ngữ mà các hotfix có sẵn. Nếu bạn không thấy ngôn ngữ của mình thì đó là do hotfix này hiện không có ngôn ngữ đó.
Điều kiện tiên quyết
Không có không có điều kiện tiên quyết để cài đặt hotfix này.
Khởi động lại yêu cầu
Bạn phải khởi động lại máy tính của bạn sau khi bạn áp dụng hotfix này.
Thông tin thay thế hotfix
Hotfix này không thay thế bất kỳ hotfixes khác.
Thông tin về tệp
Phiên bản tiếng Anh của hotfix này có thuộc tính tệp (hoặc sau này) mà được liệt kê trong bảng sau. Ngày và giờ của những tệp này được liệt kê theo giờ chuẩn quốc tế (UTC). Khi bạn xem chi tieát taäp tin, nó được chuyển đổi thành giờ cục bộ. Để biết sự khác nhau giữa UTC và local time, sử dụng các Múi giờ thẻ công cụ ngày và giờ trong Pa-nen điều khiển.
  Date     Time  Version   Size   File name Platform  -------------------------------------------------------------  12-Aug-2003 22:47 5.2.3790.77 225,792 Kdcsvc.dll X86  12-Aug-2003 22:47 5.2.3790.77 584,704 Kdcsvc.dll Ia64

Windows 2000

Thông tin Hotfix

Hotfix được hỗ trợ đang được Microsoft cung cấp. Tuy nhiên, hotfix này là nhằm khắc phục chỉ sự cố được mô tả trong bài viết này. Hotfix này chỉ áp dụng cho hệ thống đang gặp vấn đề cụ thể này.

Nếu hotfix này sẵn có để tải xuống, có phần "Tải xuống hotfix sẵn có" ở đầu bài viết trong Cơ sở Kiến thức này. Nếu phần này không xuất hiện, gửi một yêu cầu dịch vụ khách hàng của Microsoft và hỗ trợ để có được các hotfix.

Chú ý Nếu vấn đề khác xảy ra hoặc nếu bất cứ xử lý sự cố là cần thiết, bạn có thể phải tạo một yêu cầu dịch vụ riêng biệt. Các chi phí hỗ trợ thông thường sẽ áp dụng để hỗ trợ thêm câu hỏi và vấn đề này không đủ điều kiện cho hotfix này cụ thể. Đối với một danh sách đầy đủ của Microsoft dịch vụ khách hàng và hỗ trợ số điện thoại hoặc để tạo ra một yêu cầu dịch vụ riêng biệt, ghé thăm Web site sau của Microsoft: Chú ý Các hình thức "Hotfix download available" hiển thị các ngôn ngữ mà các hotfix có sẵn. Nếu bạn không thấy ngôn ngữ của mình thì đó là do hotfix này hiện không có ngôn ngữ đó.
Điều kiện tiên quyết
Bạn phải cài đặt Microsoft Windows 2000 Service Pack 3 (SP3) trước khi cài đặt hotfix này.Để có thêm thông tin về làm thế nào để có được gói dịch vụ mới nhất, bấm số bài viết sau đây để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
260910Làm thế nào để có được các Windows 2000 Service Pack mới nhất
Khởi động lại yêu cầu
Bạn phải khởi động lại máy tính của bạn sau khi bạn áp dụng hotfix này.
Thông tin thay thế hotfix
Hotfix này không thay thế bất kỳ hotfixes khác.
Thông tin về tệp
Phiên bản tiếng Anh của hotfix này có thuộc tính tệp (hoặc sau này) mà được liệt kê trong bảng sau. Ngày và giờ của những tệp này được liệt kê theo giờ chuẩn quốc tế (UTC). Khi bạn xem chi tieát taäp tin, nó được chuyển đổi thành giờ cục bộ. Để biết sự khác nhau giữa UTC và local time, sử dụng các Múi giờ thẻ công cụ ngày và giờ trong Pa-nen điều khiển.
  Date     Time  Version      Size  File name  --------------------------------------------------------------  03-Sep-2003 21:54 5.0.2195.6748   124,688 Adsldp.dll     03-Sep-2003 21:54 5.0.2195.6748   132,368 Adsldpc.dll     03-Sep-2003 21:54 5.0.2195.6748   63,760 Adsmsext.dll    03-Sep-2003 21:54 5.0.2195.6815   381,712 Advapi32.dll  03-Sep-2003 21:54 5.0.2195.6753   69,392 Browser.dll     03-Sep-2003 21:54 5.0.2195.6815   136,464 Dnsapi.dll     03-Sep-2003 21:54 5.0.2195.6780   96,528 Dnsrslvr.dll  03-Sep-2003 21:54 5.0.2195.6810   47,376 Eventlog.dll    03-Sep-2003 21:54 5.0.2195.6815   148,240 Kdcsvc.dll     18-Jun-2003 17:43 5.0.2195.6758   205,072 Kerberos.dll  26-Mar-2003 21:37 5.0.2195.6695   71,888 Ksecdd.sys  01-Aug-2003 17:40 5.0.2195.6797   509,712 Lsasrv.dll  01-Aug-2003 17:40 5.0.2195.6797   33,552 Lsass.exe  17-Jul-2003 23:13 5.0.2195.6786   109,840 Msv1_0.dll     03-Sep-2003 21:54 5.0.2195.6601   311,568 Netapi32.dll  03-Sep-2003 21:54 5.0.2195.6791   361,232 Netlogon.dll  03-Sep-2003 21:54 5.0.2195.6810   931,600 Ntdsa.dll  03-Sep-2003 21:54 5.0.2195.6815   392,464 Samsrv.dll  03-Sep-2003 21:54 5.0.2195.6815   113,936 Scecli.dll  03-Sep-2003 21:54 5.0.2195.6815   259,856 Scesrv.dll     03-Sep-2003 21:54 5.0.2195.6601   51,472 W32time.dll  16-Aug-2002 13:32 5.0.2195.6601   57,104 W32tm.exe  03-Sep-2003 21:54 5.0.2195.6741   126,224 Wldap32.dll
Chú ý Hotfix này là một hotfix phía máy chủ nên được áp dụng cho tất cả các bộ điều khiển vùng authenticating.
TÌNH TRẠNG
Microsoft đã xác nhận rằng đây là một vấn đề trong các sản phẩm của Microsoft được liệt kê đầu bài viết này.
THÔNG TIN THÊM
Để có thêm thông tin về làm thế nào hotfix gói được đặt tên, bấm số bài viết sau đây để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
816915Lược đồ đặt tên mới cho Microsoft Windows Hotfix gói

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 826133 - Xem lại Lần cuối: 08/29/2011 08:06:00 - Bản sửa đổi: 2.0

Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition, Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows 2000 Advanced Server

 • kbautohotfix kbhotfixserver kbwin2000presp5fix kbbug kbfix kbqfe kbwinserv2003presp1fix kbmt KB826133 KbMtvi
Phản hồi