Bạn nhận được một "tài khoản không biết" tin nhắn khi bạn gán một sự cho phép cho một tập tin hoặc bạn thêm một thành viên nhóm

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch máy của Microsoft chứ không phải do con người dịch. Microsoft cung cấp các bài viết do con người dịch và cả các bài viết do máy dịch để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng ngôn ngữ của bạn. Tuy nhiên, bài viết do máy dịch không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Loại bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, giống như một người nước ngoài có thể mắc sai sót khi nói ngôn ngữ của bạn. Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra. Microsoft cũng thường xuyên cập nhật phần mềm dịch máy này.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này:826452
Bài viết này đã được lưu trữ. Bài viết được cung cấp "nguyên trạng" và sẽ không còn được cập nhật nữa.
TRIỆU CHỨNG
Khi bạn cố gắng để chỉ định một sự cho phép cho một tập tin, hoặc để thêm một thành viên một nhóm, một hộp thoại bộ nhặt đối tượng có thể hiển thị thông báo "Không biết tài khoản." Bạn cũng có thể nhận được các lỗi sau thông báo:
sid2name S-1-5-21-1482476501-688789844-725345543-512
LookupAccountSid không thành công, LastError = 1789
NGUYÊN NHÂN
Vấn đề này xảy ra bởi vì Windows không thể giải quyết an ninh định danh (SIDs) để tên. Một SID là một giá trị số để nhận dạng một người dùng hay nhóm. Cho mỗi truy cập kiểm soát entry (ACE), một SID xác định người dùng hoặc nhóm người mà truy cập được cho phép, từ chối hoặc được kiểm toán.
GIẢI PHÁP

Thông tin Hotfix

Hotfix được hỗ trợ đang được Microsoft cung cấp. Tuy nhiên, hotfix này là nhằm khắc phục chỉ sự cố được mô tả trong bài viết này. Hotfix này chỉ áp dụng cho hệ thống đang gặp vấn đề cụ thể này.

Nếu hotfix này sẵn có để tải xuống, có phần "Tải xuống hotfix sẵn có" ở đầu bài viết trong Cơ sở Kiến thức này. Nếu phần này không xuất hiện, gửi một yêu cầu dịch vụ khách hàng của Microsoft và hỗ trợ để có được các hotfix.

Chú ý Nếu vấn đề khác xảy ra hoặc nếu bất cứ xử lý sự cố là cần thiết, bạn có thể phải tạo một yêu cầu dịch vụ riêng biệt. Các chi phí hỗ trợ thông thường sẽ áp dụng để hỗ trợ thêm câu hỏi và vấn đề này không đủ điều kiện cho hotfix này cụ thể. Đối với một danh sách đầy đủ của Microsoft dịch vụ khách hàng và hỗ trợ số điện thoại hoặc để tạo ra một yêu cầu dịch vụ riêng biệt, ghé thăm Web site sau của Microsoft: Chú ý Các hình thức "Hotfix download available" hiển thị các ngôn ngữ mà các hotfix có sẵn. Nếu bạn không thấy ngôn ngữ của mình thì đó là do hotfix này hiện không có ngôn ngữ đó.

Điều kiện tiên quyết

Không có điều kiện tiên quyết được yêu cầu.

Khởi động lại yêu cầu

Bạn phải khởi động lại máy tính của bạn sau khi bạn áp dụng hotfix này.

Thông tin thay thế hotfix

Hotfix này không thay thế bất kỳ hotfix nào khác.

Thông tin về tệp

Phiên bản tiếng Anh của hotfix này có thuộc tính tệp (hoặc sau này) mà được liệt kê trong bảng sau. Ngày và giờ của những tệp này được liệt kê theo giờ chuẩn quốc tế (UTC). Khi bạn xem chi tieát taäp tin, nó được chuyển đổi thành giờ cục bộ. Để biết sự khác nhau giữa UTC và local time, sử dụng các Múi giờ thẻ công cụ ngày và giờ trong Pa-nen điều khiển.
  Date     Time  Version      Size   File name  -----------------------------------------------------------  06-Aug-2003 22:42 5.0.2195.6748   124,688 Adsldp.dll     06-Aug-2003 22:42 5.0.2195.6748   132,368 Adsldpc.dll     06-Aug-2003 22:42 5.0.2195.6748   63,760 Adsmsext.dll    06-Aug-2003 22:42 5.0.2195.6800   381,712 Advapi32.dll    06-Aug-2003 22:42 5.0.2195.6753   69,392 Browser.dll     06-Aug-2003 22:42 5.0.2195.6680   134,928 Dnsapi.dll     06-Aug-2003 22:42 5.0.2195.6780   96,528 Dnsrslvr.dll    06-Aug-2003 22:42 5.0.2195.6753   47,376 Eventlog.dll    06-Aug-2003 22:42 5.0.2195.6759   148,240 Kdcsvc.dll     18-Jun-2003 17:43 5.0.2195.6758   205,072 Kerberos.dll    26-Mar-2003 21:37 5.0.2195.6695   71,888 Ksecdd.sys  01-Aug-2003 17:40 5.0.2195.6797   509,712 Lsasrv.dll     01-Aug-2003 17:40 5.0.2195.6797   33,552 Lsass.exe      17-Jul-2003 23:13 5.0.2195.6786   109,840 Msv1_0.dll     06-Aug-2003 22:42 5.0.2195.6601   311,568 Netapi32.dll    06-Aug-2003 22:42 5.0.2195.6791   361,232 Netlogon.dll    06-Aug-2003 22:42 5.0.2195.6800   931,600 Ntdsa.dll      06-Aug-2003 22:42 5.0.2195.6800   51,472 Samlib.dll     06-Aug-2003 22:42 5.0.2195.6742   392,464 Samsrv.dll     06-Aug-2003 22:42 5.0.2195.6737   131,344 Scecli.dll     06-Aug-2003 22:42 5.0.2195.6737   306,448 Scesrv.dll     15-Jul-2003 22:08 5.0.2195.6776  4,858,368 Sp3res.dll     06-Aug-2003 22:42 5.0.2195.6601   51,472 W32time.dll     16-Aug-2002 13:32 5.0.2195.6601   57,104 W32tm.exe      06-Aug-2003 22:42 5.0.2195.6741   126,224 Wldap32.dll
TÌNH TRẠNG
Microsoft đã xác nhận rằng đây là một vấn đề trong các sản phẩm của Microsoft được liệt kê trong phần "Áp dụng cho" của bài viết này.
THÔNG TIN THÊM
Để thêm thông tin về cách hotfix gói được đặt tên, nhấp vào số bài viết sau đây để xem các bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
816915 Mới đặt tên lược đồ cho Microsoft Windows Hotfix gói
Để biết thêm chi tiết về những thuật ngữ được sử dụng trong bài viết này, nhấp vào số bài viết sau đây để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
824684Mô tả các thuật ngữ tiêu chuẩn được sử dụng để mô tả Cập Nhật sản phẩm Microsoft, công cụ và tiện ích
độ phân giải tên Sid

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 826452 - Xem lại Lần cuối: 12/08/2015 04:09:51 - Bản sửa đổi: 2.0

Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows 2000 Professional Edition, Microsoft Windows 2000 Advanced Server

 • kbnosurvey kbarchive kbautohotfix kbhotfixserver kbqfe kbbug kbfix kbwin2000presp5fix kbmt KB826452 KbMtvi
Phản hồi