Зараз ви перебуваєте в автономному режимі; очікується повторне підключення до Інтернету

Bạn nhận được một thông báo lỗi khởi tạo "User32.dll không thành công", hoặc giao diện người dùng không Cập Nhật một cách chính xác

Support for Windows Server 2003 ended on July 14, 2015

Microsoft ended support for Windows Server 2003 on July 14, 2015. This change has affected your software updates and security options. Learn what this means for you and how to stay protected.

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch máy của Microsoft chứ không phải do con người dịch. Microsoft cung cấp các bài viết do con người dịch và cả các bài viết do máy dịch để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng ngôn ngữ của bạn. Tuy nhiên, bài viết do máy dịch không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Loại bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, giống như một người nước ngoài có thể mắc sai sót khi nói ngôn ngữ của bạn. Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra. Microsoft cũng thường xuyên cập nhật phần mềm dịch máy này.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này:826518
TRIỆU CHỨNG
Nếu một chương trình (ví dụ, Microsoft Word) sử dụng một chức năng đồ họa thiết bị giao diện (GDI) API mà tạo ra một bàn chải, chẳng hạn như CreateSolidBrush, và nếu chương trình loại bỏ một cửa sổ trước khi nó loại bỏ các brush, GDI tài nguyên có thể trở nên thấp, và bạn có thể gặp một hoặc nhiều các triệu chứng sau đây:
 • Bạn nhận được một thông báo lỗi tương tự như dưới đây:
  Service_Name -DLL khởi tạo thất bại khởi động liên kết thư viện c:\windows\system32\user32.dll đã thất bại. Quá trình việc chấm dứt bất thường.
 • Giao diện người dùng có thể không Cập Nhật một cách chính xác. Ví dụ, các menu hiển thị không đúng, nút văn bản là bị mất hoặc biểu tượng hình ảnh không Seton.
NGUYÊN NHÂN
Vấn đề này xảy ra vì hệ điều hành có thể rò rỉ một xử lý đối tượng GDI bàn chải nếu một cửa sổ bị loại bỏ trước khi bàn chải được lấy ra.

Để biết thêm chi tiết về làm thế nào để khắc phục sự rò rỉ này, xem các "Thông tin Bổ sung"phần của bài viết này.
GIẢI PHÁP

Windows Server 2003

Thông tin Hotfix

Hotfix được hỗ trợ đang được Microsoft cung cấp. Tuy nhiên, hotfix này là nhằm khắc phục chỉ sự cố được mô tả trong bài viết này. Hotfix này chỉ áp dụng cho hệ thống đang gặp vấn đề cụ thể này. Hotfix này có thể nhận được thử nghiệm bổ sung. Vì vậy, nếu bạn không bị ảnh hưởng bởi vấn đề này, chúng tôi đề nghị bạn đợi cho Cập Nhật tiếp theo của phần mềm có chứa hotfix này.

Nếu hotfix này sẵn có để tải xuống, có phần "Tải xuống hotfix sẵn có" ở đầu bài viết trong Cơ sở Kiến thức này. Nếu phần này không xuất hiện, liên hệ với Phòng Hỗ Trợ và Dịch vụ Khách hàng của Microsoft để lấy hotfix này.

Chú ý Nếu vấn đề khác xảy ra hoặc nếu bất cứ xử lý sự cố là cần thiết, bạn có thể phải tạo một yêu cầu dịch vụ riêng biệt. Các chi phí hỗ trợ thông thường sẽ áp dụng để hỗ trợ thêm câu hỏi và vấn đề này không đủ điều kiện cho hotfix này cụ thể. Đối với một danh sách đầy đủ của Microsoft dịch vụ khách hàng và hỗ trợ số điện thoại hoặc để tạo ra một yêu cầu dịch vụ riêng biệt, ghé thăm Web site sau của Microsoft: Chú ý Các hình thức "Hotfix download available" hiển thị các ngôn ngữ mà các hotfix có sẵn. Nếu bạn không thấy ngôn ngữ của mình thì đó là do hotfix này hiện không có ngôn ngữ đó.
Điều kiện tiên quyết
Không có điều kiện tiên quyết được yêu cầu.
Khởi động lại yêu cầu
Bạn phải khởi động lại máy tính của bạn sau khi bạn áp dụng hotfix này.
Thông tin thay thế hotfix
Hotfix này không thay thế bất kỳ hotfix nào khác.
Thông tin về tệp
Phiên bản tiếng Anh của hotfix này có thuộc tính tệp (hoặc sau này) mà được liệt kê trong bảng sau. Ngày và giờ của những tệp này được liệt kê theo giờ chuẩn quốc tế (UTC). Khi bạn xem chi tieát taäp tin, nó được chuyển đổi thành giờ cục bộ. Để biết sự khác nhau giữa UTC và local time, sử dụng các Múi giờ thẻ công cụ ngày và giờ trong Pa-nen điều khiển.
 Date     Time  Version    Size    File name  ------------------------------------------------------- 08-Dec-2003 06:11 5.2.3790.110 1,811,456 Win32k.sys

Windows 2000

Thông tin Hotfix

Hotfix được hỗ trợ đang được Microsoft cung cấp. Tuy nhiên, hotfix này là nhằm khắc phục chỉ sự cố được mô tả trong bài viết này. Hotfix này chỉ áp dụng cho hệ thống đang gặp vấn đề cụ thể này.

Nếu hotfix này sẵn có để tải xuống, có phần "Tải xuống hotfix sẵn có" ở đầu bài viết trong Cơ sở Kiến thức này. Nếu phần này không xuất hiện, gửi một yêu cầu dịch vụ khách hàng của Microsoft và hỗ trợ để có được các hotfix.

Chú ý Nếu vấn đề khác xảy ra hoặc nếu bất cứ xử lý sự cố là cần thiết, bạn có thể phải tạo một yêu cầu dịch vụ riêng biệt. Các chi phí hỗ trợ thông thường sẽ áp dụng để hỗ trợ thêm câu hỏi và vấn đề này không đủ điều kiện cho hotfix này cụ thể. Đối với một danh sách đầy đủ của Microsoft dịch vụ khách hàng và hỗ trợ số điện thoại hoặc để tạo ra một yêu cầu dịch vụ riêng biệt, ghé thăm Web site sau của Microsoft: Chú ý Các hình thức "Hotfix download available" hiển thị các ngôn ngữ mà các hotfix có sẵn. Nếu bạn không thấy ngôn ngữ của mình thì đó là do hotfix này hiện không có ngôn ngữ đó.
Điều kiện tiên quyết
Để áp dụng hotfix này, bạn phải có Windows 2000 Service Pack 4 (SP4) được cài đặt trên máy tính của bạn. Để có thêm thông tin về làm thế nào để có được gói dịch vụ mới nhất, bấm số bài viết sau đây để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
260910Làm thế nào để có được các Windows 2000 Service Pack mới nhất
Khởi động lại yêu cầu
Bạn phải khởi động lại máy tính của bạn sau khi bạn áp dụng hotfix này.
Thông tin thay thế hotfix
Hotfix này không thay thế bất kỳ hotfix nào khác.
Thông tin về tệp
Phiên bản tiếng Anh của hotfix này có thuộc tính tệp (hoặc sau này) mà được liệt kê trong bảng sau. Ngày và giờ của những tệp này được liệt kê theo giờ chuẩn quốc tế (UTC). Khi bạn xem chi tieát taäp tin, nó được chuyển đổi thành giờ cục bộ. Để biết sự khác nhau giữa UTC và local time, sử dụng các Múi giờ thẻ công cụ ngày và giờ trong Pa-nen điều khiển.
  Date     Time  Version      Size  File name  --------------------------------------------------------------  10-Sep-2003 18:52 5.0.2195.6738   42,256 Basesrv.dll     17-Jan-2003 16:06 5.0.2195.6656   236,304 Cmd.exe       10-Sep-2003 18:52 5.0.2195.6762   222,992 Gdi32.dll      10-Sep-2003 18:52 5.0.2195.6816   711,440 Kernel32.dll    10-Sep-2003 18:52 5.0.2195.6807   333,584 Msgina.dll     10-Sep-2003 18:52 5.0.2195.6701   90,232 Rdpwd.sys  04-Sep-2003 17:06 5.0.2195.6801  5,232,128 Sp3res.dll     10-Sep-2003 18:52 5.0.2195.6799   380,176 User32.dll     10-Sep-2003 18:52 5.0.2195.6794   385,808 Userenv.dll     08-Sep-2003 17:21 5.0.2195.6817  1,628,464 Win32k.sys  03-Sep-2003 22:13 5.0.2195.6815   182,032 Winlogon.exe    10-Sep-2003 18:52 5.0.2195.6775   243,984 Winsrv.dll     10-Sep-2003 18:52 5.0.2195.6816   711,440 Kernel32.dll    08-Sep-2003 17:21 5.0.2195.6817  1,628,464 Win32k.sys  10-Sep-2003 18:52 5.0.2195.6775   243,984 Winsrv.dll 
TÌNH TRẠNG
Microsoft đã xác nhận rằng đây là một vấn đề trong các sản phẩm của Microsoft được liệt kê trong phần "Áp dụng cho" của bài viết này.
THÔNG TIN THÊM
Để khắc phục vấn đề này, sử dụng công cụ Gdiobj.exe để giám sát các Bàn chải cột cho PID 0. PID 0 đại diện cho các đối tượng GDI mà không phải là tư nhân. Nếu Bàn chải cột liên tục tăng nhưng không giảm, bạn có thể gặp sự rò rỉ được mô tả trong bài viết này. Trong trường hợp này, bạn có thể thấy sự rò rỉ khi bạn bắt đầu và ngừng Microsoft Word; các Bàn chải cột tăng 2, nhưng khi bạn thoát khỏi chương trình, nó không làm giảm.

Để tải về công cụ Gdiobj.exe, truy cập vào phong nguyên Web site sau:Để thêm thông tin về các đối tượng GDI, ghé thăm Web site sau của Microsoft:Để có thêm thông tin về làm thế nào hotfix gói được đặt tên, bấm số bài viết sau đây để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
816915Mới đặt tên lược đồ cho Microsoft Windows Hotfix gói

Властивості

Ідентифікатор статті: 826518 – останній перегляд: 08/29/2011 08:34:00 – виправлення: 2.0

Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows 2000 Professional Edition, Microsoft Windows 2000 Advanced Server

 • kbautohotfix kbhotfixserver kbbug kbfix kbqfe kbwin2000presp5fix kbmt KB826518 KbMtvi
Зворотний зв’язок